Pred dijaki zadnjih letnikov je obdobje preizkusov. Foto: BoBo
Pred dijaki zadnjih letnikov je obdobje preizkusov. Foto: BoBo
Šolarji in dijaki pred preizkusi znanja

K splošni maturi se je prijavilo 6.739 dijakov, najprej je na vrsti esej. Zanj so morali prebrati romana Pomladni dan Cirila Kosmača in Ubežne delce Anne Michaels. Večina se po podatkih učiteljev slovenščine odloči za pisanje razpravljalnega eseja, v katerem morajo primerjati obe knjigi. Tokratna iztočnica za razmišljanje je tematski sklop "Človek med preteklostjo in sedanjostjo".

Drugi del pisnega izpita iz materinščine bodo dijaki pisali 29. maja. 9. junija bo pisni izpit iz matematike, med 30. majem in 14. junijem pa pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo v prvi polovici junija. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 13. in 22. junijem.

Kako so opravili splošno maturo, bodo dijaki izvedeli 11. julija. Uspešno končana matura je vstopnica za študij, tistim, ki imajo omejitev vpisa, bodo maturitetne točke sito za vpis na študijski program.

NPZ kot smernica šolam in učencem
Na osnovnih šolah pa medtem poteka nacionalno preverjanje znanja, ki ga bo opravljalo 19.362 učencev 6. razreda in 16.990 učencev 9. razreda. Najprej bodo pisali preizkus znanja slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščine in madžarščine. V ponedeljek pa bo pisni preizkus znanja matematike. V sredo bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja tujega jezika (angleščina, nemščina), učenci 9. razreda pa preizkus znanja tretjega predmeta (kemija, glasbena umetnost, tehnika in tehnologija, prvi tuji jezik).

Učenci 9. razreda bodo z dosežki seznanjeni 29. maja, učenci 6. razreda pa 5. junija. Kot pravi direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, bodo dosežki dodatna informacija učencem, staršem in šolam o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in primerjavo z državnim povprečjem. Zveza aktivov svetov staršev pa poudarja, da so med šolami velike razlike v znanju učencev in da lahko šole na podlagi rezultatov na NPZ-jih izboljšajo pouk.

Šolarji in dijaki pred preizkusi znanja