Za dijake se je začel spomladanski rok mature. Foto: RTV SLO
Za dijake se je začel spomladanski rok mature. Foto: RTV SLO
Začeli so se preizkusi znanja

Srednješolci so začeli z esejem iz maternega jezika. Naslov tematskega sklopa so Obrazi nasilja v dramatiki. Prebrati so morali Tartuffa, Kralja na Betajnovi, Fizike in Vladimirja. Drugi del pisnega izpita iz maternega jezika bodo srednješolci opravljali 26. maja.

Med 24. in 28. majem ter 6. junija bodo potekali pisni maturitetni izpiti iz tujih jezikov, med 29. majem in 10. junijem bodo izpiti iz izbirnih predmetov, matematiko pa bodo dijaki pisali 7. junija. Pisnim izpitom bo sledil še ustni del izpita. Preverjanje znanja se bo končalo do 26. junija.

Znanje dokazujejo tudi osnovnošolci
Tudi učenci 6. in 9. razreda devetletne osnovne šole so začeli s preverjanjem znanja iz materinščine. V sredo bodo učenci 9. razredov nadaljevali s preverjanjem znanja iz geografije, zgodovine, fizike ali tehnike in tehnologije. Preiskus znanja matematike bo za učence od 6. do 9. razreda na vrsti 12. maja, dan pozneje pa bodo šestošolci opravljali preiskus znanja iz tujega jezika.

Nacionalno preverjanje bo poleg učencev devetega razreda na vseh 448 osnovnih šolah, ki preizkus znanja morajo opravljati, potekalo na 251 osnovnih šolah, kjer bodo svoje znanje izkazovali šestošolci. Nacionalno preverjanje znanja se sicer izvaja ob koncu drugega (6. razred) in tretjega (9. razred) obdobja osnovne šole. V šestem razredu je preizkus prostovoljen, v devetem razredu pa ga morajo opravljati vsi učenci.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se v 9. razredu osnovne šole vpišejo v zaključno spričevalo učenca, vendar pa ne vplivajo na splošni učni uspeh in oceno predmeta.

Začeli so se preizkusi znanja