Ministrica je napovedala, da bodo maske za učitelje in vzgojitelje obvezne. Foto: BoBo
Ministrica je napovedala, da bodo maske za učitelje in vzgojitelje obvezne. Foto: BoBo

Šole in vrtci se odpirajo v osrednjeslovenski, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski regiji. Ob tem bo v regijah z boljšo epidemiološko sliko omogočena tudi izvedba nujnih laboratorijskih vaj na višješolskih in visokošolskih zavodih. Pouk na daljavo bo za vse učence in dijake v prihodnjem tednu še naprej potekal v jugovzhodni, posavski in goriški regiji, kjer ostajajo zaprti tudi vrtci.

Vlada bo po navedbah šolske ministrice Simone Kustec o morebitni vrnitvi v šole in vrtce v teh regijah presojala najpozneje v sredo. "Močno si želimo, da bo tudi tam podatek pozitiven, optimističen, in da se bodo lahko tudi v preostalih treh regijah vrnili v šole," je ministrica dejala na vladni novinarski konferenci. "Izobraževanje na daljavo v celotni državi v naslednjem tednu še vedno poteka od četrtega do devetega razreda osnovnih šol, v srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah ter na fakultetah," je še pojasnila ministrica.

K varnemu vračanju v šole in vrtce je na Twitterju pozval tudi predsednik vlade Janez Janša. Kot je zapisal, je "vlada kljub številnim pomislekom in glede na usmeritev ustavnega sodišča sledila predlogom 'stroke'". "Predstavniki tako zdravstvene kot šolske 'stroke' obljubljajo, da so tokrat sposobni izpeljati varno šolanje 1. triade ob upoštevanju vseh ukrepov. Pomagajmo jim," je zapisal.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Pouk po modelu C

V devetih regijah bo pouk za prvo triado osnovnih šol potekal po t. i. modelu C. "Organizacija dela je zelo jasno navedena v publikaciji. Mislim, da tu ne bo nekih težav, to je tudi prva odgovornost ravnateljev, da za to poskrbijo," je dejala ministrica. Ob tem je poudarila, da to ni novost, saj je bila takšna organizacija dela izvedena že v času spomladanske vrnitve v šole in tudi pred jesensko vrnitvijo na izobraževanje na daljavo.

Kaj predvideva model C?

V okviru modela C poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo. Če je mogoče, učenci tudi malicajo v učilnicah. Tudi učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, bodo razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo – šola mora pri tem voditi natančno evidenco.

Šole morajo izdelati natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Po modelu C se ne izvajajo ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Razen v prvem razredu se neobvezni izbirni predmeti izvajajo na daljavo. Pouk športne vzgoje lahko poteka v športni dvorani oz. telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov.

Dejavnosti se lahko za učence, ki se izobražujejo na šoli, izvajajo le v prostorih šole in ob upoštevanju strokih higienskih in drugih priporočil. Učenkam in učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, njihova šola prilagodi oblike in metode dela.

Za učence od 4. do 9. razreda se še naprej izvaja pouk na daljavo. V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, ravnatelj odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda. Ravnatelj odločitev o izvajanju pouka v šoli za učence 4. in/ali 5. razreda sporoči Sektorju za osnovno šolo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, takoj ko sprejme takšno odločitev. V takšnem primeru se izvaja pouk na daljavo za učence od 6. do 9. razreda.

Testiranje učiteljev in vzgojiteljev

Pred vrnitvijo dela učencev v šolske klopi bodo v ponedeljek vsi zaposleni, ki bodo fizično opravljali svoje delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, opravili hitro testiranje. Kot je pojasnila ministrica Simona Kustec, bo testiranje po navodilu in sklepu ministrstva za zdravje obvezno.

Kot je v pogovoru za Prvi dnevnik Televizije Slovenija povedal predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan, se zavodi v skladu s priporočenimi protokoli o testiranju zaposlenih že dogovarjajo z bližnjimi ZD-ji in zdravniki. Če obstaja potreba po mobilni enoti, morajo to zavodi javiti na NIJZ, je dodal. "Kakšnih večjih težav tu ne pričakujem, je pa precej veliko ljudi, ki jih je treba testirati v kratkem času," o ponedeljkovem testiranju meni Pečan.

Obvezno nošenje mask za učitelje, za učence le zunaj mehurčkov

"Večkrat sem poudarila, da naj bo vrnitev v vrtce in šole varna in trajna, zato na tem mestu ponovno pozivam zavode, da pri svojem delu upoštevajo navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ-ja," je dejala ministrica Simona Kustec. V skladu s priporočili NIJZ-ja bodo morali vsi zaposleni ves čas v šoli in vrtcih morali nositi zaščitne maske. Za učenke in učence prve triade bo nošenje mask obvezno zunaj učilnice oziroma mehurčka.

Poleg tega bo treba prostore redno zračiti in razkuževati in poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja. "Vse šole in vrtci bodo danes dobili tudi poziv, naj sporočijo morebitno potrebo po dodatni zalogi zaščitnih mask, ki jo bodo lahko po že utečeni poti prevzeli v sodelovanju s Civilno zaščito," je pojasnila Kustečeva. Ministrica za šolstvo je ob tem poudarila, da naj se v vrtce, šole in fakultete vrnejo le zdravi posamezniki.

Vračanje na "mehek, spodbuden način"

Kot je na novinarski konferenci povedala ministrica, je Zavod za šolstvo dopolnil svoje smernice še z dodatnimi usmeritvami, pri katerih je poudarek prav na tem, da se vrača "na mehek, spodbuden način". "Nikakor ne s preverjanjem znanja ali ocenjevanjem, ampak tako, da se bodo otroci spet počutili dobro, pozitivno, zaželeno v šolskih prostorih," je dejala.

Branimir Štrukelj, Sviz. Foto: BoBo
Branimir Štrukelj, Sviz. Foto: BoBo

Sviz ministrico poziva k preklicu napovedi obveznega testiranja

Pred delnim odpiranjem šol sindikalisti na Svizu opozarjajo na zmedo glede testiranja zaposlenih na novi koronavirus s hitrimi testi. Medtem ko okrožnica šolskega ministrstva, ki so jo osnovne šole prejele v sredo, testiranje zaposlenih priporoča, pa je ministrica Simona Kustec danes povedala, da bo testiranje obvezno. Sviz ministrico poziva k preklicu te napovedi.

Dan pred torkovo vrnitvijo otrok v vrtce in šolarjev prvega triletja v šolske klopi v devetih od 12 slovenskih regij je predvideno testiranje zaposlenih s hitrimi testi na novi koronavirus. Po mnenju Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) bo testiranje težko izvedljivo, še posebno zato, ker ni izdelanega logističnega načrta testiranj. Poleg tega Sviz opozarja na zmedo glede obveznosti testiranja.

V okrožnici, ki so jo osnovne šole prejele v sredo, namreč ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport hitro testiranje zaposlenih priporoča, ne zapoveduje. Takšen pristop se, kot poudarjajo v sindikatu, v celoti sklada tudi s stališčem Sviza, kjer so prepričani, da je argumentirano spodbujanje ljudi, naj se testirajo, ker to koristi vsem, bolj učinkovito od prisile in kaznovanja. Nasprotno pa je ministrica na današnji novinarski konferenci o obnovitvi pouka za učence prve triade osnovnih šol povedala, da bo testiranje zaposlenih obvezno. Zato se v Svizu sprašujejo, kako naj ob tem ravnajo vodstva šol in zaposleni.

Uveljavljanje odsotnosti zaradi višje sile

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 ureja odsotnost z dela v primerih, ko delavec, eden od staršev ali oseba oziroma skrbnik, ki neguje in varuje otroka, ne more opravljati dela zaradi višje sile, so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, so pojasnili na ministrstvu. Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile oz. zaradi obveznosti varstva, je po navedbah ministrstva tako upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače. Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi varstva zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o prisotnosti teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti. Pri tem ponovno poudarjajo, da se za opravičeno odsotnost z dela delavca prisotnost elementov višje sile presoja v vsaki posamični situaciji glede na okoliščine konkretnega primera.

Priporočljivo ali obvezno testiranje?

"Nasprotujoči si stališči ministrstva za izobraževanje, znanost in šport povzročata zmedo, slabo voljo in številna vprašanja, zato je nujno takojšnje pojasnilo. Res je, da zakonska možnost za uveljavitev obveznega testiranja obstaja, a v sindikatu velja trdno prepričanje, da bo ohranitev prostovoljnosti testiranja imela večje in pozitivne učinke kot obvezna prisila, ki bo povečala nelagodje med zaposlenimi, še posebej, ker se ob tem odprejo številne pravne dileme o posledicah, če zaposleni testiranje morda odkloni," so navedli pri Svizu.

V sindikatu opozarjajo tudi, da "oblast očitno ne namerava spoštovati tistega dela predpisa, ki pravi, da se testiranja zaposlenih izvajajo na lokaciji delodajalcev, in ne v zdravstvenih domovih ali mobilnih enotah". Z zakonsko prisilo testiranja se bodo po prepričanju Sviza odnosi med zaposlenimi in šolsko oblastjo, "ki že zdaj niso najboljši, po nepotrebnem še zaostrili". Sindikat ministrico Kustec zato poziva, naj napoved obveznega testiranja prekliče.

Pred ponovnim delnim odprtjem osnovnih šol pa v Svizu dodatno poudarjajo še, da bi morali učitelji prvega triletja ob obnovitvi dela v šolah pedagoško poskrbeti še za otroke, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka. Kar pomeni dodatno delo, ki pa ni ovrednoteno, opozarjajo pri Svizu.

Poudarili so še, da se, kot opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje, z odpiranjem šol "odločamo tudi za večje tveganje za prenos bolezni". To po navedbah Sviza pomeni, da je treba tveganja v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor tudi ustrezno finančno ovrednotiti. Sindikat se, kot navaja, že od pomladi neuspešno zavzema, da bi o tem s šolsko oblastjo sklenil dogovor. "V že sicer zaostrenih razmerah ministričino zavračanje pogovorov o ureditvi specifičnih pogojev dela, ki so posledica epidemije, le še stopnjuje nezadovoljstvo zaposlenih," so sklenili v Svizu.

Testirali bodo 30 tisoč ljudi

Direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa je v oddaji Odmevi dejal, da se pripravlja pravna podlaga za testiranje vseh, ki bodo delali v šolah. Organizacija testiranj - ali bodo ta organizirana v zdravstvenih domovih, mobilnih enotah ali koncesionarjih - pa bo v domeni ravnateljev, je glede testiranja pedagoških delavcev dejala Polonca Dobraj z NIJZ-ja. Šlo bo namreč za velik logistični zalogaj, saj bo treba testirati 30 tisoč ljudi, medtem ko se dnevno sicer opravi največ 14 tisoč testov na covid-19. Ponovila je, da je ključno, da so otroci v šolah v manjših skupinah.

Dvojnega pouka ne bo

Logaj je še odgovoril na vprašanje o tem, kako bo organiziran pouk za tiste otroke, katerih starši ne želijo še pripeljati v šole, ampak bi radi, da ostanejo doma. Dejal je, da jih bodo učitelji sicer podprli, a da pouka na daljavo zanje ne bo, saj bi morali učitelji v tem primeru izvajati dvojni pouk.

Otroci se vračajo v vrtce in šole

Pečan: Pouk bo potekal v mehurčkih, in to je lahko oddelek

"Časa je malo glede na dolžino trajanja zaprtosti šol. Dolžnosti in dejavnosti, ki jih moramo opraviti v teh nekaj dneh, je zelo veliko. Okrožnica je bila objavljena v sredo ob pol polnoči in zjutraj prebiram te stvari," je za TV Slovenija povedal predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan.

Sam ne verjame, da bo katera od šol uvedla izmenski pouk, ker to prinaša velik kadrovski problem. "Dokler imamo v šolah samo prvo triletje, bo to nekako šlo. Tiste šole, ki imajo zelo polne oddelke – 26 do 30 učencev – bodo morda pristopile k delitvi teh oddelkov ali k zmanjšanemu številu. Da bodo na primer iz štirih oddelkov naredili pet. Te informacije nimam," je dejal. Pojasnil je, da je sicer v okrožnici zapisano, da je pomembno, da je skupina enovita ves čas, torej da se znotraj tako imenovanih mehurčkov ne spreminja. "Mehurček je lahko tudi cel oddelek," je ob tem dejal Pečan.

Ponovno odpiranje šol

Težave pri zagotavljanju jutranjega varstva in popoldanskega bivanja

Po opozorilih Pečana je velika težava predvsem zagotavljanje, da se otroci iz različnih skupin ne bi mešali v jutranjem in popoldanskem varstvu. "Teoretično, tudi če bi samo dva starša pripeljala iz nekega oddelka v jutranje varstvo, morata ta dva otroka ostati ločena od drugih," je pojasnil.

Ob kadrovskih izzivih, ki jih prinaša takšna ureditev, je Pečan opozoril tudi na to, da podaljševanje skupnega bivanja v šolskih prostorih pomeni tudi večanje možnosti za širitev okužbe. "To je pa tisto, čemur se želimo izogniti, kar želimo preprečiti," je dejal. Pečan je zato starše pozval, naj naj dobro premislijo, če njihovi otroci res potrebujejo podaljšano bivanje in jutranje varstvo.

Možnost laboratorijskih vaj za študente

Vlada je z odlokom odpravila tudi prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka (tako v višjih strokovnih šolah kakor tudi na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih). Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih in za posameznike, ki v njih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter člane organov zavodov.

Dodatno je določena izjema od prepovedi zbiranja (ne glede na regijo) za učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe, ter za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja.