Plečnikov stadion počasi propada. Foto: MMC RTV SLO
Plečnikov stadion počasi propada. Foto: MMC RTV SLO

Po njihovem mnenju so se med postopkom izdaje soglasja dogajale očitne kršitve zakona o splošnem upravnem postopku, zato so tudi podali prijavo. Odbor stanovalcev namreč zanima, ali je skladno z zakonom, da upravni postopek vodijo osebe, ki za to nimajo potrebnega pooblastila.

Poleg tega kot sporno navajajo tudi vmešavanje generalnega direktorja agencije za okolje (Arso) Silva Žlebirja v postopek in to, da je bil eden izmed udeležencev postopka vnaprej obveščen o izdaji okoljevarstvenega soglasja.

Odbor: Žlebir je v protislovju s samim seboj
Opozarjajo na protislovje med trditvijo Žlebirja, da je investitorja o poteku postopka obveščal, ker je kot najbolj odgovorna oseba agencije dolžan spremljati izvajanje vseh delovnih procesov, hkrati pa ni opazil, da upravni postopek vodijo uradne osebe brez pooblastila.

Poleg tega ni opazil, da skuša Arso prikriti podatke o višini podzemne vode, ki jih v programu hidrološkega monitoringa sam zbira in ki so mu bili predloženi tudi med javno razgrnitvijo, pravijo v odboru.

Bitka med stanovalci, občino in Pečečnikom
Družba Bežigrajski športni park v večinski lasti Joca Pečečnika je okoljevarstveno soglasje za obnovo Plečnikovega stadiona dobila 30. maja. Arso je postopek ovrednotil kot zelo kompleksen in zahteven.

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš je pred enim tednom na Komisijo za preprečevanje korupcije prijavil tudi sum korupcije ljubljanskega župana Zorana Jankovića pri načrtovani prenovi stadiona. Odbor je opozoril na prirejanje sklepa mestnega sveta ter izmenjavo uslug med županom in investitorjem. Na občini so navedbe zavrgli.