Slovesnosti ob 20-letnici države se vrstijo. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Kosovel
Slovesnosti ob 20-letnici države se vrstijo. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Kosovel
Spomenka Hribar
Hribarjeva je izrekla precej kritičnih besed na račun zdajšnje oblasti. Foto: MMC RTV SLO
DZ: Svečana seja

Seje so se udeležili tudi nekateri člani predsedstva Demosa in visoki predstavniki političnega življenja pri nas. Svečano sejo društva, ki združuje nekdanje in zdajšnje poslance, je vodil njegov predsednik Marko Pavliha.

Hribarjeva, filozofinja, sociologinja in publicistka, ki je bila tudi delegatka v prvi demokratični skupščini, je med drugim dejala še, da moramo predvsem postaviti jasno strategijo nacionalnega razvoja v korist vseh, pri čemer je največ odvisno od nas samih.

Na poti do osamosvojitve smo morali, tako Hribarjeva, najprej premagati občutek majhnosti, celo manjvrednosti, saj smo bili do tedaj ves čas del te ali one države. Nato je bilo treba premagati notranjo razklanost, nezaupanje med takratno opozicijo in koalicijo Demos, je dodala. Ideja sprave in prizadevanja za spravo je imela po njenih besedah pomembno vlogo kot zavest, da lahko samo skupaj naredimo odločilni korak v korist vseh.

"Brez napak ni šlo, a tudi odpravljene niso bile"
V času Demosove oblasti je bilo po njenih besedah storjenih veliko napak, med njimi je omenila vprašanje meje s Hrvaško, zakon o denacionalizaciji in izbris več kot 20.000 ljudi iz registra stalnih prebivalcev. Vendar tudi nobena naslednja pozicija teh napak ni odpravila, pa bi jih lahko, je prepričana.

"Po osamosvojitvi se je začelo klanjanje"
Medtem ko smo v času osamosvajanja nastopali suvereno in jasno zastopali svoje interese, pa se je po njenem mnenju po osamosvojitvi začelo ponižno klanjanje mednarodni politiki. V notranji politiki se, kot pravi, bolj ali manj uveljavlja sprotno mašenje lukenj brez jasne strategije, kako bomo obvarovali okolje in odpravili revščino. Obenem pa kupujemo drago orožje in pošiljamo vojake v Afganistan, kar je za Hribarjevo absurd.

Meni, da je zdaj namreč čas, da se odpovemo prevelikim apetitom.

Oman: Takih razmer nihče ni pričakoval
Ivan Oman
, nekdanji predsednik Slovenske kmečke zveze in podpredsednik Demosa, pa je povedal, da je bila v času, ko so se odločali za plebiscit, njihova vizija nekoliko drugačna od zdajšnjega stanja. "Nihče ni pričakoval takih kritičnih razmer, kot so zdaj, ne le kot posledico gospodarske krize, pač pa tudi notranjih razmerij," je dejal.

Gantar: Spet smo na prelomnici
Predsednik DZ-ja Pavel Gantar je na seji med drugim povedal, da smo danes znova na prelomnici, ki od nas terja spremembo prevladujoče miselnosti. Pred 20 leti je šlo po njegovih besedah za usodno vprašanje naroda in države, danes pa gre za nič manj usodno vprašanje uveljavljenosti splošnih človeških vrednot ter etičnih norm.

DZ: Svečana seja