Zaradi nižje obračunanega prispevka je RTV SLO ob 4,9 milijona evrov. Foto: Bobo
Zaradi nižje obračunanega prispevka je RTV SLO ob 4,9 milijona evrov. Foto: Bobo

RTV Slovenija izpodbija razlago 47. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, po kateri naj bi bilo določilo 43. člena zakona o proračunu za leti 2010 in 2011 razveljavljeno, saj bi to pomenilo ukinitev RTV-prispevka. Takšna razlaga omenjenega člena bi bila, po mnenju RTV Slovenija, v nasprotju z določili Zakona o RTV-ju in bi onemogočila uresničevanje pravice do javnega obveščanja in pravice do obveščenosti javnosti.

Omenjena razlaga zakona je tudi protiustavna, saj onemogoča temeljno funkcijo javnega zavoda RTV SLO, ki je v zagotavljanju ustavnih pravic posameznikov iz 39. člena ustave, meni vodstvo medijske hiše.

RTV izpodbija tudi določilo, ki predvideva retroaktivni učinek, saj meni, da pogoji, ki jih za retroaktivnost določa ustava, niso bili izpolnjeni. Zakonodajalec namreč ni pojasnil javne koristi retroaktivnosti zakona, poleg tega pa je bilo z zakonom poseženo v že pridobljene pravice.

Zmanjšanje RTV-prispevka v mesecu januarju po mnenju RTV-ja ni bilo utemeljeno, zakonodajalec ni presojal učinka zmanjšanja, prav tako pa RTV pri odločitvi za zmanjšanje ni sodeloval, zato je takšna odločitev zakonodajalca arbitrarna in pomeni nedopusten poseg v ustavni položaj javnega zavoda. "Gre namreč za vprašanje, zakaj je zakonodajalec pred 1. januarjem 2011 štel, da je mesečni prispevek zavezancev v višini 12 EUR primeren, prav tako je štel, da je za obdobje od 01. februarja 2011 naprej takšen prispevek primeren, ni pa jasno, zakaj takšen prispevek ni primeren za mesec januar 2011," so zapisali v RTV SLO.

Kljub izpadu 4,9 milijona evrov zaradi nižjega RTV-prispevka, si bo vodstvo prizadevalo izpolniti za letos zadani program.