Zaposleni zahtevajo izplačilo plač. Foto: MMC RTV SLO
Zaposleni zahtevajo izplačilo plač. Foto: MMC RTV SLO

Zaposleni so se za stavko odločili, čeprav je vlada zagotovila sredstva za izplačilo marčevskih plač javnih uslužbencev, zaposlenih v omenjenem zavodu. Od uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v sindikatu so pričakovali zagotovilo, da bodo marčevske in aprilske plače izplačane do 10. aprila, in ga tudi prejeli. Stavka se je zaključila ob 14.00.
Z vlade so danes sporočili, da bo država s sofinanciranjem v višini enega milijona evrov zagotovila zaposlitev 62 civilnih delavcev in do 150 obsojencev. Predsednik osnovne organizacije sindikata Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Mitja Jeras je potezo pospremil z besedami, da gre zgolj za prve korake pri reševanju zapleta s plačami.
Po besedah direktorja Zavoda za prestajanje kazni zapora na Dobu Jožeta Podržaja, je na Dobu prišlo do izredno problematičnega stanja tudi glede varnosti, saj bo, če obsojenci ne bodo delali in za svoje delo dobili plačila, poleg ekonomske škode lahko prišlo tudi do hujših varnostnih zapletov, je še opozoril.
Javni gospodarski zavod Pohorje sicer znotraj Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob in omogoča delo več kot tretjini tam zaprtih oseb, ki se ukvarjajo z obdelavo aluminija. Finančna sredstva zagotavlja država in ministrstvo za pravosodje na proračunskih postavkah za potrebe zaposlovanja zapornikov.

Na težko finančno stanje zavoda so predstavniki sindikata ministra za pravosodje Senka Pličaniča pred stavko večkrat opozorili.