Starši otrok s posebnimi potrebami na ta problem vse glasneje opozarjajo in pričakujejo sistemsko rešitev države oziroma pristojnega ministrstva.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kam z osnovnošolskim otrokom med šolskimi počitnicami je namreč izziv za večino zaposlenih staršev, še toliko večji pa za starše otrok s posebnimi potrebami, ki sicer bivajo doma, njihovi starši pa so zaposleni.

S to težavo se med vsakimi počitnicami srečuje tudi mamica otroka s posebnimi potrebami Katja Barlič: "Sama sem sicer zaposlena za polovični delovni čas, a je varstvo vseeno težava. Dobro bi bilo, če bi se na ravni lokalne skupnosti zagotovila sredstva, kot se zagotovijo za varstvo med počitnicami v zavodih, tudi za otroke, ki dnevno obiskujejo šolo s prilagojenim programom. Šola, ki jo obiskuje moja hči, zagotavlja varstvo v mesecu juliju, za kar sem jim posebej hvaležna, saj ni zakonske podlage, da bi to morali nuditi. Težava so vse ostale počitnice – prvi teden junija, jesenske, zimske, prvomajske počitnice, ko smo starši prepuščeni sami sebi."

Osnova šola s prilagojenim programom dr. Slavka Gruma v Zagorju staršem otrok s počitniškim varstvom stopa vsaj delno naproti. Ravnateljica Tadeja Iskra poudari, da imajo ti otroci specifične motnje v razvoju in preživljanje časa z njimi je zahtevno. "Zdi se mi prav, da bi starši dobili podporo na sistemskem nivoju, kako bo za njihove otroke poskrbljeno. Mi smo kadrovsko omejeni in tega ne moremo ponujati, saj morajo naši zaposleni v poletnem času izkoristiti letni dopust, tako da nimamo dovolj kapacitet. Zato bi bila nujna sistemska rešitev."

Na pomoč pri iskanju sistemske rešitve je priskočil tudi Varstveno-delovni center Zasavje, ki sicer skrbi za odrasle osebe s posebnimi potrebami, in rešitev vidi v financiranju dodatnega kadra s strani države v različnih organizacijah.