Državno pravobranilstvo je v imenu DZ-ja tožilo Jelinčiča zaradi knjig, ki jih je DZ kupil na predlog Jelinčiča kot vodje poslanske skupine SNS-a. Foto: MMC RTV SLO
Državno pravobranilstvo je v imenu DZ-ja tožilo Jelinčiča zaradi knjig, ki jih je DZ kupil na predlog Jelinčiča kot vodje poslanske skupine SNS-a. Foto: MMC RTV SLO

Po poročanju Dela je bil tožbeni zahtevek države vložen na napačni podlagi in proti napačni stranki. Državno pravobranilstvo je v imenu DZ-ja tožilo Jelinčiča zaradi knjig, ki jih je DZ kupil na predlog Jelinčiča kot vodje poslanske skupine SNS-a.

SNS-ju se leta 2011 ni uspelo znova prebiti čez parlamentarni prag, knjig pa niso vrnili. V DZ-ju so prepričani, da so knjige, ki sta jih Jelinčič oziroma njegova stranka kupovala s sredstvi za izobraževanje poslancev, last poslanske knjižnice. Zato so SNS najprej pozvali naj vrnejo knjige, nato pa so Jelinčiču marca 2012 izdali račun. Ker ga ni plačal, so bili v DZ-ju prisiljeni v izvršbo.

Ljubljansko okrajno sodišče je na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršilnem postopku junija 2012 Jelinčiču s transakcijskega račun zarubilo dobrih deset tisočakov, a je višje sodišče nato ugodilo njegovemu predlogu za razveljavitev sklepa o izvršbi. Sklenilo je tudi, da so mu dobrih deset tisočakov zarubili nezakonito, zato mu jih je država novembra lani vrnila.

Okrajno sodišče, ki je odločalo o Jelinčičevem ugovoru po razveljavitvi višjega sodišča, je sodišču naložilo, naj o zahtevku in stroških odloči v pravdnem postopku. A država s pravdo ni bila uspešna, saj je sodišče njen tožbeni zahtevek zavrnilo v celoti, o stroških pa bo odločilo s posebnim sklepom.

Glede na to, da je bila strokovna literatura kupljena s sredstvi DZ-ja in brezplačno izročena Jelinčiču kot vodji poslanske skupine, se je sodišče strinjalo s pravobranilstvom, da gre za sklenitev pogodbe o dolgoročni izposoji, vendar ne bi smeli plačila za knjige nato zahtevati le od Jelinčiča. Sodišče pojasnjuje, da bi morala država izpolnitev pogodbe zahtevati od poslanske skupine SNS-a, in ne od Jelinčiča.

Ne nazadnje, dodaja sodišče, bi moral državni zbor postaviti zahtevek za vrnitev literature, ne pa za plačilo denarnega zahtevka. Ker je torej država na podlagi trditev, da je študijsko literaturo posodila poslanski skupini SNS-a, vložila napačni tožbeni zahtevek proti napačni stranki, je sodišče nepravnomočno razsodilo v korist Jelinčiča.

Jelinčič zaslužil na račun tožbe
Od postopka ima celo korist. Marca je namreč proti državi vložil nasprotno tožbo, s katero je terjal plačilo 2325 evrov obresti od zarubljenega in potem vrnjenega denarja, kar mu je država pozneje tudi plačala, še poroča Delo.