Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Stranka SDS v zapisu sporoča, da opozicijski poslanci vnaprej ne nasprotujejo vsem vladnim predlogom, je pa njihovo delo, da preučijo vsa gradiva, ki jih v parlamentarni postopek vlagajo vladajoči, o njih izoblikujejo mnenje, predlagajo dopolnitve in alternative. Če so seje matičnih delovnih teles sklicane le 24 ur ali manj pred samo sejo, ima opozicija po njihovih navedbah za kakovostno vsebinsko pripravo na sejo, dodatne predloge in dopolnitve izjemno malo časa, kar je "tako neresno kot tudi nespoštljivo", so zapisali v sporočilu za javnost.

Kmalu obravnava dodatkov sodnikom

Odziv največje opozicijske stranke sicer prihaja po odločitvi na seji kolegija predsednice DZ-ja, ki je sklenil, da bo DZ v petek zasedal na izredni seji, na kateri bo med drugim po nujnem postopku obravnaval vladni predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev ter vladni predlog novele zakona o državni upravi. Za sredo je tako že sklicana seja odbora DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki bo obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, za četrtek pa seja odbora DZ-ja za pravosodje, ki bo obravnaval zakon o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev.

SDS je z očitkom vladi, da zakona ne izpolnjujeta pogojev za obravnavo po nujnem zakonu, takšni odločitvi nasprotoval na kolegiju predsednice DZ-ja. S podobnimi argumenti pa so se oglasili že večkrat v aktualnem sklicu DZ-ja, tudi pri vladni noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTV SLO), ki je novembra lani tudi prestal referendumsko odločanje.

Kdaj lahko uporabijo nujni postopek?

Poslovnik DZ-ja sicer določa, da lahko poslanci zakon obravnavajo po nujnem postopku, če je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države, odprave posledic naravnih nesreč, ali da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.

V SDS-u so še zapisali, da je v času prejšnje vlade pod vodstvom predsednika njihove stranke Janeza Janše, ko so se v času epidemije covida-19 sprejemali protikoronski svežnji, tudi takratna koalicija KUL opozarjala na sprejemanje zakonodaje po nujnem postopku. "Danes se zakoni z lahkoto sprejemajo po nujnih postopkih, celo z njihovo zlorabo, delo opozicije se poskuša onemogočiti, drugače pa je to, da v Sloveniji danes kriznih razmer, zaradi česar bi bila ogrožena življenja ljudi in zaradi česar bi se s sprejemanjem zakonodaje mudilo, za razliko od takrat ni," v SDS-u še očitajo vladni koaliciji.

Razlika pa je po njihovi oceni tudi ta, da se zdajšnja opozicija zaveda, da državljani od vseh poslancev pričakujejo, da stopijo skupaj in sprejemajo dobre odločitve za vse.