Foto:
Foto:
Notranji minister Rado Bohinc.

O tem sta se na pogovorih o izplačevanju premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja strinjali pogajalski skupini vlade in sindikatov javnega sektorja. V parafiranem sporazumu so določili možnost kasnejše ustanovitve več skladov, katerih upravljavci bodo lahko banke, zavarovalnice, pokojninske ali kapitalske družbe.

140.000 zaposlenih v javnem sektorju bo dodatno pokojninsko zavarovanih v zameno za avgustovsko povečanje plač. Letno se bo v sklad nateklo 11 milijard tolarjev.

Upravljavec omenjenega sklada bo izbran na podlag javnega zbiranja ponudb, prenos upravljanja na druge družbe pa bo omogočen z dopolnitvijo predloga zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, je povedal Hribar vodja sindikalne pogajalske skupine.

Minister za notranje zadeve Rado Bohinc in predstavniki sindikatov so minuli teden podpisali izjavo o usklajenosti členov predloga zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. Prav tako so podpisali tudi dogovor o ureditvi obdavčitve premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z davkom od prometa zavarovalnih poslov v kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega
načrta.

V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki so ga podpisali 28. julija, se zaposlenim v javnem sektorju avgusta plače niso zvišale za 2,4 odstotka, v zameno pa jim bo vlada začela izplačevati premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prvo izplačilo premij od 1. avgusta letos naprej bodo na posebne pokojninske račune prejeli najkasneje do 30. aprila 2004, potem pa redno vsak mesec.