ŠOS se je pripravljen pogajati, ne pa tudi popuščati. Foto: BoBo
ŠOS se je pripravljen pogajati, ne pa tudi popuščati. Foto: BoBo

Schmidt, novi predsednik krovne študentske organizacije, je na svoji prvi novinarski konferenci predstavil prioritete organizacije (ŠOS) do junija. Trenutni predlog zakona o visokem šolstvu je označil kot korak v pravo smer.

Obsodil pa je "neargumentirano razširjanje informacij, ki spodbuja negotovost med študenti in širšo javnostjo". Omenil je, da so v zadnjem času zaokrožile "marsikatere zavajajoče informacije", ki se med drugim nanašajo na dostopnost do terciarnega izobraževanja, pravice študentov, sistemske ureditve stabilnega financiranja in urejanje statusa zaposlenih.

Proti plačljivemu študiju
Videnje zakona o visokem šolstvu je Schmidt strnil v sedmih točkah. Zavzemajo se za brezplačno dostopnost visokega šolstva vsem v državi, konsistentno urejanje pravic študentov, enotno strukturo študija, odpravo anomalij izrednega študija, za preglednost plačljivega študija, protitržno naravnanost javnih zavodov in stabilno financiranje terciarnega izobraževanja.

Pri teh točkah bo ŠOS vztrajal, je dejal Schmidt in dodal, da si v ŠOS-u želijo, da bi še odprte zadeve uredili v dialogu z ministrstvom. Poudaril pa je, da ne bodo dopuščali kakršnih koli oblik povečevanja plačljivega študija na račun brezplačnega rednega ali na breme študentov in njihovih družin.

Pomisleki o omejitvah študentskega dela
Glede predloga zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov pa je novi predsednik ŠOS-a pojasnil, da se glavne pripombe nanašajo na omejitve študentskega dela pri delodajalcih in na uvedbo centralne evidence študentskega dela na ministrstvu za delo. Sistem enotne evidence je po Schmidtovih besedah nemogoče izvesti, ampak ga je treba poenostaviti in ločiti sistem dokumentiranja uradnih izkušenj študentskega dela.