Študenti, sindikati, civilnodružbena gibanja z zahtevo po kakovostnem in vsem dostopnem javnem visokem šolstvu. Foto: BoBo
Študenti, sindikati, civilnodružbena gibanja z zahtevo po kakovostnem in vsem dostopnem javnem visokem šolstvu. Foto: BoBo

V pismu ministrstvu zahtevajo zaustavitev trendov komercializacije javnega visokošolskega izobraževanja. Poudarjajo, da se javna služba v visokem šolstvu ne sme izvajati s ciljem ustvarjanja dobička, ampak mora biti definirana kot javno dobro in mora vključevati tudi doktorski študij.

Proti šolninam
Nasprotujejo v predlogu novega zakona predvidenemu zaračunavanju šolnin za študij in uvedbi samoplačniških nadstandardnih študijskih programov ter zahtevajo, da se v zakon nedvoumno zapiše, da se šolnine za redni študij prve in druge stopnje ne smejo zaračunavati. Nasprotujejo tudi uvedbi dopolnilnega stebra, ki spodbuja visokošolske zavode k iskanju sredstev na trgu.

Fleksibilizacija zaposlitev nesprejemljiva
Opozarjajo, da je fleksibilizacija zaposlitev na javni univerzi nesprejemljiva. Zgornja meja tedenske pedagoške obremenitve delavk in delavcev na univerzi mora biti nedvoumno določena z zakonom. Prav tako pa je po njihovem mnenju nesprejemljivo, da so nekateri akademski delavci izvoljeni za neomejeno dobo, medtem ko številni delajo v prekernih razmerah ali z redno zaposlitvijo, vendar brez možnosti napredovanja.

Nesprejemljiva privatizacija
Dodajajo, da je nesprejemljiva tudi privatizacija javnega dobrega. Produkti raziskovalne dejavnosti univerze morajo po njihovem prepričanju služiti razvoju univerze, ne pa ustvarjanju dobička na trgu. Namesto uzakonitve odcepljenega podjetja predlagajo, da država preveri zakonitost že obstoječih podjetniških praks v vrhnjem sloju akademskih delavcev.

Za več državnega financiranja
Sicer pa v pismu še izpostavljajo, da mora državno financiranje javne univerze realno naraščati. Dolgoročni cilj pa je polno financiranje javnega visokega šolstva na vseh treh stopnjah.

Podpirajo jih Sviz in puntarji
Poleg Študentskega društva Iskra so zahteve podpisali še Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije, Konfederacija Pergam, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Iniciativa za demokratični socializem, Delavsko-punkerska univerza, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Neposredna demokracija zdaj!, Danes je nov dan, Primorski puntarji, Ljubljanski puntarji in Stranka za trajnostni razvoj Slovenije.