Foto: BoBo
Foto: BoBo

Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova je septembra v pismu ministru Vasku Simonitiju vnovič pozvala k zagotovitvi neodvisnosti in ustreznega financiranja STA-ja. Izpostavila je, da je slovensko vrhovno sodišče pred kratkim potrdilo, da je v skladu z nacionalno zakonodajo vlada dolžna zagotoviti neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA, ter da ta obveznost velja ne glede na to, ali je sklenjena pogodba.

Simoniti je v odgovoru z datumom 4. oktober v povezavi z odločbo vrhovnega sodišča najprej zapisal, da ugotavlja, da je bila Jourova o njeni vsebini pomanjkljivo obveščena.

"Dejstvo, da je država po zakonu dolžna plačevati javno agencijo, ni sporno in ni bistvo sodbe. Vlada se s tem strinja, hkrati pa že ves čas zastopa stališče, da mora biti financiranje transparentno, javna služba pa opravljena tako, kot jo definira zakon. Predvsem pa brezplačna, kar je tudi opredeljeno v zakonu," je zapisano v pismu.

Simoniti je v odgovoru tudi zapisal, da njegov resor ni pristojen za izvedbo financiranja javne službe STA-ja, temveč je to v pristojnosti Ukoma kot predstavnika vlade, ki po zakonu izvaja pravice družbenika.

Minister Simoniti poleg tega navaja, da se Ukom ves čas pogaja s STA-jem in da je v želji po čimprejšnjem ponovnem začetku financiranja pripravil dva osnutka pogodbe, ki predvidevata financiranje javne službe STA, kot jo, kot pravi, opredeljuje zakon o STA-ju. Na usklajevalnih sestankih so bile po njegovih navedbah usklajene številne podrobnosti, "ne more pa Ukom privoliti v zahteve direktorja STA-ja Bojana Veselinoviča, ki pogojujejo podpis pogodbe s kršitvijo zakona o STA-ju".

"Kot vidite, komunikacija in pogajanja med STA-jem in Ukomom potekajo neprenehoma. Vlada je zavezana vladavini prava in svobodi medijev. Skozi pandemijo covida-19 je bilo zgledno poskrbljeno za medije – vlada se je s protikoronskimi svežnji finančnih pomoči z vsemi napori zavzemala, da svojih vrat ne bi zaprl prav noben medij," še piše Simoniti v pismu, v katerem sicer povzema znana stališča vlade do postopkov pred sodišči in pogajanj s STA-jem.

Simoniti je v pismu tudi izrazil začudenje nad tem, da je septembrsko pismo Jourove najprej prišlo v javnost tako, da so o njem poročali slovenski mediji, sam pa da ga je uradno prejel "komaj tri dni pozneje". "Zdi se mi, da gre za skrajno nenavadno prakso, za katero upam, da se bo s tem pismom končala," je zapisal.