Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš je na Komisijo za preprečevanje korupcije prijavil sum korupcije ljubljanskega župana Zorana Jankovića pri načrtovani prenovi bežigrajskega stadiona. Foto: BoBo
Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš je na Komisijo za preprečevanje korupcije prijavil sum korupcije ljubljanskega župana Zorana Jankovića pri načrtovani prenovi bežigrajskega stadiona. Foto: BoBo

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš je na Komisijo za preprečevanje korupcije prijavil sum korupcije ljubljanskega župana Zorana Jankovića pri načrtovani prenovi bežigrajskega stadiona.

Koordinacijskemu odboru stanovalcev Fondovih hiš se zdi sporen podpis pogodbe o ustanovitvi družbe Bežigrajski športni park (BŠP), s katero občina v družbo v večinski lasti Joca Pečečnika vlaga zemljišča v vrednosti 5,7 milijona evrov. Podpis pogodbe so mestni svetniki na seji 1. oktobra 2007 sicer odobrili, vendar šele, ko bi se Pečečnikova družba GSA v zemljiško knjigo vpisala kot lastnica tistega dela stadiona, ki ga je Pečečnik kupil od SCT-ja.

Sporen prenos pristojnosti občine na investitorja
Janković je podpisal tako prirejen sklep občinskega sveta, da je iz njega izpadel stavek o nujnosti izpolnitve predpisanih pogojev, s čimer je bistveno spremenil njegovo vsebino oziroma ponaredil javno listino, menijo stanovalci Fondovih hiš. Tako je že 3. oktobra, še preden je bil 11. decembra opravljen vpis v zemljiško knjigo, Janković podpisal tudi pogodbo o ustanovitvi BŠP-ja.

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš predlaga, da komisija zadevo obravnava prednostno in sprejme načelno mnenje oziroma stališče do konkretnega ravnanja župana še pred septembrsko sejo mestnega sveta, saj utegne biti sicer neveljavna družbena pogodba o ustanovitvi BŠP-ja znova podaljšana.

Poleg tega odbor protikorupcijsko komisijo prosi za mnenje tudi glede odločitve župana, da del svojih pristojnosti pri načrtovanju prostorskih ureditev prepusti gospodarski družbi v večinski lasti investitorja. Janković je namreč decembra 2008 s Pečečnikom sklenil dogovor o sodelovanju pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Plečnikov stadion, po kateri bi BŠP zagotovil izdelavo predloga prostorskega akta.

Usluge med županom in investitorjem korupcija?
Tako je lahko investitor uveljavil zasebni interes na račun javnega. Uveljavil je pozidavo okolice Plečnikovega stadiona, čeprav je zaradi vplivnega območja kulturne dediščine tam gradnja prepovedana in je zapovedano ohranjanje obstoječega nepozidanega prostora. Hkrati je zavrnil vse predloge in pripombe javnosti, ki je temu nasprotovala, opozarjajo stanovalci Fondovih hiš.

Protikorupcijski komisiji predlagajo, da izda načelno mnenje ali zavzame stališče tudi glede vprašanja, ali definiciji korupcije ustreza izmenjava uslug med županom in investitorjem. Po mnenju stanovalcev Fondovih hiš naj bi si župan prizadeval za sprejem takega prostorskega akta, ki bi omogočil obsežnejšo prenovo stadiona. Investitor pa naj bi mu uslugo vračal s prevzemom odgovornosti za neprijavljeno povolilno prireditev in z maksimalnim prispevkom za volilno kampanjo.

Pečečnik: Kampanje nisem financiral
Pečečnik je povedal, da prijave protikorupcijski komisiji ne more komentirati, saj z njo ni seznanjen. Zagotovil pa je, da volilne kampanje ni financiral, kar naj bi bilo razvidno tudi iz uradnih evidenc. "Je pa družba Bežigrajski športni park sodelovala pri pripravi občinskih aktov, vendar je tudi občina sama pomemben partner v tej družbi," je izpostavil Pečečnik.

Poteza Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš ga sicer ne čudi, saj "izkoriščajo vse možne vzvode, da nagajajo, pri tem pa ne izbirajo sredstev". Prepričan je, da jim počasi že zmanjkuje streliva in posegajo po ekstremnih dejanjih, saj v upravnih postopkih ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.