Na novinarski konferenci sta spregovorila sekretar Drago Ščernjavič in predsednik SDOS-a Frančišek Verk. Foto: MMC RTV SLO
Na novinarski konferenci sta spregovorila sekretar Drago Ščernjavič in predsednik SDOS-a Frančišek Verk. Foto: MMC RTV SLO

Na novinarski konferenci Sindikata državnih organov Slovenije (SODS) se je na začetku predstavil novi predsednik Frančišek Verk. Verk, ki je pred nastopom funkcije 1. decembra opravljal delo predsednika Konference sindikatov Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, je poudaril, da bo prihodnje leto težko, zato bodo "vse sile napeli, da obdržimo to, kar imamo".

Nadalje pa je sekretar Drago Ščernjavič predstavil stanje glede vloženih tožbenih zahtevkov za izplačilo tretje četrtine na delovnih sodiščih ter odnos do izvajanja vladnih varčevalnih ukrepov.

Odločilo bo ustavno sodišče
V SDOS-u so novembra 2010 na sodišče vložili kolektivni delovnopravni spor zaradi neizplačane tretje četrtine odprave nesorazmerij plač. Po zavrnjeni tožbi so vložili pritožbo na drugo stopnjo delovnega in socialnega sodišča, ki pa je prvi stopnji naložil, da pritožbo znova obravnava.

Pojasnjujejo še, da je "odprto vprašanje izvedbe tretje in čerte četrtine odprave nesorazmerja plače že eno leto v rokah delovnih sodišč". Šlo naj bi za več kot 400 tožbenih zahtevkov, ki so jih vložili zlasti nekateri sindikati državne uprave. Predsednica senata na enem izmed delovnih sodišč pa je septembra dejala, da bo v vseh zadevah "sodišče s svojo odločitvijo počakalo do odločitve ustavnega sodišča o vloženi pobudi z zvezi s temi prikrajšanji pri izplačilu plač". Ob tem dodajajo, da bi odločitev glede na število vloženih zahtevkov že lahko bila sprejeta.

Glede na to, da ima ustavno sodišče predvideno obravnavo znova v četrtek, pa pričakujejo, a bo odločitev tudi sprejelo.

"Vlada naj naprej varčuje pri sebi"
V SDOS-u še pozivajo k ukrepanju pri izvajanju varčevalnih ukrepov. Izpostavljajo 56 varčevalnih ukrepov, ki jih je Računsko sodišče zapisalo v revizijskem poročilu. Ugotavljajo, da so se v programih in predvolilnih srečanjih prvaki strank zavzemali za nujnost varčevalnih ukrepov, "ni pa nihče omenjal revizijskega poročila Računskega sodišča".

Zato pozivajo, da pregledajo dozdajšnje vrste in obseg varčevanja ter se obvezno vključijo področja varčevanja, in sicer na javnih naročilih, upravljanju in gospodarjenju s stvarnim premoženjem, izdatkih za blago in storitve, stroških potovanj v tujino ... Dodajajo še, da se to lahko naredi v predlogu intervencijskega zakona, ki ga je predlagal predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Borut Pahor, medletno pa se potem na tri mesece ugotavljajo učinki.

"Če se to ne bo zgodilo, potem je znova samo izpostavljeno področje plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev," poudarjajo in pričakujejo poziv mandatarja za sestanek s pogajalsko skupino sindikatov javnega sektorja.