Delavci in delavke prispevajo k poslovnim rezultatom podjetij, opozarjajo v ZSSS-ju. Foto: MMC RTV SLO
Delavci in delavke prispevajo k poslovnim rezultatom podjetij, opozarjajo v ZSSS-ju. Foto: MMC RTV SLO

Pričakujejo, da bodo podjetja, ki so poslovala uspešno, izplačala del plače od poslovne uspešnosti v maksimalni vrednosti oziroma vsaj v vrednosti 100 odstotkov povprečne bruto plače, ki je tudi davčno razbremenjen znesek.

Izplačilo božičnice, 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost je odvisno od doseganja zastavljenih ciljev in uspešnosti poslovanja podjetij, so spomnili v ZSSS-ju.

"V dejavnostih, ki zaznavajo padec v poslovanju zaradi kriznih razmer in sprejetih odlokov o omejitvi delovanja, pa pričakujemo, da bodo svoje zaposlene kljub temu nagradili v takšni višini, kot je to mogoče. Poudariti je treba, da so tudi delavke in delavci tisti, ki prispevajo k poslovnim rezultatom podjetja, ter da takšna nagrada vpliva na njihovo motivacijo in pripadnost podjetju," so navedli.

Prav se jim zdi, da so zaposleni tudi letos deležni izplačil za poslovno uspešnost, saj je veliko tudi takšnih zaposlenih, ki so ves čas epidemije prisotni na delovnih mestih in izpostavljeni dodatnim tveganjem.

"Naj spomnimo, da ovire za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne predstavlja koriščenje pomoči iz naslova ukrepov, sprejetih z interventnimi ukrepi za zajezitev epidemije covida-19, kjer je določeno, da morajo poslovni subjekti vrniti prejeta sredstva finančne pomoči le v primeru izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu," so pojasnili.

V ZSSS-ju so še spomnili, da so izplačila od uspešnosti poslovanja davčno razbremenjena. Zakon o dohodnini določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, enkrat v koledarskem letu, od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.