Slovenija

Poudarki

  • Soglasja o dvigu minimalne plače ni
Počivavšek in Koprivnikar
Sindikalni pogajalec Jakob Počivavšek in vladni pogajalec Boris Koprivnikar. Fotografija je nastala 16. decembra 2016, ko sta strani podpisovali dogovor o postopni odpravi varčevalnih ukrepov. Foto: BoBo/Borut Živulović
Stavka
Stavkal bo del javnega sektorja. Foto: BoBo/Borut Živulović
       Mi smo se poskušali s konkretnim predlogom približati, pojasniti. Z nasprotne strani smo dobili zavrnitev, da je ta zahteva po celotnem plačnem sistemu dvig, temeljna zahteva. In da ne odstopajo.       
 Minister Boris Koprivnikar, glavni vladni pogajalec
Vasle
Vasle je opozoril, da bi dvig plač precej spremenil makroekonomsko sliko Slovenije. Foto: Žiga Živulovic jr./BoBo
       Vlada vztraja pri nekem relativno ozkem naboru delovnih mest, na katerih bi izvedli prevrednotenje. Tako, da to po našem prepričanju seveda ne predstavlja nikakršne možne podlage za sklepanje dogovorov.       
 Vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek.
VIDEO
Pred opozorilno stavko ja...
VIDEO
Stavkalo bo 16 sindikatov...
VIDEO
Stavka bo
VIDEO
Tudi v CSD-jih bodo ustav...
VIDEO
Kdo vse bo stavkal

Dodaj v

Sindikati: Stavka neizogibna. Koprivnikar: Stavke so neupravičene.

Pogajanja pred stavko dela javnega sektorja
23. januar 2018 ob 07:40,
zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 21:53
Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Dan pred napovedano stavko javnega sektorja je jasno, da stavke ne more preprečiti nič več. Stavkajoči se bodo zbrali na protestnem shodu ob 12. uri pred vladno palačo na Gregorčičevi.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je sporočil, da napovedane stavke sindikatov javnega sektorja niso upravičene. Tudi javni uslužbenci so deležni gospodarske rasti, pravi in dodaja, da bi uresničitev vseh zahtev državo znova pahnila v recesijo. Sindikatom pa sporoča, da osnove za plačilo stavke ni.

Koprivnikar je poudaril, da podatki kažejo, da so tudi javni uslužbenci deležni gospodarske rasti. Kot je dejal, se je masa za plače v javnem sektorju v zadnjih dveh letih povečala za več kot deset odstotkov, povprečna plača pa se je dvignila za sedem odstotkov. Dejstvo je po njegovih besedah tudi, da plače v javnem sektorju že četrto leto zapored rastejo malenkost hitreje kot v zasebnem.

Vlada je zvečer na dopisni seji sprejela dopolnitev izhodišč za pogajanja, za katega je pooblastila že ustanovljeno vladno pogajalsko skupino. Nalaga ji, da v nadaljevanju pogajalskega procesa z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja pogajalske predloge oblikuje tako, da pri tem upošteva makroekonomski okvir iz izhodišč, ki jih je vlada sprejela na četrtkovi seji, ter o poteku pogajanj poroča vladi.

Koprivnikar: To ni stavka za izpolnitev zavez
Napovedan stavkovni val po Koprivnikarjevi oceni ni upravičen. Dejal je, da gre pri vseh napovedanih stavkah za interesne stavke - stavke "za nekaj več" - in ne za stavke za izpolnitev pravic, ki so zaposlenim kršene, oz. zavez, ki jih delodajalec ne izpolnjuje. Takšne stavke pa po zakonu niso dolžni plačati. Je pa Koprivnikar dodal, da je bilo plačilo stavke vedno do zdaj ena izmed stavkovnih zahtev in predmet pogajanj.

Minister je zavrnil očitke, da se vlada ne odziva. Ne nazadnje je dejal, da so ves konec tedna s celotno ekipo na vladni pogajalski strani sedeli do poznih večernih ur in iskali možnosti za konstruktivne pogajalske predloge. "Imam občutek, da se v javnosti poskuša ustvariti občutek kaosa in zmede. Jaz vam zagotavljam, da na vladni strani tega vsekakor ni," je poudaril.

Pri tem je ponovil, da je vlada želela skupna pogajanja z vsemi sindikati tudi zato, ker se zahteve sindikatov ne bodo mogle uresničiti, dokler za skupno mizo ne bodo vsi potrdili enotnih krovnih kolektivnih pogodb in morebitnih zakonskih sprememb. Ker pa so nekateri sindikati kljub temu vztrajali pri ločenih pogajanjih, imajo ta trenutek več ločenih pogajalskih skupin.

Ponovil je, da so zavezani dialogu, kar so v vseh teh letih tudi dokazovali, in menil, da so se pogajali zelo uspešno. Še naprej se bodo pogajali, a kot je poudaril, ne na ulici. Vlada pa ne bo sprejemala zavez, ki bi bile škodljive za državo, pa tudi če bi jih prenesli nekam v prihodnost.

Vasle opozoril na produktivnost
Direktor urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle je poudaril, da mora biti rast plač skladna z rastjo produktivnosti. V zasebnem sektorju je bila rast plač lani v 11 mesecih okoli 2,7-odstotna, če bi se za toliko povišale plače v javnem sektorju, bi to pomenilo okoli 140 milijonov evrov. Za letos pričakujejo, da bo rast plač v zasebnem sektorju približno 3,4-odstotna. Če bi se za skladen znesek povišale tudi plače v javnem sektorju, bi pomenilo 170 milijonov evrov.

Dvig plač za 991 milijonov evrov, kolikor vlada ocenjuje, da so vredne vse stavkovne zahteve sindikatov, pa bi po Vasletovih besedah precej spremenil celotno makroekonomsko sliko v Sloveniji. Koprivnikar je dodal, da bi s tem zaustavili gospodarsko rast in bi se začeli vračati v spiralo recesije.

Pojasnil je, da so za letos načrtovali dvig stroška dela v javnem sektorju za 4,4 odstotka, pri čemer je spomnil, da k povečanju že prispevajo polno izplačilo pokojninskih premij ter regresa za vse javne uslužbence in redna napredovanja. Kot je dejal, nekaj minimalnega prostora za pogajanja še je, a je ta prostor daleč od tega, kar so skupne sindikalne zahteve. O konkretnih številkah pa ne more govoriti, saj so predmet pogajalskega procesa.

Sicer pa je ponovil, da so se v pogajalskem procesu s sindikati zavezali, da se bodo dogovorili o dvigu plač, ki so primerljive z zdravniškimi, ne morejo pa govoriti o dvigu vseh plač.

Dotaknil se je tudi zahteve po sprostitvi vseh varčevalnih ukrepov, vključno z osemodstotnim znižanjem plač z zakonom za uravnoteženje javnih financ v letu 2012. Po njegovih navedbah zakon spremembe vrednotenja plačne lestvice ni sprejel kot začasni ukrep. Plačna lestvica je bila prevrednotena. Sam učinek tega prevrednotenja pa je bil kompenziran z drugimi uvrstitvami.

Javni uslužbenci se tako po ministrovih besedah dejansko niso soočili z osemodstotnim znižanjem plač, so pa bile nekatere skupine deležne večjega ali manjšega znižanja plač, največjega direktorji in ravnatelji javnih zavodov.
.

Sindikat zdravstvene nege in
socialnega varstva
.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki sta napovedala stavko za 13. februar, sta "zaradi neodzivnosti vladne strani" za petek sama sklicala prvo sejo pogajanj o stavkovnih zahtevah, so zapisali v sporočilu za javnost. V njem so podprli prizadevanja sindikatov, ki bodo stavkali v sredo.
.
Ločena pogajanja prav tako zahtevajo policijska sindikata, ki sta stavko napovedala za 12. februar, in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki je stavko napovedal za 14. februar.


.
"Porušena razmerja"
V koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov dan pred napovedano stavko v javnem sektorju ugotavljajo, da je ta glede na podcenjujoč in ignorantski odnos vlade do njihovih legitimnih zahtev neizogibna. Tudi ponedeljkova pogajanja so bila namreč neuspešna, saj vlada, kot pravijo, nima pooblastil za pogajanja o pretežnem delu stavkovnih zahtev.

Kot so sporočili, vladna stran vztrajno zavrača pogajanja o njihovem predlogu, ki temelji na tem, da so bila z dogovori s posameznimi poklicnimi skupinami, zlasti z zdravniki, porušena razmerja pri vrednotenju drugih delovnih mest v javnem sektorju in bi zato ponovna vzpostavitev razmerij terjala pregled in spremembo vrednotenja vseh delovnih mest v javnem sektorju zaradi njihove medsebojne primerljivosti.

Vlada je po njihovih navedbah tak pristop izrecno zavrnila predvsem zato, ker bi pomenil ponovno zvišanje vrednosti plačnih razredov zaposlenih do 26. plačnega razreda. A v sindikatih opozarjajo, da uvrstitve teh delovnih mest v povezavi s spremenjenim vrednotenjem delovnih mest zdravnikov niso bile nikoli obravnavane. "Vladno stališče očitno izhaja iz predpostavke, da gre za manjvredna delovna mesta, ki niso niti znotraj enotnega plačnega sistema v nikakršnem razmerju do delovnih mest zdravnikov," so zapisali.

Kot so dodali, pa se vladni strani ne zdi problematično, da so se uvrstitve zdravniških delovnih mest v izhodišču povišale od treh do sedmih plačnih razredov, "medtem ko naj se zaposleni na delovnih mestih do 26. plačnega razreda zadovoljijo z odpravo anomalij, ki so bile del sistema še od leta 2008," praviloma pa so bili deležni "enega do dveh, izjemoma za najnižje vrednotena delovna mesta od treh do štirih plačnih razredov".
.

Pogajanja Sviza z vlado
Predstavniki sindikata Sviz in vlade so nadaljevali pogajanja pred stavko, ki jo je Sviz napovedal za 14. februar. Po mnenju vladne strani so pri zahtevi glede plač visokošolskih učiteljev blizu rešitvi, a Sviz ne namerava odstopiti od nobene izmed vsebinskih zahtev, med katerimi je ustreznejše vrednotenje plač izobraževalnega dela.
.
Njihove stavkovne zahteve so med drugim zvišanje osnovnih plač strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju od vrtcev do univerze, ustrezno ovrednotenje razredniškega dela in regres za letni dopust v letu 2018 v znesku 1.200 evrov bruto za vse zaposlene z minimalno ali nižjo osnovno plačo. Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju zahtevajo od dva do tri plačne razrede višje plače.
.
Minister Koprivnikar je dejal, da imajo na vladi pomisleke, glede realnosti predlogov Sviza.


.
Za sindikate razširitev nezadostna
V koordinaciji stavkovnih odborov ob tem zavračajo izjave ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da si je vlada zelo prizadevala in da naj bi se s svojimi predlogi konkretno približala. Kot pojasnjujejo, je vladna stran vztrajala pri zasnovi svojih izhodišč iz aprila 2017, v katerih je predlagala spremenjeno vrednotenje zgolj nekaterih delovnih mest, ki jih ocenjuje kot neposredno primerljiva z zdravniškimi.

Temu naboru je dodala še nekaj delovnih mest, ki jih zaseda relativno malo zaposlenih z doktorati in magisteriji znanosti, in izrazila pripravljenost, da bi v ta nabor dodali še nekatere manjše skupine z zdravniki neposredno primerljivih delovnih mest, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba. Vpliv spremembe zdravniških plač na ostala delovna mesta pa je zavrnila.

Pri tem se vlada po navedbah sindikatov sklicuje predvsem na finančne posledice dviga večjega števila delovnih mest, čeprav so na sindikalni strani izrazili pripravljenost na dogovor o dinamiki realizacije dogovorjenega in na pogajanja o višini predlaganih dvigov vrednosti plačnih razredov.

"Popolnoma jasno postaja, da se vlada še vedno izogiba svoji odgovornosti za porušena razmerja v enotnem plačnem sistemu in stanja ni pripravljena sanirati," so ob tem zapisali v koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov. Iz vladnih izhodišč pa po njihovem izhaja tudi, da vladna pogajalska skupina zavrača odpravo ukrepa osemodstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov, ki je bil uveden z zakonom za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012.

V koordinaciji stavkovnih odborov tako nadaljujejo vse priprave na stavko. Potek pogajanj ter neresen in neodgovoren odnos vlade do napovedane stavke pa se po njihovih besedah ne nazadnje kaže tudi v tem, da je vladna stran z začetkom pogajanj zavlačevala.

Koprivnikar je v ponedeljek dejal, da si želijo dogovora, vendar ne tako, da bi privolili v nerazumne dogovore, ki bi ogrozili položaj države. Kot kaže, jutrišnje stavke skorajda ni mogoče več preprečiti.

Vse podrobnosti o obratovanju javnih ustanov v času stavke se sproti osvežujejo na spletni strani Prvega programa Radia Slovenija.

ZDRAVSTVO
Stavka je napovedana v 120 zdravstvenih ustanovah. Med drugim se ji bodo pridružili: strežnice, bolničarji, čistilke, vzdrževalci, energetiki, skladiščniki, laboratorijski tehniki, farmacevtski tehniki, medicinske sestre, zdravstveni administratorji, računovodski delavci, kadrovski delavci.


Pri oskrbi otrok in mladostnikov do 18 leta ter starejših od 65 let - pa tudi nosečnic - ne bo omejitev. Poskrbljeno bo za nujne primere. Nenujnih storitev za vse druge ne bodo izvajali.


V laboratorijih bo veljal nedeljski urnik, nenujne preiskave bodo preložili na prihodnje dni. K enakemu ravnanju so sindikati pozvali tudi radiološke inženirje.


Zaradi narave dela medicinskih sester bistvenih sprememb pri njih ne bo. Svoje sporočilo bodo podale s protestnim shodom.

V UKC-ju Ljubljana se ne bodo opravljala redna vzdrževalna dela, kurirska služba bo raznašala samo nujne pripravke, strežnice bodo čistile samo bolniške sobe, smeti ne bodo odnašali. V UKC-ju Ljubljana bodo opravili tudi vse prve preglede.


Na pediatrični kliniki in na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja bo delo potekalo brez zapletov


Javne lekarne: stavkali bodo med 10. in 13. uro. V tem času bodo delovale na ravni dežurstva.

CENTRI ZA SOCIALNO DELO
Centri za socialno delo na ta dan ne bodo sprejemali vlog. Obravnavali bodo najnujnejše primere; dela, določena z zakonom. Ljudje lahko sicer vloge oddajajo elektronsko ali pa po elektronski pošti, obravnavane bodo v prihodnjih dneh.

ŠOLSTVO
Delo bo okrnjeno v 17 vrtcih zunaj večjih mestnih središč in v osmih osnovnih šolah. Starši otrok naj bili o tem že obveščeni. Na fakultetah bodo odpadla predavanja in nekateri izpiti. Kjer so izpitni roki že bili napovedani, je presoja prepuščena posameznikom. Zaprte bodo večje knjižnice.

Seznam stavkajočih vrtcev in osnovnih šol je tukaj.

Rektor ljubljanske univerze Igor Papič je v dopisu, ki so ga objavili tudi na spletnih straneh fakultet, poudaril podporo vsem skupnim zahtevam sindikatov po urejanju plačnih anomalij in sprostitvi varčevalnih ukrepov. Omenil je tudi zahtevo, da država spoštuje avtonomijo univerz.

UPRAVNE ENOTE, DRŽAVNI ORGANI
Če boste jutri želeli pridobiti kakšne dokumente, to raje preložite na kak drug dan. Delo bo namreč okrnjeno na upravnih enotah, v enotah finančne in geodetske uprave. Stavkali bodo tudi v državnem zboru, zato bo sredino nadaljevanje seje za ta čas prekinjeno.


Cariniki bodo pri delu temeljitejši. Primer: vsak tovornjak bi lahko pregledali podrobno.


Uslužbenci finančnega urada bi se lahko odločili, da za prekrške izdajajo le opozorila, in ne glob.


Veterinarji: Samo nujna opravila, denimo ob izbruhu posebnih bolezni ali ukrepi pri sumu mučenja živali. Obstale bodo klavnice, perutnina tisti dan ne bo dobila certifikata za prehransko verigo.


Gozdarji: Podrobnosti ustavitve dela v Zavodu za gozdove niso znane.

CENTRI ZA SOCIALNO DELO
Centri za socialno delo bodo obravnavali le najnujnejše vloge in opravljali z zakonom določena dela. Ljudje sicer lahko vloge pošiljajo po elektronski pošti in po navadni pošti, obravnavane bodo v prihodnjih dneh.

GLEDALIŠČA
V javnih gledališčih bodo jutri odpadle nekatere predstave, program bo zaradi stavke nekoliko spremenjen tudi v programih Radiotelevizije Slovenija.

SHOD
Zaradi zakonskih omejitev člani nekaterih sindikatov, ki sicer podpirajo stavko, ne bodo mogli stavkati. Med njimi so na primer zaposleni na Ministrstvu za obrambo ter pazniki v zaporih. Vsi stavkajoči pa naj bi se ob 12. uri zbrali na protestnem shodu, ki bo potekal pred poslopjem vlade. Pridružili se mu bodo gasilci, ki sicer ne stavkajo.


KAJ BO FEBRUARJA
12. februarja bodo stavkali policisti.
13. februarja bodo stavkali v sindikatih zdravstvene nege, zdravstva in socialnega varstva.
14. februarja bo stavkal Sviz (vzgoja, izobraževanje, znanost, kultura).
Al. Ma., G. K.
Prijavi napako
Komentarji
sammys
# 23.01.2018 ob 07:51
Pa ne moreš zahtevati 1 mrd več izdatkov! Noben proračun tega ne prenese. Če samo pomislimo, da je letni proračun Slovenije okoli 8-9 mrd, to je več kot 10%. Ves trud z varčevanjem, razdolževanjem, prerazporevanjem, manjšimi obrestnimi merami, vse gre v nič. Lahko rečemo, ja 1 mrd več, ampak v naslednjih 10 letih, vsako leto po 100 mio. V enem šusu toliko denarja, pa lahko zapremo vrata in damo ključ Nemčiji pa se preimenujemo v južno Bavarsko ...
Gams
# 23.01.2018 ob 08:17
Čakte mal, kar vsak z magisterijem in doktoratom pa če se po riti čoha v kabinetu bo zdaj dobil višjo plačo ma niste diht.
Praaslovan
# 23.01.2018 ob 08:25
Ko bo prišla prva gospodarska kriza bo gospodarski sektor doživel odpuščanja, vsi ti javni uslužbenci bodo ostali na svojih mestih plače bodo ostale enake, država se bo morala zadolževati da jih bo izplačala.
Demosten18
# 23.01.2018 ob 08:11
Cerarju najbolj zamerim, da kot nekdo, ki je konec koncev pred izvolitvijo imel kariero izven politike ni rekel, OK, bom mandatar 4 leta, moj cilj pa je pocistiti z vso sistemsko navlako in nesnago, ki se je do sedaj nabrala, TUDI ZA CENO tega, da morda ne bom ponovno izvoljen. Pri teh pogajanjih JS (primer) gre za tipicno izsiljevanje pred volitvami, to je jasno vsakemu. In enkrat bo moral nekdo udariti po mizi in pac ustaviti to norijo, pa naj stavkajo pol leta. Dejstvo je, da med krizo niti slucajno niso izgubili toliko kot poklici v gospodarstvu in dejstvo je, da se takole izsiljevanje dogaja v VSAKEM volilnem letu, pa jim nihce ne upa reci ne. In to je najvecja tezava...da predsednik vlade ni nekdo, ki bi bil zmozen pri vseh teh stvareh potegnit crto in nekaj narediti za dobro drzave, pa četudi se zameri raznoraznim interesnim skupinam, ki so se razpasle povsod in obvladujejo nas politicni prostor. Pocasi si bomo res se zeleli enega Orbana tudi v SLO...
zakocena_je
# 23.01.2018 ob 08:15
Zakaj ne moreš zahtevat??? A zdravniki in direktorji so pa lahko zahtevali???
Ta vlada si je sama grob izkopala. Če ne bi takoj ugodili zdravnikom in direktorjem oziroma bi višali plače tako, da bi čim bolj zvišala prihodke brez privilegiranja elitnih skupin, nikoli ne bi bilo takšnega odpora.
Vsi trobijo kakšna gospodarska rast in ne vem kaj, vendar kolikor slišim in opazim, navadni delavci nimajo kaj dosti od tega. Lastniki kapitala se mastijo ali pa pokrivajo izgube, ki so jih ustvarili sami s svojimi odločitvami. Delavci v turizmu, gradbeništvu,...zadnja briga.
V JS so močno podcenjeni poklici kot so učitelj, vzgojitelj, medicinci..., lenuhi po pisarnah pa hočejo povišico. Korupcija na vseh področjih... Vlada ni sposobna vzpostaviti pravičnega sistema in to je ključno za propad določenih stran na naslednjih volitvah. Gospod etika in morala je pokazal vse kar zna. Hvali se, da je zaslužen za gospodarsko rast...hahah...komedija...za gospodarsko rast so zaslužna dobro delujoča podjetja (večinoma izvozna), ki jih ta država ves čas stiska za vrat in težko nagrajujejo dobre delavce zaradi enormnih obdavčitev. Vlada nima nič s temi podjetji, a je jasno?
Na drugi strani vidimo kaj se dogaja s pobranimi davki...skozi korupcijo. ;)
Nikec3
# 23.01.2018 ob 09:10
Plače JS vezat na BDP! Za maso plač v JS lahko gre samo xy% letnega BDP-ja države. To bi morali naredit, pa naj se JS sam zmeni, kako si mislijo razdelit to maso za plače.
johndeer
# 23.01.2018 ob 08:17
Magna zaposluje, Hella zaposluje, Silico ima težave s kadrom, Revoz tudi, Lek zaposluje, številna majhna podjetja iščejo sposoben kader.... JS sam sebe ocenjuje z oceno 5. Koliko je ta vaša odlična ocena vredna v gospodarstvu? Sprejmite izziv in se izkažite v realnem sektorju. Če boste uspešni boste imeli višje plače, pa tudi država bo z vašo uspešnostjo pridobila precej novih sredstev...
Nikec3
# 23.01.2018 ob 09:12
Sicer pa opcija je še, da bi vlada razpisala predčasne volitve, pa naj se o plačah debaira na soočenjih.
Resnica123
# 23.01.2018 ob 08:32
Cerar in ostali so tocno vedeli, da ce popustijo zdravnikom da bo vsak hotel popraviti nesorazmerja. Ne vem cemu se zdaj cudijo in sprenevedajo.
Skippy
# 23.01.2018 ob 09:39
Intelektualni prepad med Slovenijo in Švico je vsaj 500 let. Pri nas bi ljudje samo imeli, četudi nimaš. Če pa nimaš, pa si pač sposodi ... krivi so itak Američani in kapitalisti.
Adebisi
# 23.01.2018 ob 09:17
Za začetek bi lahko uvedli norme ali/in stimulacijo po učinkovitosti. Komur ni treba razmišljati, od kod pride denar za njegovo plačo, to mogoče ni ravno jasno.
Janezski
# 23.01.2018 ob 08:54
V JS je za vsaj polovico preveč zaposlenih.
Sploh ne vejo, kaj je to delat.
Abndbn
# 23.01.2018 ob 09:23
Izsiljevalski javni sektor. Upam da ne dobijo niti centa več, pa če stavkajo do volitev. Ravno ko bi počasi uravnotežili proračun, se najdejo ti kekci in zahtevajo milijardo več. Bodimo resni.
Skippy
# 23.01.2018 ob 09:06
Skupaj v socialistični bankrot. A bodo potem spet krivi nemški in francoski bankirji in povampirjeni kapitalisti?
SamoRes
# 23.01.2018 ob 08:10
Elita si deli pogačo, za ostale drobtine.
funky
# 23.01.2018 ob 10:07
Položaj države so ogrozili banksterji, vse splošna kraja vsega kar se je dalo, korupcija, mafijska mreženja ne pa delavci ki večinoma živijo z mizerijo, vsaj velika večina.
Gospod vladni pogajalec, a za direktorje direktoratov, pa direktorje javnih zavodov se je pa našel denar, pa še za koga. Pri vas vedno po pravilu izvisijo tisti ki bi res potrebovali povišanje dajete pa tistim ki že itak imajo polne r*** vsega. Davkoplačevalec
1970b
# 23.01.2018 ob 09:52
V vsej tej noriji o plačnih razmerjih znotraj posameznih skupin v JS kakor tudi v razmerju JS:PS pogrešam analizo o tem kakšna so razmerja v drugih z nami primerljivih državah (EU).

Predvidevam, da podatki so.

Na osnovi takšnih informacij, se potem lahko oblikuje neka realna politika. Tako pa je kot na divjem zahodu.
Ovca
# 23.01.2018 ob 09:37
Lahko grejo na zavod če jim kej ne paše.
Skippy
# 23.01.2018 ob 09:34
Pa kakšno varčevanje prosim vas lepo. Dajte ljudem denar, da bodo trošili.

Torej ti bi vzel kredite (in ki ga plačuje gospodarstvo), na katere plačuješ obresti, da boš dal ljudem denar, da bodo zapravili? Zakreditiral se boš, da boš zapravil? Noro ...

Zakaj pa si ti na banki ne vzameš 10.000 evrov kredita in ta denar kar nekomu daš?
staggerlee
# 23.01.2018 ob 09:26
V želji po večjih zaslužkih naj se vsi doktorji prestavijo v gospodarstvo, plače naj se dvigne tistim v JS, ki res nimajo dovolj, čistilke, kuharji, vzgojiteljice,...
123457
# 23.01.2018 ob 08:44
Kaj so pa šli zdravnikom plače dvigat. Če ne šudiraš 5 min naprej maš pa to kar je zdej...
alcatraz
# 23.01.2018 ob 08:59
Sindikatov ne podpiram, ker so njihovi predlogi naravnost bizarni. In izsiljujejo po nepotrebnem.
apollo11
# 23.01.2018 ob 10:34
Mah to sploh ne gre za debato levo - desno.

Gre za to, da so vse vlade pri nas nesposobne krotiti nerealne zahteve javnega sektorja. V tej državi ni nobene odgovornosti, vsak gleda svoj položaj. Pri nas imamo diktaturo javnega sektorja.
Skippy
# 23.01.2018 ob 09:36
@KLIPAN
to sploh nima veze levi-desni, ampak se gre za to, da bi radi imeli denar, ki ga nimamo. In to za nedelo, kjer je njihova dodana vrednost enaka nič. Večina služb je umetno ustvarjenih, da se zvišuje zaposlenost.
davp
# 23.01.2018 ob 14:57
Ne podpiram stavke. Naj grejo delat v zasebni sektor, da bodo videli, kako se zasluži denar.
jarožir
# 23.01.2018 ob 13:15
Dejstvo je, da nenapovedane stavke v javni upravi nebi nihče opazil.
savica
# 23.01.2018 ob 12:20
@camilion
Res je in imaš popolnoma prav, kar se tiče preobsežnega javnega sektorja. Najmanj 50.000 jih je preveč, ki nam dnevno pijejo kri z novimi in novimi zakoni, uredbami, predpisi, navodili ipd. in so parkirani na tako imenovanih političnih parkiriščih političnih strank. Osvetlimo samo eno od neštetih bizarnosti:
Vzemimo za primer policijo. Le teh operativcev na terenu se je od l.1991 zmanjšalo za skoraj 3500,
a na njihovem političnem parkirišču Pol.Upravah in Generalni upravi se je število podvojilo. Nagrada politike za uspešno sesuvanje policije. Na drugih resorjih se je zaposlenost v JS od leta 1997 povečala za več kot 100% iz 70.000 na 160.000 ( vsa ministrstva) v obliki Zavodov,uradov, direktoratov, čez 200 agencij ipd. Tja so kadrovale politične stranke na oblasti in sicer 70% bivša LDS v spregi z Zares(LDS)om in zdaj SMC, pa Virantovi, Bratuškova, SDS, SLS (prom.ministr in kmetijstvo) itn. Torej, tu so si bile stranko vedno blizu in trenutno ne vidim na obzorju NITI ENE, ki bi si upala zagristi v to gnilo in neužitno jabolko.
alkum
# 23.01.2018 ob 07:51
Kot je že običajno se sindikati in vlada nekaj pogajajo,nihče pa ne ve zakaj se pogajajo in kaj se izpogaja.
Seveda razen njih in oboji se smejejo ljudem v državi
Alorius
# 23.01.2018 ob 17:10
Ni problem stavkanje JS za višjo plačo... problem je da si JS upa stavkat za višjo plačo medtem ko je država v minusu =)

Jaz bi osebno prepovedal višanje plač JS, dokler država ne odplača zadnji evro dolga...
johndeer
# 23.01.2018 ob 16:26
@ zozo je zapisal: Velika večina javnih uslužbencev opravlja delo, ki je nujno potrebne. To, da si eni predstavljate, da je vaše delo v raznih komercialnih dejavnostih bolj pomembno od njihovega, je skrajno humorno.

Tudi ogromno ljudi v privatnem sektorju opravlja dela, ki so nujno potrebna... recimo: tudi zdravniki, policaji, gasilci, med, sestre... potrebujejo hrano, pa elektriko za opravljanje operacij, za komunikacijo, policistom in gasilcem mora nekdo servisirani vozila, pa kolikor vem so oblečeni tudi, ravno tako v njihovih gospodinjstvih nastajajo smeti...
samba
# 23.01.2018 ob 14:53
Še nekaj. Se še spomnite g.Roblek? Bila je "šef" sindikata v sodstvu.Takrat je gospa zahtevala plače kot jih imajo poslaci in dosegla je povišanje plač z obljubo da v sodstvu ne bo več zaostankov in zastaranja postopkov.In kaj je ostalo od njene obljube.Nič.Sodniki imajo bajne plače delajo pa še vedno zelo zelo počasi.
To je realnost Slovenije.
galoper
# 23.01.2018 ob 09:52
Dvomim, da bi se sindikalisti blamirali z odpovedjo stavke in priznali zavajanje množic ter netenje nemira
KLIPAN
# 23.01.2018 ob 08:52
@alkum
"Kot je že običajno se sindikati in vlada nekaj pogajajo,nihče pa ne ve zakaj se pogajajo in kaj se izpogaja.
Seveda razen njih in oboji se smejejo ljudem v državi"

Vsak, ki zadeve vsaj bežno spremlja ve, da se pogajajo o zvišanju plač in napredovanju med plačilnimi razredi.
In na koncu vedno tudi povedo kaj so se izpogajali.
O čem torej govoriš?
tomazmb
# 23.01.2018 ob 22:04
Ta stavka samo potrjuje moje besede že večkrat izrečene na tem portalu ... vse te navidezno dobre novice o gospodarski rasti, o povečanih pobranih davkih, o zmanjševanju javnega dolga, ... se samo prelevijo v povišanje plač v JS. Kot zaposlen v realnem sektorju se počutim nenehno izigranega. Delam cele dneve, da lahko moje podjetje preživi, država pa mi zvišuje davke, da si ne morem ustvariti kumulative za nakup strojev, banke mi, zaradi specifične dejavnosti v kateri delam, ne dajo kredita, vsako povečanje plače delavcu je strošek x 2 za mene kot delodajalca, na koncu se mi pa zaposleni v JS sektorju smejejo, ker je njim dovolj za višjo plačo že, če gredo na ulico. Ali bodo zaradi višjih plač kaj boljše usluge, bodo krajše vrste v zdravstvu, bodo učitelji učili več in bolje, bodo ceste očiščene bolje in hitreje, ...? Žal ne dobim odgovorov, počutim se nategnjega in to že od 1991 leta naprej in ne vidim sprememb na obzorju...

Lp!
ElTorro
# 23.01.2018 ob 15:51
Če grejo vsi delat v zasebni sektor, kdo bo opravljal delo, ki ga zdaj opravljajo oni?

V zasebnem sektorju brez težav najdeš zamenjavo za njih.....ogromno ljudi bi z obema rokama zagrabilo priložnost za delo v JS.
noxy
# 23.01.2018 ob 13:36
V JS bi jaz obdržal samo policiste, reševalce, gasilce, vojake, zdravnike in podobne vitalne poklice, tiste uradnike v nekih kvazi zavodih in agencijah pa zmanjšat na minimum.
bebest
# 23.01.2018 ob 17:58
Vsak kmet ve, da lahko ima le toliko krav, kolikor ima krme. Vsaka mama ve, da lahko otrokom kupi le toliko hrane, kolikor ima sredstev na računu. Ampak sindikatom to očitno ni jasno. V stilu dobili bomo svoje, pa če vsi ostali crknejo.

Pri tem so stvari jasne že tistemu, ki od ekonomije pozna zgolj črko “E”. Logika teh ljudi je – država ima presežek, super, dajmo se še malo zadolžiti, namesto, da bi odplačali dolg in nato uživali bonitete . Kaj bi dal, če bi lahko tako razmišljali tako kmetje (dajmo v hlev 100 krav, ne glede na to, da imam le majhen travnik – bo že sosed poskrbel za njih), mame ali zaposleni v gospodarstvu! Ampak njih ne briga jih, kdo bo zapitek plačal. Žal bodo glede na naraščajoči javni dolg to naši otroci.

Upam, da bodo voditelji različnih soočenj preleteli nekatere tukajšnje komentarje in našli vrsto odličnih predlogov o katerih v informativnih oddajah ponavadi ni govora. Stvari bodo hitro postale jasnejše. Zgolj nekaj točk:

1.) koliko je bilo v zadnjem času novih zaposlitev v JS (predvsem v direktorate, agencije, poddirektorate direktoratov, koliko je agencij za takšne in drugačne možnosti, koliko služiji direktorji le teh...)? Naj nekdo naredi izračun in pregled porabe vseh teh agencij in direktoratov, uradov itd.

2.) Masa plač v JS naj bo odvisna od forme države (predvsem pa naj se slaba finančna kondicija v obliki nižjih plač v največji meri pozna prav pri tistih, ki so zanjo najbolj odgovorni) – zdaj je žal obratno

3.) Glede na maso plač (stanje proračuna) naj se sindikati med seboj dogovorijo o delitvi in s predlogom pridejo pred vlado (pri tem naj bodo kar najbolj pozorni na točko 1 – se pravi na koliko denarja porabijo različni direktorji direktoratov – verjetno je tu kar nekaj rezerv

4.) Naj se končno loči poklice, ki si dejansko zaslužijo več denarja (medicinske sestre, reševalci, gasilci, čistilke, vzgojiteljice...) od tistih pod točko 1 – ne pa, da se slednji v stavki vedno šlepajo na garače.

5.) prevetriti je treba število zaposlenih (pod točko 1)

Pod črto pa ne glede na zgornje točke žal ne moremo mimo ene stvari. Bistvena prednost JS je varnost zaposlitve, zato mora biti zaposlenim tam vendarle jasno, da ta služba nikoli ne more biti tako dobro plačana kot tista v zasebnem sektorju. Komur plačilo ne ustreza, se vedno lahko preizkusi na prostem trgu (obratno žal ni mogoče, zaradi narave zaposlovanja v različnih agencijah, kamor je neposvečenim nemogoče priti).

Pa še nekaj. Ali morda veste koliko mladih učiteljev, ki že leta iščejo zaposlitev bi z velikim veseljem sprejelo bojda trenutno mizerne pogoje? Verjemite, veliko jih je!
dvor
# 23.01.2018 ob 17:10
Tokrat podpiram izjavo g. Koprivnikarja.
zabar1000
# 23.01.2018 ob 15:37
Če ne bi porabili toliko denarja za direktorje zdravstvenih zavodov, ki jih nastavlja Milojka, bi bil denar tudi za gasilce in bolniŠke setre pa ostale, ki res delajo v javnem sektorju. Denar je potrebno deliti za naše in tiste, ki so pogodu starim udbašem..Kaj pa s.p-jevci? Kdo bi poskrbel za niih. Oni delajo, ker morajo delati, da zaslužijo za preživetje in da plačajo davke, ki jih potem pobere država. Gospod jokica pa bi rad dvigal davke in živel na račun ljudi, ki ustvarjajo.
pahorček
# 23.01.2018 ob 13:27
Pa ne morem verjeti kaki papki so na vladi.

Lani so bila pogajanja, ki so se na veliko uglaševala, da bodo najslabše plačanim v J skupini popravili plače. Velika usta o plačah čistilk, kuharjev, hišnikov... Tile niso dobili skoraj nič, ali pa za kako kavico. zmes pa so v teh istih pogajanjih dvignili plače pravosodnim policistom vojakov in to v celi piramidi. toraj tudi že dobro plačanim smo dali še lep dodatek.
Seveda so že prej dvignili plače zdravnikov, nato so svoje izsilili policaji, ki sedaj ko so dvignili plačo paznikom in vojakom, hočejo še več.

vlada je pol dvignila plače tudi ravnateljem in direktorjem...

Pa da se razumemo, če je čistilka dobila mogoče 20 evrov, jih je direktor ali ravnatelj od 200 do 400!
RES PRAVIČNO!

In sedaj se vlada čudi sindikalnim zahtevam.

Ja pa vlada sama si si kriva. papki neumni.

Če je enoten plačni sistem pol se pogajaš enotno. v trenutno ko ena skupina nekaj dobi, skoči v zrak še 10 skupin. Simpl ko pasulj!
štajerc64
# 23.01.2018 ob 10:57
@zakočena

na temo plač v js, že dolgo nisem prebral tako pametnega komentarja.

Sam mislim, da bo to vedno problem, dokler se ne bo javni sektor razdelil na več smiselnih delov.

Predvsem se ne bi smela mešat administracija, ki čisto operativno deluje za državljane, z deli js kot so zdravstvo, šolstvo, gasilci, policija, kultura.
Vemo, da je preveč občin in direktoratov za direktorate direktoratov, ki so nastali čisto politično in jih je po vsakih volitvah en malo več.
Z zmanjšanjem te administracije in uvajanjem e-države, bi lahko kaj naredili.

Drugače sem iz js - kultura in vam povem, da ni vse tako super, kot si mislite.
Sem v tehniki in z nami ravnajo kot z vsakim zaposlenim v realnem sektorju.
Ni razporedov dela, nadure, ki se seveda ne izplačujejo, do 14 dni brez prostega dela, premalo počitka med delovnimi dnevi, mobing , ja tudi pri nas, grožnje z zavodom itd.
Tako, da je edini plus redna zaposlitev in redna plača.

Bi si pa želel, da se tudi v gospodarstvu delavci bolje organizirajo in pritisnejo na svoje delodajalce ne pa da samo jamrajo kako to počnemo v js in nam jemljete pravico do stavke.
bebest
# 23.01.2018 ob 18:13
@BarakOrkbama
Pa še nekaj. Spet bomo verjetno slišali argument, da so (na papirju) bolje izobraženi. Žal v gospodarstvu šteje le to, kolikšna dodano vrednost lahko prispevaš podjetju. Lahko imaš tudi tri doktorate, vendar če imaš dve levi roki in si nekoristen ne boš zgolj zaradi diplom avtomatično dobil ekstra bonusov in višjih količnikov ...
ElTorro
# 23.01.2018 ob 17:15
V bistvu obstaja elegantna rešitev.

Sodeč po izjavah praktično vseh sindikatov JS so osnovni problem plačna nesorazmerja.

Naj sindikalni voditelji sedejo za mizo, in se dogovorijo, kako bodo odpravili ta nesorazmerja. Skupna masa plač mora ob tem ostati enaka.
samba
# 23.01.2018 ob 14:47
Kot je že v navadi bodo sindikati in vlada poskrbeli da bomo že letos pojedli vse kar bomo šele naslednje leto pridelali ( če bomo).
Vsi bi radi 20 do 30% več upokojencem pa 1% to je vse kar je Erjavec naredil za "njegove" upokojence.BRAVO!!!!!!!!!!!!!
Korošec
# 23.01.2018 ob 14:20
Upam, da se zavedajo, da s temi stavkami grizejo roko, ki jih hrani.
norisatir
# 23.01.2018 ob 13:42
Zaradi teh zahtev JS lahko kar pozabimo na znižanje DDV ali pa prispevkov, da o kakšnih investicijah ne govorim (poleg || tira). Žalostno. Hvala JS.
Doberdan
# 23.01.2018 ob 12:41
A potem so Italija, Japonska, Francija, ZDA socialistične države -vse imajo minus v blagajni. Iz tega posledično izhaja da so največji kapitalisti Kitajci.
dalton1
# 23.01.2018 ob 12:22
Zanimive so te številke zlasti z vidika upokojencev. Nekje so se plače že povečale za 15 procentov, sindikati štrajkajo za čez 6 procentov, vlad nudi 4,7 %, naš Karel skupaj z DESUS-om pa se kar nenehno šopiri a povečanjem pokojnin za 1,1 %.
savica
# 23.01.2018 ob 11:42
Ko boste razčistili z logiko ,,drugega,, tira 1,4 mrd e; potem verjetno ne boste več branili te vlade. Za tak denar so Švicarji ali Avstrijci zgradili 80 km dvotirne žel. z viadukti, tuneli in drugo infrastrukturo vred. Če je denar za tako imenovani inženirski lobi, ki je , preden se je zasadila 1 lopata, porabil 90 mio, pa se ne sklicujete na proračun, potem se ne sklicujte tudi zdaj.
Zelezna kobila
# 23.01.2018 ob 21:09
Sama sem medicinska sestra. Marljivo delam in mislim, da je prav, da bi bilo moje delo končno pošteno plačano. Še zlasti, ker so tisti v zdravstvu, ki so že do sedaj bili najbolje plačani, izsilili svoje zahteve. Tako seveda na nek način seveda podpiram stavko. A po drugi strani vem, da verjetno malo preveč zahtevamo. Pa tudi raje vidim, da nam ne povišajo plač, kot pa da nam jih in nam potem dvignejo DDV. Osnovni problem je, da so jih povišali najprej najbolj priviligiranim in ne že v štartu vsem. Tudi se sprašujem, zakaj se je z zdravnmiki pogajala za to povsem neusposobljena ministrical Kolar Celarc, z drugimi sindikati pa se zdaj pogaja minister Koprivnikar ... ?!
Kazalo