Stari državni koordinatni sistem je veljal 70 let. Foto: MMC RTV SLO
Stari državni koordinatni sistem je veljal 70 let. Foto: MMC RTV SLO

Projekt Transformacija v novi koordinatni sistem je bil del programa projektov eProstor. Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril generalni direktor geodetske uprave (Gurs) Anton Kupic, je šlo za izjemno zahteven prenos podatkov, ki bo omogočil pravilno prikazovanje velike količine digitalnih prostorskih podatkov ter njihovo uporabo in medsebojno povezljivost znotraj Slovenije in širše.

"Izboljšave bodo omogočile elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Aktivnosti bodo olajšale življenje vsem uporabnikom prostorskih podatkov," je dejal državni sekretar za področje prostora na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.

Slovenija je z uvedbo novega državnega koordinatnega sistema, ki temelji na evropskem, sledila zahtevam in priporočilom evropske direktive, resolucije ZN-a o geoprostorskih podatkih in vsakodnevnim potrebam.

Prijon je ob tem spomnil, da je vlada že pred 15 leti sprejela strategijo osnovnega geodetskega sistema "in s tem začrtala svojo usmeritev k medopravilnosti, povezljivosti in dostopnosti do prostorskih podatkov".

Po končanem prenosu podatkov so zdaj na vrsti lastniki in upravljavci drugih prostorskih podatkov, je poudaril Kupic in priporočil, naj transformacije izvedejo z orodji, ki jih Gurs ponuja brezplačno. Brezplačno ponujajo tudi strokovno pomoč in podporo.

Uporabniki bodo lahko do konca leta 2021 dostopali do podatkov v obeh koordinatnih sistemih, a Gurs poziva, naj vsi čim prej preidejo na novi sistem.

Velja za celotno Evropo
Stari državni koordinatni sistem je veljal 70 let. Kot je pojasnil Klemen Medved z Gursa, temelji na izmerah iz časa Avstro-Ogrske, zato ima strokovno gledano več pomanjkljivosti. "Glavna razlika med starim in novim sistemom je v tem, da je novi enoten za celotno Evropo in skladen na mednarodni ravni. Tako omogoča enostavno povezljivost vseh geolociranih podatkov," je dodal.