V mestnem potniškem prometu bodo tako s 1. septembrom cene višje v povprečju za 8 odstotkov, v primestnem pa za 6,9 odstotka. Skupščina holdinga je obravnavala tudi letno poročilo in soglasno sprejela poročilo o poslovanju v prvem trimesečju, ki ga je Holding Ljubljana končal z dobičkom v višini dobrih 600 milijonov tolarjev.

Družbeniki so potrdili še veljavnost šolske mesečne vozovnice z nalepko za junij za prevoze v juliju in avgustu. Izpad dohodka bo krila Mestna občina Ljubljana.