Takšna toča je padala. Foto: BoBo
Takšna toča je padala. Foto: BoBo


Kot pomaranče debela toča je del občine Črnomelj in del občine Semič prizadela 8. junija. Poškodovala je približno 1.300 objektov, samo v najbolj prizadeti črnomaljski občini je povzročila za več kot 20 milijonov evrov škode.

Zavarovalnice škode iz naravnih nesreč obravnavajo prednostno in na teren so takoj poslale okrepljene ekipe cenilcev, da bi popisali nastalo škodo. V vseh sicer pravijo, da s prijavo škode ni treba hiteti.

V Zavarovalnici Triglav so večino škode, ki je nastala njihovim strankam na omenjenem območju, že popisali. A kot opažajo, nekatere stranke škodo prijavijo šele nekaj mesecev po nastanku škodnega dogodka. Takšna je namreč praksa predvsem v primeru večjih škod, da se lahko dodatno upošteva tudi sanacija škode in z njo nastali stroški. V takšnih primerih lahko stranki nakažejo akontacijo zavarovalnine, so pojasnili v Zavarovalnici Triglav.

Glede na navedeno o višini in obsegu celotne škode v največji slovenski zavarovalnici še ne morejo govoriti. Škode sicer začnejo izplačevati že naslednji dan po cenitvi, če se stranka z oceno strinja. Z nakazovanjem zavarovalnin svojim zavarovancem v Črnomlju so tako začeli že teden dni po neurju.
Izplačevanje odškodnin prav tako že poteka tudi v koprski zavarovalnici Adriatic Slovenica. Tudi tam v prihodnjih dneh pričakujejo še kakšno prijavo in skupne ocene škode še nimajo. Ocenjujejo pa, da je neurje s točo samo na območju občine Črnomelj njihovim zavarovancem povzročilo za nekaj več kot 350.000 evrov škode, predvsem na avtomobilih in stanovanjskih objektih.

Nekaj bo primaknila tudi država
V skladu z zakonodajo lahko pri odpravljanju posledic hujših naravnih nesreč pomaga tudi država. Vlada takšno pomoč potrdi, če škoda presega 0,3 promila prihodkov državnega proračuna, o čemer odloča, ko uprava za zaščito in reševanje pripravi končno oceno škode. Tokratno poročilo naj bi bilo pripravljeno do 6. julija. Pri tem pa lahko na pomoč države računajo tudi tisti, ki imajo objekte zavarovane. V Črnomlju so te vloge zbirali do petka, v Semiču jih je mogoče vložiti še do četrtka, 28. junija.