Foto: BoBo
Foto: BoBo

Zagovornik načela enakosti, ki je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo, ustavnemu sodišču predlaga, da zadevo obravnava prednostno.

Miha Lobnik je na pobudo dveh posameznikov opravil oceno diskriminatornosti členov družinskega zakonika in zakona o partnerski zvezi, ki določajo pogoje za sklenitev zakonske in partnerske zveze in pogoje za dostop do možnosti skupne posvojitve.

Kaj je ugotovil zagovornik?

Ugotovil je, da obstoj dveh različnih oblik zakonske ureditve partnerskih zvez še naprej neupravičeno razlikuje in deli ljudi po spolni usmerjenosti. V primeru istospolne ali heterospolne življenjske skupnosti gre namreč za identičen značaj življenjske skupnosti in ni razloga za pravno razlikovanje ureditve teh skupnosti, ki trenutno temelji izključno na spolu partnerjev in/ali njuni spolni usmerjenosti, kar predstavlja diskriminacijo.

Po ugotovitvah zagovornika načela enakosti so tudi pogoji za dostop do skupne posvojitve vezani na spol partnerjev oz. njuno spolno usmerjenost, razlog za to pa ni nikjer utemeljen. Prepoved dostopa do možnosti kandidiranja za skupno posvojitev v zakonu o partnerski zvezi po njegovem mnenju ustreza definiciji neposredne diskriminacije, omejitev možnosti skupne posvojitve v družinskem zakoniku na zakonce ali zunajzakonske partnerje pa ustreza definiciji neposredne diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti.

"Zaradi razjasnitve tega občutljivega vprašanja smo skladno z določbo 38. člena zakona o varstvu pred diskriminacijo na ustavno sodišče podali zahtevo za ustavno presojo. Zdajšnja ureditev povzroča različno obravnavo in daje različne pravice ljudem izključno zaradi njihove spolne usmerjenosti in posledično spola njihovih partnerjev," so Lobnikove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Miha Lobnik funkcijo zagovornika načela enakosti opravlja od oktobra 2016. Foto: BoBo
Miha Lobnik funkcijo zagovornika načela enakosti opravlja od oktobra 2016. Foto: BoBo

Želja po prednostni obravnavi

Kot je razbrati iz ocene diskriminatornosti, objavljeni na spletni strani zagovornika, je zdajšnja pravna ureditev nastala kot politični in hkrati neustrezen odziv na družbene razmere po dveh poskusih sprejetja (bolj) vključujočih zakonov in po dveh referendumih, ki sta to preprečila. "Zato trenutno veljavna ureditev ne vsebuje potrebnih ustavnopravnih varovalk, ki bi zagotavljale, da ustavne pravice posameznikov in posameznic s to ureditvijo ne bi bile kršene," so zapisali.

Zagovornik je prepričan, da bi bila na ustavnem sodišču potrebna prednostna obravnava zadeve, saj gre zaradi osebne okoliščine spolne usmerjenosti na področju oblastnega urejanja družinskih razmerij za obliko množične in dolgotrajne diskriminacije, ki je storjena tudi v razmerju do otrok. To pa v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo predstavlja položaj, zaradi katerega se tako ravnanje oz. taka ureditev šteje za t. i. hujšo obliko diskriminacije.

16 ocen

Zagovornik načela enakosti je do zdaj opravil 16 ocen diskriminatornosti predpisov.

V šestih primerih je ocenil, da so diskriminatorni, v treh primerih je vlada po njegovih priporočilih diskriminatornost odpravila. Prejšnja vlada je ukinila starostno omejitev subvencioniranja mesečnih vozovnic za javni prevoz za študente, zdajšnja pa omejitve nakupovanja starejših v času epidemije ter omogočila odlog plačila posojil tudi tujcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, so spomnili v organu.