Minister Lukšič je hitro po prevzemu funkcije napovedal spremembe šolske zakonodaje in sodelovanje s sindikati. Foto: MMC RTV SLO
Minister Lukšič je hitro po prevzemu funkcije napovedal spremembe šolske zakonodaje in sodelovanje s sindikati. Foto: MMC RTV SLO

Minister za šolstvo Igor Lukšič se je namreč srečal s predstavniki šolskih sindikatov Sviz in Vir in povedal, da bi leta 2009 že lahko uvedli hitre spremembe, ki so "bolj ali manj usklajene". Razen napovedi o spremembi zdajšnje sestave svetov šol minister ni želel povedati, v katero smer naj bi šle spremembe tako pri zakonu o osnovni šoli kot pri zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Na sestanku so se po Lukšičevih besedah dogovorili, da bodo ravnatelje in njihove predstavnike vključili v preučevanje težav plačnega sistema. Skupino, ki se bo s tem ukvarjala, bodo oblikovali že v petek, do sredine januarja pa bodo oblikovali prve predloge za spremembo sistema.

Sindikata s srečanjem zadovoljna
Srečanje sta kot pozitivno ocenila tudi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj in sekretar republiškega odbora Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije Bojan Hribar.

Štrukelj je ponovno opozoril na nezadovoljstvo z novim plačnim sistemom, ki "zmanjšuje vrednost in pomen teh poklicev". Med najbolj kritičnimi točkami plačnega sistema so po njegovo nedopustno vrednotenje razredniškega dela ter posamezna delovna mesta, kot npr. računovodje, tajnice in pomočnice vzgojiteljev. Pričakuje, da bodo ta razmerja ustrezno uskladili v tem mandatu, sicer, opozarja, bodo napetosti in konflikti povzročali motnje permanentno.

A. S.