Bogovič meni, da je vrednotenje nepremičnin krivično in da to, da postopek ne omogoča pritožbe,
Bogovič meni, da je vrednotenje nepremičnin krivično in da to, da postopek ne omogoča pritožbe, "na neki način" predstavlja kršenje ustave. Ponovil je, da bo "davek na poštenje" oz. "davek na pridnost" prizadel različne skupine, med njimi upokojence, delavce z nizkimi dohodki, obrtnike, kmete in druge. Foto: BoBo
Državni svetniki bodo na sredni izredni seji odločali o odložilnem vetu na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 ter na zakon o davku na nepremičnine. Za zadnjega je bila napoved odložilnega veta v zraku že ob sprejemanju v državnem zboru. Foto: MMC RTV SLO
Popovič bo vložil ustavno presojo nepremičninskega davka

Župan Boris Popovič bo tako pripravil vse potrebno za izpodbijanje zakona o davku na nepremičnine pred ustavnim sodiščem, saj naj bi po prepričanju svetnikov ta zakon negativno vplival na odhodkovno in prihodkovno stran sredstev občine ter tako ogrožal njeno normalno delovanje. Občinski svet je župana pooblastil tudi za sprožitev postopka spremembe ustave, ki bi preprečil posege v referendum.

Vlada že pripravlja nekatere spremembe nepremičninskega zakona
Odbor DZ-ja za infrastrukturo in prostor pa je na nujni seji na zahtevo SLS-a z večino zavrnil predloga sklepov, da se vladi predlaga, naj pred uveljavitvijo zakona o davku na nepremičnine prilagodi zakonodajo na področju množičnega vrednotenja nepremičnin tako, da bi izboljšali metodologijo, ter naj natančno uredi in posodobi nepremičninske evidence.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar je povedala, da je v pripravi novela zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero bi v sistem vnesli možnost korektiva. Takšna popravljena vrednost bi se uporabljala za vse namene (npr. v postopkih pridobivanja socialnih pravic), ne le davčne.

Glede pravilnosti podatkov v registru je vodja Geodetske uprave RS (Gurs) Aleš Seliškar znova poudaril, da so ti odgovornost lastnikov. Napovedal je, da bo Gurs skušal pripraviti sistem naročanja, da ne bi bilo znova dolgih čakalnih vrst na uradih. Ocenil je sicer, da se podatki ne bi hitreje uredili, če bi zaradi nekakovosti posameznih podatkov skušali odložiti uvedbo davka.

Nasprotniki si želijo širšo razpravo
Medtem še vedno potekajo dejavnosti, ki bi odložile oziroma preprečile uvedbo davka. Prvak SLS-a Franc Bogovič je pojasnil, da so pobudniki peticije proti davku na nepremičnine zbrali že več kot 75.000 podpisov. Razočaran je, da vlada ni prisluhnila ljudem in da podpisnikom pred sprejemom zakona o davku ni zagotovila potrebnih pojasnil.

Po njegovih besedah pobudniki peticije niso nasprotovali uveljavitvi davka, temveč so se zavzeli za širšo razpravo o njem oziroma njegovo uveljavitev s 1. januarjem 2015. Podpise zbirajo od 4. novembra, DZ pa je zakon sprejel prejšnji četrtek.

Pod peticijo zoper privatizacijo vodnih virov v EU-ju je bilo letos po njegovih besedah zbranih 1,5 milijona podpisov, kar je preračunano glede na delež prebivalstva 12-krat manj kot pod peticijo o davku na nepremičnine. A Evropska komisija je tedaj zmogla toliko demokratičnosti, da je ustavila postopke, slovenska vlada pa se je odločila, da ne bo komunicirala z javnostjo, je bil oster.

Veto državnih svetnikov?
O sprejetem davku na nepremičnine bodo odločali še državni svetniki, vložena pa je pobuda za odložilni veto. Predlagatelj je interesna skupina lokalnih skupnosti, saj naj bi zakon vseboval preveč anomalij, bil nedodelan in v nekaterih delih ustavno sporen. Poudarili so, da ne dosega nujnega merila o enakopravnem položaju vseh zavezancev ter zagotovitvi enotnega in pravičnega sistema obdavčitve z nepremičninskim davkom.

Ob trenutnem stanju v državi opozarjajo, da bi uveljavitev davka pomenila nižanje konkurenčne sposobnosti celotnega slovenskega gospodarstva in poslabšanje stanja v gospodarstvu, zakon pa še dodatno obremenjuje občinske proračune. DZ bo moral ob morebitnem vetu državnega sveta zakona podpreti s 46 glasovi.

Popovič bo vložil ustavno presojo nepremičninskega davka