Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je napačno odmeril 20,4 odstotka izjemnih pokojnin. Foto: MMC RTV SLO
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je napačno odmeril 20,4 odstotka izjemnih pokojnin. Foto: MMC RTV SLO
Igor Šoltes
Predsednik računskega sodišča bo izsledke revizije predstavil tudi na tiskovni konferenci. Foto: MMC RTV SLO
Upokojenec
Izjemne pokojnine niso odvisne od plačevanja prispevkov. Foto: MMC RTV SLO
Izjemne pokojnine

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je v letu 2009 izjemno pokojnino za posebne zasluge prejemalo 342 ljudi, ki so skupaj prejeli 3,8 milijona evrov, v reviziji ugotavlja Računsko sodišče, ki opozarja, da je ZPIZ skoraj v 30 odstotkih primerov pokojnine napačno odmeril.

Po ugotovitvi sodišča pravna ureditev sistema izjemnih pokojnin že sama po sebi ne zagotavlja pogojev za enakopravno obravnavo vlog ljudi, ki so v primerljivem položaju. Merila za dodelitev izjemne pokojnine in njene višine na ministrstvih za kulturo, za šolstvo in šport ter za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so nedorečena in določena le v internih dokumentih, ugotavljajo na Računskem sodišču.

Vlada od aprila 2004 do oktobra 2007 ni obravnala primerov
Ker vlada ni sprejela posebnih meril za presojo upravičenosti posameznikov do dodelitve izjemne pokojnine, je z odločitvijo, da od aprila 2004 do oktobra 2007 ne odloča o morebitnih prejemnikih, te posameznike neenako obravnavala v primerjavi s posamezniki pred tem obdobjem in po njem, opozarja sodišče.

Vlada je večkrat kršila tako zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine in zakona o splošnem upravnem postopku, saj v več primerih ni končala upravnega postopka s posamičnim upravnim aktom, v večini primerov je pri izdaji odločbe znatno presegla rok za odločanje o upravni zadevi, večinoma je podelila pravico tudi za nazaj, večina odločb o priznanju in odmeri izjemne pokojnine je slabo obrazloženih ali pa sploh niso, še opozarjajo na Računskem sodišču.

KMALU NOV ZAKON O IZJEMNIH POKOJNINAH
Na ministrstvu za delo so v odzivu na ugotovitve navedli, da so v okviru pokojninskih sprememb že predlagali ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejši nadzor. Na ministrstvu za kulturo pa napovedujejo, da bo novi zakon, ki bo urejal to področje, na vladnih mizah še letos. Predlog zakona je pripravljen in gre v medresorsko usklajevanje, ugotovitve sodišča pa se v njem že upoštevajo, zagotavljajo.

Napake tudi na ZPIZ-u
Ugotovilo je tudi nepravilnosti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta je v več primerih odmeril del vdovske pokojnine od pokojnine, do katere je bil pokojni upravičen po splošnih predpisih, čeprav bi bila za posameznika ugodnejša odmera od izjemne pokojnine. Zavod je v več primerih tudi napačno uskladil izjemne pokojnine, ugotavlja sodišče.

Sodišče, ki je revidiralo sistem v obdobju od 1. januarja 1998 do 10. avgusta letos, je od vlade, pokojninskega zavoda in ministrstva za delo zahtevalo popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Podalo je več priporočil, med njimi to, da je treba sistem spremeniti.

Presečnik: Odločbe morajo ostati javne
V povezavi z izrednimi pokojninami so se oglasili tudi v SLS-u. Vodja poslanske skupine Jakob Presečnik je prepričan, da morajo odločbe o izjemnih pokojninah ostati javne. "Gre za pokojnine, ki se jih dodeljuje na osnovi določenih dosežkov, razliko med izplačanimi izjemnimi pokojninami in pokojninami, ki bi osebam pripadale po splošnih predpisih, pa krije državni proračun," je opozoril. Prav zato bi morale biti po njegovem mnenju odločbe objavljene tudi v uradnem listu.

Izjemne pokojnine