Kako zaščititi nepremičnine na Krasu? Foto: MMC RTV SLO
Kako zaščititi nepremičnine na Krasu? Foto: MMC RTV SLO
Franco Juri
Franco Juri (Zares) dvomi o učinkovitosti uveljavitve klavzule, ki jo predlaga SLS. Foto: MMC RTV SLO
Bo vlada omejila nakup nepremičnin na Krasu

Sejo odborov bodo poslanci in predstavniki civilne družbe nadaljevali 15. aprila, dan po tem, ko se bo vlada Slovenije seznanila s poročilom posebne medresorske skupine, ki pripravlja pravno podlago za ustrezno rešitev trga nepremičnin na Krasu in obmejnih območjih z Italijo.

Civilne iniciative pozivajo k ureditvi trga nepremičnin
Na problematiko prodajanja nepremičnin na obmejnem območju in Krasu sta opozorili civilni iniciativi Kras in Za Primorsko, ki sta na vlado že konec januarja naslovili pobudo, da se pri Evropski komisiji sproži postopek za sprejetje ukrepov, s katerimi bi zaščitili trg nepremičnin na obmejnem območju.

Do 1. maja letos bi morali pri Evropski komisiji zaprositi za dovoljenje za sprejetje zaščitnih ukrepov. S temi bi se na Krasu Italijanom za pet let prepovedalo nakupe stanovanjskih objektov in zemljišč, na drugih obmejnih območjih pa bi bilo za trgovanje z nepremičninami, v katere bi bili vpleteni tujci, potrebno posebno soglasje.

SLS predlaga uveljavitev zaščitne klavzule iz pristopne pogodbe
Po mnenju SLS-a se morata odbora opredeliti do zaščitne klavzule. "Izkazuje se, da se bojazni popolnega odprtja slovenskega nepremičninskega trga počasi uresničujejo," je v imenu predlagateljev seje povedal Jakob Presečnik, ki je omenil možnost, da bi na podlagi člena pristopne pogodbe Slovenije k EU-ju taka območja lahko zaščitili.

Po Presečnikovem mnenju je treba poudariti, da pri zaščiti nepremičninskega trga obmejnih območij in Krasa ne gre za nestrpnost do tujcev, ampak za zaščito slovenske krajine.

Delo vladne medresorske skupine
"Odločitev vlade, da ustanovi posebno skupino, ki naj bi iskala rešitve za to problematiko, je pozna, zato mislimo, da je treba hitro sprožiti ustrezne postopke, ki nam jih EU omogoča in jih imamo na voljo," je Presečnik komentiral ustanovitev vladne skupine, ki naj bi se ukvarjala s to problematiko

Minister za pravosodje Aleš Zalar je Presečniku razložil, da se medresorska skupina, ki jo je ustanovila vlada, z jasnim načrtom ukvarja s problematiko prodaje kraških nepremičnin. Po Zalarjevih besedah ta skupina išče različne pravne rešitve, s katerimi bi lahko zaščitili nepremičnine na posameznih območjih. Preučili bodo tudi možnost zaščitne klavzule, kakršno omogoča evropska pristopna pogodba.

Zalar je med drugim zatrdil, da se medresorska skupina ukvarja z vsemi vidiki nepremičninskega trga na ogroženih območjih, saj primerja prodajo nepremičnin in rast cen za vsako leto od vstopa Slovenije v EU. Vse to naj bi omogočilo najti najboljšo rešitev pri ureditvi in zaščiti nepremičninskega trga na teh območjih.

"Občine same bi morale narediti več"
Roko Žarnić
, minister za okolje, je poudaril, da je po slovenskem pravnem redu občina pri pripravi prostorskega načrta povsem samostojna in da bi s premišljenim prostorskim načrtovanjem lahko občine same skoraj največ naredile.

"Težava pa je, da je večina prostorskih načrtov teh občin v fazi osnutka, v Divači pa ga niti še nimajo," pojasnjuje Žarnić, ki je kot eno izmed rešitev omenil tudi uveljavitev predkupne pravice posameznih občin na celotni površini, s čimer lahko po njegovem mnenju vsaka občina učinkovito regulira prodajo nepremičnin.

Mnenju okoljskega ministra se je pridružil tudi Franco Juri (Zares), ki je prav tako prepričan, da bi sami morali narediti več. Juri je poudaril, da zaščitna klavzula Evropske unije ni prava rešitev, saj bi se s problematiko kraških nepremičnin morali ukvarjati bolj kompleksno. Po njegovem mnenju je sinergija med Trstom in Krasom prevelika, da bi se jo lahko porušilo z zaščitno klavzulo, ne glede na namen ukrepa.

Bo vlada omejila nakup nepremičnin na Krasu