Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Florjančič. Foto: BoBo

Florjančič je Šarca v dopisu seznanil s tem, da je najemodajalec odpovedal najemno pogodbo za prostor na Miklošičevi cesti 7 in 7a v Ljubljani, v katerem deluje celoten oddelek za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani. V njem je 63 zaposlenih, tako sodnic in sodnikov kot sodnega osebja, v prostorih pa je tudi del arhiva.

Najemodajalec pogodbo odpoveduje s 4. avgustom prihodnje leto, glede na pretekle izkušnje pa je po mnenju predsednika vrhovnega sodišča težko pričakovati, da bo nastali prostorski problem mogoče ustrezno rešiti v tako kratkem času.

"Sodišča so odvisna od najemodajalcev"
Šarca poziva, da v obdobju do nove sodne stavbe za prvostopenjska sodišča v okviru pristojnosti vlade zagotovi ministrstvu za pravosodje potrebna sredstva za prostore, v katerih bo lahko posloval oddelek za gospodarsko sodstvo.

Možnost odpovedi najemnih pogodb, kakršna je omenjena, po njegovih besedah predstavlja resno motnjo za poslovanje sodišč. "Tako odvisen položaj od najemodajalcev pa krni položaj sodstva kot ene izmed treh vej oblasti, kar v končni posledici lahko prizadene tudi njegovo ustavno zagotovljeno neodvisnost," je opozoril.

Sodišča v Ljubljani na 18 lokacijah
Takšne razmere po njegovih besedah predstavljajo resno izpostavljenost dela slovenskega sodstva, ki odloča v najbolj zahtevnih in najodmevnejših kazenskih, civilnih, gospodarskih, delovnopravnih in stečajnih zadevah. Hkrati gre tudi za veliko obremenitev za sodišča in za celoten proračun, saj so stroški za najemnine in organizacijo poslovanja sodišč nesprejemljivo visoki, je zapisal v pismu Šarcu.

Vrhovno sodišče po njegovih besedah nenehno opozarja na neustreznost prostorskih pogojev za delo sodišč, še posebej v Ljubljani, kjer sodišča poslujejo kar na 18 različnih lokacijah, večinoma v najetih prostorih.