Janša pravi, da se predlogi za spremembe kar vrstijo in da ga to veseli. Foto: EPA
Janša pravi, da se predlogi za spremembe kar vrstijo in da ga to veseli. Foto: EPA
Napoved sprememb političnega sistema

Premier Janez Janša je dejal, da se, potem ko je napovedal možnost reforme političnega sistema, predlogi strank in drugih za rešitve vrstijo. Prihodnje dni naj bi ugotavljali, kateri imajo dovolj podpore.

Janša s tem namenom napoveduje sklic posveta predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin. Dejal je, da menijo, da je čas, da se ta energija, ki se zbira, začne usmerjati v iskanje rešitev za težave, ki so nakopičene. "Gre tudi za nekatere spremembe v družbi, za katere še pred nekaj tedni ni obstajalo niti približno dva odstotka možnosti, da bi lahko zanje dosegli soglasje," pravi Janša.

Slavko Bobovnik je studiu Odmevov gostil predsednika Državljanske liste in Državnega zbora, Gregorja Viranta. DL bo namreč predstavil svoj predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki naj bi omogočale odpoklic župana.

Po njegovih besedah je predlogov za spremembo političnega sistema več. Dodal je, da ga veseli, da skoraj ni parlamentarne stranke ali koga drugega, ki ne bi poslal kakšnega predloga.

"Dokler samo ugotavljamo, da je vse samo narobe, to še ni rešitev. Treba je predlagati rešitve, in če bomo tekmovali v predlaganju rešitev, bomo prej na cilju," je dejal Janša.

Janša je spomnil na zahtevo njegove stranke iz leta 1996 za možnost odpoklica poslanca. "Kar se zdaj dogaja, dokazuje, da je bila zahteva pravočasna in upravičena in je že takrat imela veliko podporo. Ni res, da to ni izvedljivo," je dejal premier.

"Če ni v skladu z ustavo, spremenimo ustavo"
Janša meni, da bo stroka močno nasprotovala, češ da se tega ne da in da to ni v skladu z ustavo. "Morda ni v skladu z ustavo. Potem je pač treba spremeniti ustavo, da pridemo do tega," je dodal.

A politične spremembe ne bodo povzročile večje udeležbe na volitvah, je dejal Janša, "če se ne bo spremenila tudi ekonomska in socialna podlaga njihovega življenja in če ljudje ne bodo dobili občutka, da živijo ne le v pravni, temveč tudi v pravični državi".

Razpustitev Državnega sveta, ukinitev funkcionarskih privilegijev...
Svoje predloge glede reforme političnega sistema naj bi SDS podrobneje predstavila v sredo. Izvršilni odbor SDS pa jih že obravnaval na svoji torkovi redni seji.

Med predlogi SDS je tako uvedba neposrednih volitev poslancev z absolutno večino in možnost odpoklica poslancev kot tudi županov med mandatom. Ukinil bi se Državni svet in uvedel bi se poskusni mandat za nove sodnike, medtem, ko bi se za obstoječe sodnike uvedla reelekcija. Nato pa bi za njih veljal trajni mandat.

Med predlogi je tudi ustanovitev finančne policije s pristojnostmi po vzoru nekaterih EU držav ter ukinitev nekaterih državnih in paradržavnih inštitucij. Ukinili pa bi se tudi vsi privilegiji voljenih funkcionarjev po koncu mandata.

Možnost predčasnih volitev
DS predlaga tudi 6 točk za dogovor slovenskih političnih strank, med katerimi je tudi možnost razširitve vladne koalicije in možnost predčasnih volitev po uveljavitvi predlaganih političnih reform.

Nekatere predloge pa je največja vladna stranka predlagala že v preteklosti kot denimo vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo ali pa sprejem in uveljavitev že predlaganih oziroma sprejetih reformnih in proti kriznih zakonov.

Župana bi odpoklicali tisti, ki so ga izvolili
V Skupnosti občin Slovenije (SOS) že razmišljajo o ustanovitvi delovne skupine, ki bi v sodelovanju s strokovnjaki pripravila predloge za odpoklic župana. Šlo naj bi za nekakšen referendumski odpoklic in župana bi tako odpoklicali isti ljudje, ki so ga prej na ta položaj izvolili, je po seji predsedstva SOS pojasnila generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Predsednik SOS Ivan Žagar pa je opozoril, da se je treba zavedati, da so župani izvoljeni neposredno, podobno kot predsednik republike. Zato bi bila tudi za odpoklic župana možna rešitev lahko podobna kot za predsednika republike - torej ustavna obtožba. Sicer pa bi po njegovi oceni moral župan sam prenehati z opravljanjem svoje funkcije, ko ugotovi, da je izgubil zaupanje v svojem okolju.

PREDLOG ZA REFORMO POLITIČNEGA SISTEMA

1. Uvede se neposredne volitve poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina glasov.
2. Uvede se možnost odpoklica poslanca med mandatom z novimi volitvami v volilnem okraju.
3. Uvede se možnost odpoklica župana ter omejitev na dva zaporedna mandata ali posredne volitve županov - izvoli (in razreši) jih občinski svet.
4. Ukine se državni svet.
5. Uvede se poskusni mandat za vse nove sodnike.
6. Obdrži se trajni sodniški mandat, ki nastopi po poskusni dobi. Za vse obstoječe sodnike se izvede reelekcija. Sodni svet se za čas funkcije predlaganja sodnikov v reelekcijo okrepi s sodnimi strokovnjaki iz mednarodnih sodnih institucij ter vrhovnih sodnikov drugih držav EU.
7. Ustanovi se novo specializirano sodišče za sojenje v primerih najtežjih oblik gospodarskega, bančnega in drugega organiziranega kriminala. Sodnike tega sodišča po posebnem postopku z javnim glasovanjem na predlog predsednika RS imenuje Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov.
8. Uvede se finančna policija s pristojnostmi po vzoru nekaterih EU držav.
9. Ukine se vse tiste državne in paradržavne institucije, ki jih ne najdemo v primerljivih državah EU.
10. Ukinejo se vsi privilegiji, ki jih imajo voljeni ali imenovani funkcionarji po koncu mandata.
11. Omogoči se enostavnejši razpis predčasnih volitev in poenostavi postopek imenovanja vlade.


PREDLOG SDS ZA DOGOVOR SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH STRANK

Zagotovi se zadostna parlamentarna podpora za:
1. Hiter sprejem predlaganih političnih reform (11)
2. Vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo
3. Predlagano spremembo referendumske ureditve
4. Sprejem in uveljavitev že predlaganih oziroma sprejetih reformnih in proti kriznih zakonov
5. Dogovor, da se a čas trajanja krize zamrzne izplačilo vseh privilegijev ter transferjev posameznikom (z izjemo socialnih in družinskih dodatkov), ki na podlagi različnih zakonov, uredb in sklepov dobivajo posredno ali neposredno finančne dodatke iz proračuna, če ta izplačila skupaj z osnovnimi prejemki presegajo višino povprečne plače. Tako privarčevani denar se nameni za povečanje sredstev za štipendije
6. Razširitev vladne koalicije ali predčasne volitve v roku 2 mesecev po uveljavitvi predlogov (možno že maj ali junij 2013)


vir: SDS (nelektorirano)

Napoved sprememb političnega sistema