Sindikalista Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek (od leve proti desni). Foto: BoBo
Sindikalista Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek (od leve proti desni). Foto: BoBo

V sindikatih, ki zastopajo zaposlene v zdravstveni negi, so že opozorili, da bi moralo ministrstvo za zdravje najpozneje do 1. marca pripraviti predlog prenovljenih dejavnosti in kompetenc v zdravstveni negi. A je vodstvo ministrstva sindikate zaprosilo za "izredno podaljšanje roka", odločitev pa naj bi sindikatom posredovali do 8. marca.

Da bi se že moral nadaljevati dialog s sindikati, so v dopisu, ki so ga sredi prejšnjega meseca naslovili na ministra za javno upravo Rudija Medveda, opozorili tudi v pogajalski skupini dela sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Vlada in sindikati so se namreč med drugim dogovorili, da bo vladna stran takoj po uveljavitvi aneksov h kolektivnih pogodbam, v katere so prelili rešitve iz stavkovnih sporazumov in dogovora, sindikatom posredovala v usklajevanje predloge sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih.

Decembra so najpozneje v 60 dneh predvideli začetek pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. Foto: Pixabay
Decembra so najpozneje v 60 dneh predvideli začetek pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. Foto: Pixabay

Odprava varčevalnih ukrepov

Najpozneje v 60 dneh so predvideli začetek pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. V 90 dneh naj bi se začela pogajanja za normativne dele tistih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki teh še nimajo.

V letošnjem letu naj bi med drugim proučili tudi določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati merila, s katerimi bi v dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. Prav tako naj bi se lotili odpravljanja morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med dejavnostmi in znotraj njih.

Minister za javno upravo Rudi Medved. Foto: BoBo
Minister za javno upravo Rudi Medved. Foto: BoBo

A tako Počivavšek kot vodja druge pogajalske skupine sindikatov Branimir Štrukelj sta v petek pojasnila, da z ministrstva za zdaj še niso prejeli nikakršnih predlogov sprememb zakonodaje in da tudi še ni določeno, kdaj bodo začeli pogajanja.

Prvo srečanje takoj po počitnicah?

Po nekaterih informacijah naj bi prvo srečanje sledilo po počitnicah. Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da datum srečanja s sindikati še ni dogovorjen. Konec januarja je sicer vlada imenovala svojo skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Prav tako je imenovala pogajalske skupine za pogajanja o posameznih normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev.

Prav tako je minister za javno upravo že imenoval medresorsko delovno skupino za pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev. Delovna skupina se je v februarju sestala na prvi seji in začela delo, so pojasnili na ministrstvu.