Državljanska lista je po besedah Gregorja Viranta prisluhnila protestom. Foto: STA
Državljanska lista je po besedah Gregorja Viranta prisluhnila protestom. Foto: STA

Pripravili so predlog za možnost odpoklica župana, kjer bi 15 odstotkov občanov podalo zahtevo za glasovanje o odpoklicu župana, kjer bi se večina odločila o tem, ali naj županu preneha teči mandat. "Moja želja je, da bi to uvedli čim prej, saj se tu res mudi. Mi bomo ta predlog podali koaliciji in računamo, da bo v koaliciji to podprto in sprejeto."

"Ta predlog bi Mariborčanom dal zakonsko podlago za odpoklic, ki je danes nimajo. Glede na to, da volivci imenujejo župana, je prav, da ga tudi odpokličejo," je dejal predsednik državljanske liste Gregor Virant in dodal, da so se pri tem zgledovali pri ZDA. Virant je sicer mnenja, da bi Franc Kangler moral s svoje županske funkcije odstopiti, tako zaradi ugotovitev protikorupcijske komisije kot tudi zaradi nezadovoljstva.

Druga predlagana sprememba Državljanske liste pa je uvedba preferenčnega glasu. "Gre za idejo, da bi lahko volivci poleg strankarskih list lahko izbrali tudi kandidate, ki jim dajo prednost in ti bi bili tudi izvoljeni. To je bilo že večkrat predlagano, ampak zavrnjeno, saj po mojem mnenju poslanci ne želijo spreminjati sistema, po katerem so bili izvoljeni."

Preučujejo pa tudi možnosti za odpoklic poslancev, saj imamo že zdaj v tem sklicu štri kandidate za odpoklic, ki s "svojimi preteklimi dejanji obremenjujejo vse druge kolege". Vendar pa je Virant ob tem opozoril, da je to zaradi proporcionalnega volilnega sistema rahlo bolj zapleteno. Virant pa pričakuje, da bo prišlo do sprememb referendumske ureditve, ki bi določila potrebno udeležbo za veljavnost referenduma, saj politična volja za spremembe, tako Virant, že obstaja.

Kot tretjo spremembo Virant predlaga obdobje začasnega mandata za sodnike, kjer bi se pred trajnim mandatom kandidati morali izkazati. Druga reforma v pravosodju pa bi predsednikom sodišč in sodni veji oblasti dala vsa pooblastila za vodenje sodstva, a hkrati od njih zahtevala odgovornost za vodenje sodišč.

"V teh dneh nam je še bolj žal, da ni uspel naš predlog za ukinitev državnega sveta in prav izvolitev Kanglerja v državni svet je bila ena izmed iskric, ki so sprožili dogajanje v Sloveniji." Virant ob tem dodaja, da ima nezadovoljstvo temelje, ki jim je treba prisluhniti, v Državljanski listi pa nasprotujejo huliganstvu.

Minister za pravosodje Senko Pličanič je dejal, da je osrednja tema protestov nezaupanje v pravno državo oziroma sodstvo, zato je njegov cilj, da na tem področju pride do sprememb. Pličanič vidi težavo pri počasnosti sodstva in počasni odpravi sodnih zaostankov. "Sklenemo lahko, da je glavno sporočilo nezadovoljstva v neučinkovitem sodstvu, zato je edini cilj predlaganih sprememb, da bi sodišča lahko hitreje sodila in odpravljala sodne zaostanke."

Po mnenju Pličaniča je avtonomnost sodstva vrednota, ki jo je treba skrbno paziti, zato po njegovih navedbah predlogi ne posegajo v vsebinsko avtonomnost sodstva, temveč v njeno učinkovitost. Hkrati pa bodo službeni nadzor po navedbah Pličaniča depolitizirali, saj ga bodo odvzeli iz pristojnosti ministra za pravosodje.