Računsko sodišče ni zadovoljno s popravljalnimi ukrepi vlade in ministrstva za delo. Foto: BoBo
Računsko sodišče ni zadovoljno s popravljalnimi ukrepi vlade in ministrstva za delo. Foto: BoBo

Računsko sodišče je v četrtek izdalo porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih pri reviziji sistema priznavanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin. V njem izražajo nezadovoljstvo ob predstavljenih ukrepih vlade.

Ta med drugim ni končala postopkov priznanja in odmere izjemnih pokojnin, ki jih je prejela v obravnavo v obdobju od 1. 1. 1998 do 10. 8. 2010, in pri tem ni izdala ustreznega akta za manjkajočih 18 primerov.
Prav tako ni poročala o razlogih, zaradi katerih postopkov ni mogla končati, temveč je le navedla, da bo nove pobude, ki jih je prejela konec februarja 2011 obravnavala po novem zakonu, ki še ni sprejet.

Ministrstvo namreč ni pripravilo pisnih navodil za izvajanje nadzora nad pravilnostjo obračunov obveznosti države in s tem nadzora nad izplačili iz proračuna ZPIZ-u.

Preveč dela za 342 ljudi
Na ministrstvu ob tem pojasnjujejo, da njihove strokovne službe vsako leto opravijo nadzor nad obračuni in izplačili upravičencem, s čimer je ustrezen nadzor zagotovljen.

"Kakršna koli posebna obravnava teh upravičencev pa bi bila z vidika zakonodaje in enakopravne obravnave upravičencev nerazumna s stroškovnega vidika, zaradi izredno majhnega deleža teh upravičencev pa nesmotrna," so sporočili z ministrstva.

Upravičencev do pokojnin po posebnih predpisih je bilo v letu 2009 približno 270.000, med njimi je bilo upravičencev do izjemne pokojnine samo 342 oziroma zgolj 0,126 odstotka vseh upravičencev.