Domnevno sumljive posle pri grednji TEŠ-a 6 so pod drobnogled vzeli tudi na Dursu. Foto: BoBo
Domnevno sumljive posle pri grednji TEŠ-a 6 so pod drobnogled vzeli tudi na Dursu. Foto: BoBo

Direktor Teša Simon Tot je za STA povedal, da je treba vladne sklepe maksimalno spoštovani. Prepričan je tudi, da bi se med pogajanji z Alstomom dalo dobiti še kakšen popust. Sklenitev dolgoročne pogodbe za lignit po najvišji ceni 2,25 evra za gigadžul pa po njegovem mnenju "sploh ni problem", saj da je ta cena že zdaj zagotovljena.

Vlada potrdila poroštvo TEŠ-u

Zakon o poroštvu se nanaša na 440 milijonov evrov posojila Evropske investicijske banke, ki je potrebno za nadaljevanje projekta gradnje šestega bloka termoelektrarne Šoštanj. Vlada je sklenila, "da je pod določenimi pogoji pripravljena prevzeti dodatno tveganje z izdajo državnega poroštva", je povedal minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač.

Investitor se mora - če želi dobiti vladno poroštvo - zavezati, da bo znižal stroške, med premogovnikom in TEŠ-em mora biti sklenjena pogodba o dolgoročni dobavi lignita po maksimalni ceni, projekt mora biti dokončan po terminskem načrtu, zagotovljeni morajo biti vsi pogoji za doseganje donosnosti projekta v skladu s sektorsko politiko za področje energetike in izpusti CO2 morajo biti omejeni skladno z investicijskim programom.

Teš mora opraviti pogajanja z vsemi dobavitelji, da bi dosegel znižanja vrednosti iz četrtega noveliranega investicijskega programa. Te mora čim bolj približati vrednostim iz tretjega programa, pri čemer morajo biti v končni vrednosti zajeti vsi potrebni stroški.

"Vrednosti se ne smejo povečati niti za evro," je poudaril minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač in dodal, da je razlika med omenjenima programoma približno 100 milijonov evrov. Černač je sicer priznal, da "so stvari večinoma zaprte" in je glede na podpisane pogodbe "zelo težko doseči kakšno pomembno racionalizacijo naložbe", a kljub temu verjame, da to ni nemogoče.

KPK: Projekt zasnovan in izveden nepregledno
Protikorupcijska komisija je vladi in javnosti posredovala ugotovitve glede projekta Teš 6. Iz njih izhaja, da je bil projekt zasnovan in izveden nepregledno, ob pomanjkljivem nadzoru in da je bil obremenjen s političnimi in lobističnimi vplivi.

Poročilo protikorupcijske komisije o Tešu 6 lahko preberete tukaj.

Domnevno sumljive posle pa so pod drobnogled vzeli tudi na Dursu. Posebni davčni urad je pri pregledu poslov med letoma 2006 in 2010 ugotovil več nepravilnosti. Na ugotovitve komisije so se odzvali v skupini več kot 20 nevladnih organizacij, gibanj in neparlamentarnih strank, povezanih v koalicijo Ustavimo Teš 6, ki meni, da je treba pred odločanjem o poroštvu države za projekt nemudoma sprejeti šestmesečni moratorij za nadaljevanje gradnje, da se razjasnijo vse okoliščine.

Direktor Teša Simon Tot je za STA povedal, da je treba vladne sklepe maksimalno spoštovani. Prepričan je tudi, da bi se med pogajanji z Alstomom dalo dobiti še kakšen popust. Sklenitev dolgoročne pogodbe za lignit po najvišji ceni 2,25 evra za gigadžul pa po njegovem mnenju "sploh ni problem", saj da je ta cena že zdaj zagotovljena.

Vlada potrdila poroštvo TEŠ-u