Sindikalni pogajalec Jakob Počivavšek in vladni pogajalec Boris Koprivnikar. Fotografija je nastala 16. decembra 2016, ko sta strani podpisovali dogovor o postopni odpravi varčevalnih ukrepov. Foto: BoBo/Borut Živulović
Sindikalni pogajalec Jakob Počivavšek in vladni pogajalec Boris Koprivnikar. Fotografija je nastala 16. decembra 2016, ko sta strani podpisovali dogovor o postopni odpravi varčevalnih ukrepov. Foto: BoBo/Borut Živulović
Stavka
Stavkal bo del javnega sektorja. Foto: BoBo/Borut Živulović

Mi smo se poskušali s konkretnim predlogom približati, pojasniti. Z nasprotne strani smo dobili zavrnitev, da je ta zahteva po celotnem plačnem sistemu dvig, temeljna zahteva. In da ne odstopajo.

Minister Boris Koprivnikar, glavni vladni pogajalec
Vasle
Vasle je opozoril, da bi dvig plač precej spremenil makroekonomsko sliko Slovenije. Foto: Žiga Živulovic jr./BoBo

Vlada vztraja pri nekem relativno ozkem naboru delovnih mest, na katerih bi izvedli prevrednotenje. Tako, da to po našem prepričanju seveda ne predstavlja nikakršne možne podlage za sklepanje dogovorov.

Vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek.
Pred opozorilno stavko javnega sektorja
Stavkalo bo 16 sindikatov javnega sektorja
Stavka bo
Tudi v CSD-jih bodo ustavili delo
Kdo vse bo stavkal

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je sporočil, da napovedane stavke sindikatov javnega sektorja niso upravičene. Tudi javni uslužbenci so deležni gospodarske rasti, pravi in dodaja, da bi uresničitev vseh zahtev državo znova pahnila v recesijo. Sindikatom pa sporoča, da osnove za plačilo stavke ni.

Koprivnikar je poudaril, da podatki kažejo, da so tudi javni uslužbenci deležni gospodarske rasti. Kot je dejal, se je masa za plače v javnem sektorju v zadnjih dveh letih povečala za več kot deset odstotkov, povprečna plača pa se je dvignila za sedem odstotkov. Dejstvo je po njegovih besedah tudi, da plače v javnem sektorju že četrto leto zapored rastejo malenkost hitreje kot v zasebnem.

Vlada je zvečer na dopisni seji sprejela dopolnitev izhodišč za pogajanja, za katega je pooblastila že ustanovljeno vladno pogajalsko skupino. Nalaga ji, da v nadaljevanju pogajalskega procesa z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja pogajalske predloge oblikuje tako, da pri tem upošteva makroekonomski okvir iz izhodišč, ki jih je vlada sprejela na četrtkovi seji, ter o poteku pogajanj poroča vladi.

Koprivnikar: To ni stavka za izpolnitev zavez
Napovedan stavkovni val po Koprivnikarjevi oceni ni upravičen. Dejal je, da gre pri vseh napovedanih stavkah za interesne stavke - stavke "za nekaj več" - in ne za stavke za izpolnitev pravic, ki so zaposlenim kršene, oz. zavez, ki jih delodajalec ne izpolnjuje. Takšne stavke pa po zakonu niso dolžni plačati. Je pa Koprivnikar dodal, da je bilo plačilo stavke vedno do zdaj ena izmed stavkovnih zahtev in predmet pogajanj.

Minister je zavrnil očitke, da se vlada ne odziva. Ne nazadnje je dejal, da so ves konec tedna s celotno ekipo na vladni pogajalski strani sedeli do poznih večernih ur in iskali možnosti za konstruktivne pogajalske predloge. "Imam občutek, da se v javnosti poskuša ustvariti občutek kaosa in zmede. Jaz vam zagotavljam, da na vladni strani tega vsekakor ni," je poudaril.

Pri tem je ponovil, da je vlada želela skupna pogajanja z vsemi sindikati tudi zato, ker se zahteve sindikatov ne bodo mogle uresničiti, dokler za skupno mizo ne bodo vsi potrdili enotnih krovnih kolektivnih pogodb in morebitnih zakonskih sprememb. Ker pa so nekateri sindikati kljub temu vztrajali pri ločenih pogajanjih, imajo ta trenutek več ločenih pogajalskih skupin.

Ponovil je, da so zavezani dialogu, kar so v vseh teh letih tudi dokazovali, in menil, da so se pogajali zelo uspešno. Še naprej se bodo pogajali, a kot je poudaril, ne na ulici. Vlada pa ne bo sprejemala zavez, ki bi bile škodljive za državo, pa tudi če bi jih prenesli nekam v prihodnost.

Vasle opozoril na produktivnost
Direktor urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle je poudaril, da mora biti rast plač skladna z rastjo produktivnosti. V zasebnem sektorju je bila rast plač lani v 11 mesecih okoli 2,7-odstotna, če bi se za toliko povišale plače v javnem sektorju, bi to pomenilo okoli 140 milijonov evrov. Za letos pričakujejo, da bo rast plač v zasebnem sektorju približno 3,4-odstotna. Če bi se za skladen znesek povišale tudi plače v javnem sektorju, bi pomenilo 170 milijonov evrov.

Dvig plač za 991 milijonov evrov, kolikor vlada ocenjuje, da so vredne vse stavkovne zahteve sindikatov, pa bi po Vasletovih besedah precej spremenil celotno makroekonomsko sliko v Sloveniji. Koprivnikar je dodal, da bi s tem zaustavili gospodarsko rast in bi se začeli vračati v spiralo recesije.

Pojasnil je, da so za letos načrtovali dvig stroška dela v javnem sektorju za 4,4 odstotka, pri čemer je spomnil, da k povečanju že prispevajo polno izplačilo pokojninskih premij ter regresa za vse javne uslužbence in redna napredovanja. Kot je dejal, nekaj minimalnega prostora za pogajanja še je, a je ta prostor daleč od tega, kar so skupne sindikalne zahteve. O konkretnih številkah pa ne more govoriti, saj so predmet pogajalskega procesa.

Sicer pa je ponovil, da so se v pogajalskem procesu s sindikati zavezali, da se bodo dogovorili o dvigu plač, ki so primerljive z zdravniškimi, ne morejo pa govoriti o dvigu vseh plač.

Dotaknil se je tudi zahteve po sprostitvi vseh varčevalnih ukrepov, vključno z osemodstotnim znižanjem plač z zakonom za uravnoteženje javnih financ v letu 2012. Po njegovih navedbah zakon spremembe vrednotenja plačne lestvice ni sprejel kot začasni ukrep. Plačna lestvica je bila prevrednotena. Sam učinek tega prevrednotenja pa je bil kompenziran z drugimi uvrstitvami.

Javni uslužbenci se tako po ministrovih besedah dejansko niso soočili z osemodstotnim znižanjem plač, so pa bile nekatere skupine deležne večjega ali manjšega znižanja plač, največjega direktorji in ravnatelji javnih zavodov.
.

Sindikat zdravstvene nege in
socialnega varstva
.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki sta napovedala stavko za 13. februar, sta "zaradi neodzivnosti vladne strani" za petek sama sklicala prvo sejo pogajanj o stavkovnih zahtevah, so zapisali v sporočilu za javnost. V njem so podprli prizadevanja sindikatov, ki bodo stavkali v sredo.
.
Ločena pogajanja prav tako zahtevajo policijska sindikata, ki sta stavko napovedala za 12. februar, in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki je stavko napovedal za 14. februar.

.
"Porušena razmerja"
V koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov dan pred napovedano stavko v javnem sektorju ugotavljajo, da je ta glede na podcenjujoč in ignorantski odnos vlade do njihovih legitimnih zahtev neizogibna. Tudi ponedeljkova pogajanja so bila namreč neuspešna, saj vlada, kot pravijo, nima pooblastil za pogajanja o pretežnem delu stavkovnih zahtev.

Kot so sporočili, vladna stran vztrajno zavrača pogajanja o njihovem predlogu, ki temelji na tem, da so bila z dogovori s posameznimi poklicnimi skupinami, zlasti z zdravniki, porušena razmerja pri vrednotenju drugih delovnih mest v javnem sektorju in bi zato ponovna vzpostavitev razmerij terjala pregled in spremembo vrednotenja vseh delovnih mest v javnem sektorju zaradi njihove medsebojne primerljivosti.

Vlada je po njihovih navedbah tak pristop izrecno zavrnila predvsem zato, ker bi pomenil ponovno zvišanje vrednosti plačnih razredov zaposlenih do 26. plačnega razreda. A v sindikatih opozarjajo, da uvrstitve teh delovnih mest v povezavi s spremenjenim vrednotenjem delovnih mest zdravnikov niso bile nikoli obravnavane. "Vladno stališče očitno izhaja iz predpostavke, da gre za manjvredna delovna mesta, ki niso niti znotraj enotnega plačnega sistema v nikakršnem razmerju do delovnih mest zdravnikov," so zapisali.

Kot so dodali, pa se vladni strani ne zdi problematično, da so se uvrstitve zdravniških delovnih mest v izhodišču povišale od treh do sedmih plačnih razredov, "medtem ko naj se zaposleni na delovnih mestih do 26. plačnega razreda zadovoljijo z odpravo anomalij, ki so bile del sistema še od leta 2008," praviloma pa so bili deležni "enega do dveh, izjemoma za najnižje vrednotena delovna mesta od treh do štirih plačnih razredov".
.

Pogajanja Sviza z vlado
Predstavniki sindikata Sviz in vlade so nadaljevali pogajanja pred stavko, ki jo je Sviz napovedal za 14. februar. Po mnenju vladne strani so pri zahtevi glede plač visokošolskih učiteljev blizu rešitvi, a Sviz ne namerava odstopiti od nobene izmed vsebinskih zahtev, med katerimi je ustreznejše vrednotenje plač izobraževalnega dela.
.
Njihove stavkovne zahteve so med drugim zvišanje osnovnih plač strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju od vrtcev do univerze, ustrezno ovrednotenje razredniškega dela in regres za letni dopust v letu 2018 v znesku 1.200 evrov bruto za vse zaposlene z minimalno ali nižjo osnovno plačo. Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju zahtevajo od dva do tri plačne razrede višje plače.
.
Minister Koprivnikar je dejal, da imajo na vladi pomisleke, glede realnosti predlogov Sviza.

.
Za sindikate razširitev nezadostna
V koordinaciji stavkovnih odborov ob tem zavračajo izjave ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da si je vlada zelo prizadevala in da naj bi se s svojimi predlogi konkretno približala. Kot pojasnjujejo, je vladna stran vztrajala pri zasnovi svojih izhodišč iz aprila 2017, v katerih je predlagala spremenjeno vrednotenje zgolj nekaterih delovnih mest, ki jih ocenjuje kot neposredno primerljiva z zdravniškimi.

Temu naboru je dodala še nekaj delovnih mest, ki jih zaseda relativno malo zaposlenih z doktorati in magisteriji znanosti, in izrazila pripravljenost, da bi v ta nabor dodali še nekatere manjše skupine z zdravniki neposredno primerljivih delovnih mest, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba. Vpliv spremembe zdravniških plač na ostala delovna mesta pa je zavrnila.

Pri tem se vlada po navedbah sindikatov sklicuje predvsem na finančne posledice dviga večjega števila delovnih mest, čeprav so na sindikalni strani izrazili pripravljenost na dogovor o dinamiki realizacije dogovorjenega in na pogajanja o višini predlaganih dvigov vrednosti plačnih razredov.

"Popolnoma jasno postaja, da se vlada še vedno izogiba svoji odgovornosti za porušena razmerja v enotnem plačnem sistemu in stanja ni pripravljena sanirati," so ob tem zapisali v koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov. Iz vladnih izhodišč pa po njihovem izhaja tudi, da vladna pogajalska skupina zavrača odpravo ukrepa osemodstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov, ki je bil uveden z zakonom za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012.

V koordinaciji stavkovnih odborov tako nadaljujejo vse priprave na stavko. Potek pogajanj ter neresen in neodgovoren odnos vlade do napovedane stavke pa se po njihovih besedah ne nazadnje kaže tudi v tem, da je vladna stran z začetkom pogajanj zavlačevala.

Koprivnikar je v ponedeljek dejal, da si želijo dogovora, vendar ne tako, da bi privolili v nerazumne dogovore, ki bi ogrozili položaj države. Kot kaže, jutrišnje stavke skorajda ni mogoče več preprečiti.
Vse podrobnosti o obratovanju javnih ustanov v času stavke se sproti osvežujejo na spletni strani Prvega programa Radia Slovenija.

ZDRAVSTVO
Stavka je napovedana v 120 zdravstvenih ustanovah. Med drugim se ji bodo pridružili: strežnice, bolničarji, čistilke, vzdrževalci, energetiki, skladiščniki, laboratorijski tehniki, farmacevtski tehniki, medicinske sestre, zdravstveni administratorji, računovodski delavci, kadrovski delavci.
Pri oskrbi otrok in mladostnikov do 18 leta ter starejših od 65 let - pa tudi nosečnic - ne bo omejitev. Poskrbljeno bo za nujne primere. Nenujnih storitev za vse druge ne bodo izvajali.
V laboratorijih bo veljal nedeljski urnik, nenujne preiskave bodo preložili na prihodnje dni. K enakemu ravnanju so sindikati pozvali tudi radiološke inženirje.
Zaradi narave dela medicinskih sester bistvenih sprememb pri njih ne bo. Svoje sporočilo bodo podale s protestnim shodom.
V UKC-ju Ljubljana se ne bodo opravljala redna vzdrževalna dela, kurirska služba bo raznašala samo nujne pripravke, strežnice bodo čistile samo bolniške sobe, smeti ne bodo odnašali. V UKC-ju Ljubljana bodo opravili tudi vse prve preglede.
Na pediatrični kliniki in na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja bo delo potekalo brez zapletov
Javne lekarne: stavkali bodo med 10. in 13. uro. V tem času bodo delovale na ravni dežurstva.
CENTRI ZA SOCIALNO DELO
Centri za socialno delo na ta dan ne bodo sprejemali vlog. Obravnavali bodo najnujnejše primere; dela, določena z zakonom. Ljudje lahko sicer vloge oddajajo elektronsko ali pa po elektronski pošti, obravnavane bodo v prihodnjih dneh.
ŠOLSTVO
Delo bo okrnjeno v 17 vrtcih zunaj večjih mestnih središč in v osmih osnovnih šolah. Starši otrok naj bili o tem že obveščeni. Na fakultetah bodo odpadla predavanja in nekateri izpiti. Kjer so izpitni roki že bili napovedani, je presoja prepuščena posameznikom. Zaprte bodo večje knjižnice.
Seznam stavkajočih vrtcev in osnovnih šol je tukaj.

Rektor ljubljanske univerze Igor Papič je v dopisu, ki so ga objavili tudi na spletnih straneh fakultet, poudaril podporo vsem skupnim zahtevam sindikatov po urejanju plačnih anomalij in sprostitvi varčevalnih ukrepov. Omenil je tudi zahtevo, da država spoštuje avtonomijo univerz.

UPRAVNE ENOTE, DRŽAVNI ORGANI
Če boste jutri želeli pridobiti kakšne dokumente, to raje preložite na kak drug dan. Delo bo namreč okrnjeno na upravnih enotah, v enotah finančne in geodetske uprave. Stavkali bodo tudi v državnem zboru, zato bo sredino nadaljevanje seje za ta čas prekinjeno.
Cariniki bodo pri delu temeljitejši. Primer: vsak tovornjak bi lahko pregledali podrobno.
Uslužbenci finančnega urada bi se lahko odločili, da za prekrške izdajajo le opozorila, in ne glob.
Veterinarji: Samo nujna opravila, denimo ob izbruhu posebnih bolezni ali ukrepi pri sumu mučenja živali. Obstale bodo klavnice, perutnina tisti dan ne bo dobila certifikata za prehransko verigo.
Gozdarji: Podrobnosti ustavitve dela v Zavodu za gozdove niso znane.
CENTRI ZA SOCIALNO DELO
Centri za socialno delo bodo obravnavali le najnujnejše vloge in opravljali z zakonom določena dela. Ljudje sicer lahko vloge pošiljajo po elektronski pošti in po navadni pošti, obravnavane bodo v prihodnjih dneh.
GLEDALIŠČA
V javnih gledališčih bodo jutri odpadle nekatere predstave, program bo zaradi stavke nekoliko spremenjen tudi v programih Radiotelevizije Slovenija.

SHOD
Zaradi zakonskih omejitev člani nekaterih sindikatov, ki sicer podpirajo stavko, ne bodo mogli stavkati. Med njimi so na primer zaposleni na Ministrstvu za obrambo ter pazniki v zaporih. Vsi stavkajoči pa naj bi se ob 12. uri zbrali na protestnem shodu, ki bo potekal pred poslopjem vlade. Pridružili se mu bodo gasilci, ki sicer ne stavkajo.
KAJ BO FEBRUARJA
12. februarja bodo stavkali policisti.
13. februarja bodo stavkali v sindikatih zdravstvene nege, zdravstva in socialnega varstva.
14. februarja bo stavkal Sviz (vzgoja, izobraževanje, znanost, kultura).
Mi smo se poskušali s konkretnim predlogom približati, pojasniti. Z nasprotne strani smo dobili zavrnitev, da je ta zahteva po celotnem plačnem sistemu dvig, temeljna zahteva. In da ne odstopajo.

Minister Boris Koprivnikar, glavni vladni pogajalec

Vlada vztraja pri nekem relativno ozkem naboru delovnih mest, na katerih bi izvedli prevrednotenje. Tako, da to po našem prepričanju seveda ne predstavlja nikakršne možne podlage za sklepanje dogovorov.

Vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek.
Pred opozorilno stavko javnega sektorja
Stavkalo bo 16 sindikatov javnega sektorja
Stavka bo
Tudi v CSD-jih bodo ustavili delo
Kdo vse bo stavkal