Sindikalni prostori na Dalmatinovi ulici v Ljubljani, bodo poslej v večinski lasti ZSSS-ja. Foto: RTV  SLO
Sindikalni prostori na Dalmatinovi ulici v Ljubljani, bodo poslej v večinski lasti ZSSS-ja. Foto: RTV SLO
Dediščina sindikatov
Sedem sindikatov, ki združujejo 90 odstotkov vseh domačih sindikalnih članov, se je po 15 letih dogovorilo o delitvi premoženja.
Nepremičnine, ki so bile pred osamosvojitvijo v lasti Zveze sindikatov Slovenije, je do zdaj upravljal ZSSS, ki bo po delitvi lastnik 60 odstotkov stavbe na Dalmatinovi ulici v Ljubljani, dela izobraževalnega središča v Radovljici in delavskega doma v Kranju. Preostali delež bo dobilo 6 drugih central ter 17 manjših samostojnih sindikatov.

Vlada naj bi usklajeni zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti predvidoma potrdila ta mesec, DZ pa do pomladi.

Dolgotrajna medsindikalna pogajanja, ki so se v Sloveniji vlekla od leta 1991, pa v svetu niso redkost. Med drugim še vedno potekajo na Poljskem, v Italiji pa že celih 40 let.

Dediščina sindikatov