Višina in način delitve koncesijske dajatve tako tudi v letu 2016 ostajata enaka kot letos. Foto: BoBo
Višina in način delitve koncesijske dajatve tako tudi v letu 2016 ostajata enaka kot letos. Foto: BoBo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ugotavlja, da je bil upad študentskega dela letos na podlagi podatkov Finančne uprave RS nižji od 15 odstotkov, zato predlaga črtanje varovalke, ki bi ob večjem upadu študentskega dela zmanjšala koncesijske dajatve. Višina in način delitve koncesijske dajatve tako tudi v letu 2016 ostaja enaka kot letos.

Spremembe zakona za uravnoteženje javnih financ so uvedle plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov t. i. študentskega dela. Skladno s temi spremembami se je ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, tako da je bila skupna obremenitev študentskega dela primerljiva z ostalimi oblikami dela.

Ministrstvo je na zahtevo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) v zakon vneslo varovalko, ki bi koncesijsko dajatev s 1. januarjem 2016 znižala s 16 odstotkov na 9,59 odstotka, če bi bil upad študentskega dela višji od 15 odstotkov.

Tako bi se zmanjšal del koncesijske dajatve, ki se namenja v proračunski sklad ministrstva za delo za zagotovitev štipendij, in sicer z 29,5 milijona evrov na šest milijonov. Manjkajoča sredstva v višini 23,5 milijona evrov bi morali zaradi zakonskih obveznosti nadomestiti iz proračuna.