Vlada sistemsko ureja detektivsko dejavnost. Foto: MMC RTV SLO
Vlada sistemsko ureja detektivsko dejavnost. Foto: MMC RTV SLO
Varnostniki
Psihofizični pogoji za opravljanje dejavnosti varnostnikov so natančno določeni. Foto: MMC RTV SLO

Zakon tako uvaja obvezno usposabljanje pred opravljanjem detektivskega izpita. Inšpektorat za notranje zadeve pa je z zakonom pooblaščen, da izvaja nadzor nad celotno detektivsko dejavnostjo.

Detektivska zbornica ohranja javno pooblastilo podeljevanja in odvzemanja licenc, a obenem je vpeljan sistem inšpekcijskega nadzora. Jasno so določeni pogoji, pod katerimi se lahko licence podeljujejo in odvzemajo. Obenem je jasno določeno tudi, kdaj lahko ministrstvo za notranje zadeve zbornici odvzame javno pooblastilo za podeljevanje licenc.

Predlog zakona določa tudi obvezno članstvo v detektivski zbornici, ki bi po novem dajala soglasje tudi tujim detektivom. Določeni so tudi pogoji, pod katerimi sme tuji detektiv opravljati dejavnost v Sloveniji.

Novosti v zasebnem varovanju
Med bistvenimi novostmi zakona o zasebnem varovanju pa je državni sekretar Damjan Lah izpostavil, da se z njim jasno določa pristojnosti posameznih organov, ki sodelujejo v sistemu zasebnega varovanja. Z novim zakonom se namreč jasno določa pristojnosti tako zbornice kot upravnega dela notranjega ministrstva, policije in inšpektorata za notranje zadeve.

Jasno in natančno so po njegovih besedah določeni kriteriji, kot so varnostno preverjanje, strokovna usposobljenost, izpolnjevanje standardov, znanje slovenskega jezika, ugotavljanje zdravstvene in psihične primernosti za opravljanje zasebnega varovanja. Pri izobrazbenih pogojih varnostnikov ni novosti, uvaja pa se obvezno obdobno usposabljanje za potrjevanje licenc zasebnega varovanja na pet let.

Nova licenca za varovanje prireditev v lokalih
Zakon omogoča tudi uvedbo t. i. internega varovanja za gospodarske družbe in druge pravne subjekte, ki bodo lahko zaposlili usposobljeno varnostno osebje, na da bi zato morali pridobiti posebno licenco.

Pomembna novost je tudi uvedba nove licence za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, za katero bo moral imeti lastnik te licence posebej usposobljene varnostnike.