Poleg parlamentarnih so se začele tudi sodne počitnice. Foto: BoBo
Poleg parlamentarnih so se začele tudi sodne počitnice. Foto: BoBo

Med počitnicami sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki ne tečejo. Če pa je bilo v tem času vročeno sodno pisanje, začnejo procesni roki teči prvi dan po izteku počitnic, so sporočili z vrhovnega sodišča.

Med nujne zadeve sicer sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji.

K nujnim zadevam se prištevajo tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Nujne zadeve so tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadevah prisilne poravnave in stečaja.

Nemoteno vlaganje v zemljiško knjigo
Med 15. julijem in 15. avgustom bosta tudi nemoteno potekali vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepi strankam ne bodo vročali, izjema so le zavarovanja, ki prav tako sodijo med nujne zadeve. Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen.

Med sodnimi počitnicami tako ne bo obravnav v sojenju nekdanjemu predsedniku uprave Pivovarne Laško Bošku Šrotu in soobtoženim zaradi očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja pri financiranju menedžerskega prevzema pivovarne.

Po 15. avgustu bo razpisano nadaljevanje predobravnavnega naroka v zadevi Balkanski bojevnik, odprta ostaja tudi zadeva Patria.