Rajko Strojan je napovedal, da če bo država dolg poravnala v kratkem, bodo začeli položnice za elekrtiko plačevati sami, če elekrtike ne bo, pa se vračajo v Ambrus. Foto: RTV SLO
Rajko Strojan je napovedal, da če bo država dolg poravnala v kratkem, bodo začeli položnice za elekrtiko plačevati sami, če elekrtike ne bo, pa se vračajo v Ambrus. Foto: RTV SLO

Elektriko so jim odklopili, ker jim je država prenehala plačevati račune zanjo. Rajko Strojan je dejal, da tako ne morejo živeti, družina se je zato odselila v šotore pred hišo, del družine pa naj bi že odšel v Ambrus, kamor je vrnitev napovedala cela družina, če jim elektrike ne priklopijo nazaj.

Dolg za elektriko naj bi znašal več tisoč evrov,č esar pa Strojanovi ne bodo zmogli plačati, saj, kot so povedali, živijo od socialne podpore. Država jim je račune sicer prenehala plačevati januarja. Strojanovi so imeli o plačevanju elektrike sklenjen dogovor z ministrstvom za okolje in prostor, ki naj bi jim elektriko plačevalo, dokler ne bodo postali lastniki nepremičnine.

Strojanovi že lastniki nepremičnine v Rojah
Zadeva Strojan po novem pade pod ministrstvo za infrastrukturo in prostor in ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Na prvem so pojasnili, da elektrike zasebnim porabnikom ne bodo plačevali.

Strojani sicer trdijo, da še niso (so)lastniki nepremičnine v Rojah. Na MIP-u pa pravijo, da je iz zgodovinskega zapisa iz zemljiške knjige razvidno, da je bila na navedeno nepremičnino vknjižena lastninska pravica na Strojanove. To je iz zemljiške knjige razvidno. Lastništvo je od avgusta 2011 preneseno na 13 članov družine Strojan.

Za vodo je bil prenos urejen, za elektriko ne
Na MIP-u so še dejali, da je bila zadnja pogodba za plačevanje električne energije sklenjena s 1. oktobrom 2010. Po njej je elektriko Strojanom plačevalo ministrstvo za okolje in prostor. Pogodba v višini 11.500 evrov je bila sklenjena za obdobje dveh let (do 30. aprila 2012).

Tudi na ministrstvu za okolje in prostor so potrdili, da računov za elektriko ne plačujejo več, saj niso lastniki nepremičnine. Pojasnili so, da so Strojanovi lastniki nepremičnine v Rojah, država pa je že lastnica parcele v Ambrusu. Povedali so še, da bi si morala družina urediti prenos merilnega mesta za elektriko in odjemnega mesta za vodo. Za vodo je bil, po navedbah ministrstva, prenos urejen, za elektriko pa ne.