Vlada je v sklopu obiska Zasavja napovedala akcijski načrt Slovenija - dežela startupov. Foto: BoBo
Vlada je v sklopu obiska Zasavja napovedala akcijski načrt Slovenija - dežela startupov. Foto: BoBo
Zasavje
Vlada v Zasavju napoveduje tudi več infrastrukturnih projektov. Foto: BoBo

Na posvetu Zasavje - regija startupov je tako predsednik vlade Miro Cerar napovedal pripravo akcijskega načrta z naslovom Slovenija - dežela startupov, s katerim želijo odpraviti administrativne ovire pri ustanovitvi zagonskih podjetij, ustvariti povezovalno okolje, država pa načrtuje tudi finančno pomoč tistim, ki želijo uresničiti svojo idejo. Cerar je ob tem dejal, da namerava vlada "podpirati mlade z idejami, povezovati gospodarstvo s šolstvom in razvijati sistem vajeništva".

Predstavniki medsektorske skupine so na posvetu predstavili izhodišča za pripravo omenjenega akcijskega načrta. Zagonskim podjetjem slovenskih ustanoviteljev je po navedbah predstavnikov medsektorske skupine lani doma in v tujini uspelo zbrati za 95,7 milijona dolarjev investicij. To je sicer manj od rekordnih 131,7 milijona dolarjev v letu 2015, a več od 67,3 milijona dolarjev iz leta 2014. Slovenija je lani prek podjetja Outfit7 dočakala tudi svojega prvega samoroga - s tem izrazom se običajno označujejo mlada tehnološka podjetja z ocenjeno vrednostjo več kot milijardo dolarjev.

Sicer pa je medresorska skupina, ki jo sestavljajo predstavniki startup skupnosti, investitorjev, ministrstev in Slovenskega podjetniškega sklada, v analizi ugotovila, da je poleg družinske pomoči in pomoči prijateljev zagonskim podjetjem najpomembnejša spodbuda Slovenskega podjetniškega sklada oziroma druge oblike nepovratnih sredstev države, zagonska podjetja pa poudarjajo tudi pomoč drugih zagonskih podjetij.

Koprivnikar z župani o financiranju občin
V sklopu vladnega obiska Zasavja se je minister za javno upravo Boris Koprivnikar v Zagorju ob Savi sešel z župani treh zasavskih občin, ki so v prvi vrsti navedli problematiko financiranja občin. V občinah si namreč želijo, da bi se ob višanju socialnih transferjev sorazmerno višale tudi povprečnine. Po oceni Koprivnikarja je dialog potekal v zelo pozitivnem tonu.

"Vesel sem, da občine v Zasavju tudi med seboj sodelujejo. To je v skladu z mojo tezo, da nikogar ne silim v združevanje, sem pa zelo vesel sodelovanja, ki ga tudi sami podpiramo." Župani so ob tem poudarili tudi vprašanje glede ureditve regije oziroma ali občina Litija sodi v Zasavje, zato je Koprivnikar županom obljubil, da bo preveril, v kateri javni mreži Litija sodi v Zasavje in v kateri ne.

Ena izmed tem je bila tudi telekomunikacijska infrastruktura. Koprivnikar pa je županom sporočil, da v kratkem pričakujejo razpis na tem področju, za katerega je država zagotovila skoraj 40 milijonov evrov sofinancerskega deleža. Minister pričakuje, da bo to izboljšalo delovanje tako slovenskih občin kot njihovih prebivalcev.

Vlada napoveduje tudi infrastrukturne projekte
V odsotnosti ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča je zasavske župane obiskal državni sekretar Klemen Potisek, ki se je udeležil odprtja energetsko prenovljene osnovne šole Ivana Cankarja v Trbovljah in si ogledal gradnjo mostu čez Kotredeščico. Kot je dejal, je poleg mostu nekaj infrastrukturnih projektov že v izgradnji, pri čemer ga veseli, da so s projekti zadovoljni tudi v lokalnem okolju.

Direktor direkcije za infrastrukturo Damjan Topolko je ob tem napovedal, da so glede gradnje nove dvosmerne ceste Zidani Most-Hrastnik trenutno v fazi projektiranja in izdelave vse potrebne dokumentacije. Te postopke naj bi po njegovih besedah končali predvidoma avgusta naslednje leto, čemur bo sledil postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. "Računamo, da bomo v letu 2019 razpisali vsaj en odsek in ga tudi gradili," je dejal Topolko in povedal, da je projekt v celoti ocenjen na več kot sto milijonov evrov, zato ga bodo izvedli v več etapah.

Tudi zagorski župan je povedal, da v njihovi občini letos in naslednje leto podirajo rekorde glede cestnih projektov. Med projekti sta obnova ceste Sopota-Podkum, vredna dva milijona evrov, ter semaforizacija in odprava kritične točke na šolski poti proti OŠ Toneta Okrogarja v vrednosti 350.000 evrov. Ob tem poteka gradnja povezovalne vpadnice med Trbovljami in Zagorjem v vrednosti 1,8 milijona evrov, končno pa bodo uredili tudi glavno prometno povezavo skozi Zagorje na avtocestni priključek od čistilne naprave do središča mesta, ki je vredna 2,5 milijona evrov.