Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval), v najnovejšem poročilu tako ugotavlja, da je Slovenija naredila nekaj napredka pri stopnji skladnosti s standardi projektne skupine za finančno ukrepanje FATF.

Na podlagi sprejetih pozitivnih korakov na področju ocenjevanja tveganj pranja denarja in financiranja terorizma je Moneyval Sloveniji zvišal oceno z "delno skladna" na "pretežno skladna".

Nadgradnja kaže napredek Slovenije pri izvedbi nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter sprejetju nadaljnjih ukrepov, so pojasnili v odboru, kjer ugotavljajo, da slovenska nacionalna ocena tveganja zdaj zajema tudi sektorje, kot sta virtualno premoženje in delo neprofitnih organizacij.

Prav tako je bil sprejet nov akcijski načrt za zmanjšanje ugotovljenih tveganj, povečalo se je število zaposlenih na uradu za preprečevanje pranja denarja, ki bodo lahko razporejeni na področja z visokim tveganjem.

Moneyval zaradi svojih postopkovnih omejitev ni ocenil, koliko so bili ti ukrepi učinkovito izvedeni v praksi.

Pomanjkljivosti na področju kriminalizacije financiranja terorizma

V odboru še opozarjajo, da ima slovenski pravni okvir še vedno precej pomanjkljivosti na področju kriminalizacije financiranja terorizma. Tako ugotavljajo, da Sloveniji ni uspelo izpolniti splošnega pričakovanja Moneyvala, po katerem bi morale države v treh letih po sprejetju poročila o medsebojnem ocenjevanju odpraviti vse ali pa vsaj večino pomanjkljivosti glede tehnične skladnosti. To poročilo za Slovenijo je bilo sprejeto junija 2017, so poudarili.

Odbor se je posledično odločil, da glede Slovenije uporabi postopke za izboljšanje skladnosti CEP, pri čemer prvi izmed teh predvideva poziv generalnemu sekretarju Sveta Evrope, da državnim organom pošlje dopis, v katerem zahteva sprejetje potrebnih popravljalnih ukrepov.

Slovenija bo obenem še naprej izvajala okrepljeno spremljanje in bo odboru tudi vnaprej poročala o napredku pri krepitvi izvajanja ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Slovenija naj bi o tem poročala v enem letu, so še zapisali.