Ob tej priložnosti je predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat - Muc opozoril na številne težave, s katerimi se še vedno soočajo pripadniki romske skupnosti v Sloveniji.

Največjo težavo poleg visoke brezposelnosti povzročajo še vedno neurejene bivalne razmere v komunalno povsem neopremljenih, nelegaliziranih naseljih. Zato si bodo prizadevali za legalizacijo "na črno" zgrajenih naselij.