Foto: BoBo/Črt Piksi
Foto: BoBo/Črt Piksi

Pravna mreža za varstvo demokracije je v sodelovanju z odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle maja 2021 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) kazensko ovadila tedanjega direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo. Med drugim so mu očitali, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, s čimer je agenciji povzročil večjo škodo.

Urbanija naj bi očitana dejanja storil s tem, ko je večkrat zahteval dokumentacijo STA-ja, čeprav za to ni imel podlage v zakonu o STA in zakonu o gospodarskih družbah niti za to ni izkazal pravilnega pooblastila za zastopanje vlade kot edinega družbenika STA-ja. Z zahtevami po dostopu do dokumentacije, ki se nanaša na uredniško politiko STA-ja, je v nasprotju z določbami zakona o STA-ju posegel v uredniško neodvisnost STA-ja, hkrati pa v nasprotju z zakonom o interventnih ukrepih in zakonom o STA-ju ni pravočasno odredil in odobril plačila nadomestila za opravljanje javne službe agenciji.

Po mnenju mreže je agenciji povzročil 520.000 evrov premoženjske škode

Po mnenju pravne mreže je s tem agenciji povzročil premoženjsko škodo v višini skoraj 520.000 evrov in huje onemogočal obstoj agencije ter njeno pravico do plačila nadomestila za izvajanje javne službe, zaradi česar je STA svoje obveznosti slabo leto dni opravljal brez plačila. Urbanija naj bi s takim ravnanjem storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Urbanija je nato junija 2021 zaradi domnevno krive ovadbe kazensko ovadil Katarino Bervar Sternad in sedanjo predsednico države, tedaj odvetnico Natašo Pirc Musar. Očital jima je, da sta kot univerzitetni diplomirani pravnici naznanili sum kaznivega dejanja proti njemu, čeprav sta ob vložitvi ovadbe vedeli, "da oseba, zoper katero sta kazensko ovadbo vložili, kaznivega dejanja ni storila".

Okrožno državno tožilstvo po treh letih še ni sprejelo odločitve

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani pa je zdaj Urbanijevo ovadbo zavrglo, medtem ko o ovadbi zoper njega po treh letih še ni sprejelo odločitve.

"Z vidika varstva vladavine prava in odkrivanja ter pregona kaznivih dejanj nosilcev moči (Urbanija je to v času prejšnje vlade nedvomno bil) postopek teče absolutno prepočasi," je komentirala Katarina Bervar Sternad. Kot je poudarila, namreč zaupanje v pravno državo ustvarjajo tudi hitri in učinkoviti postopki.

"Seveda je ovadba zoper Urbanijo bistveno bolj kompleksna in terja obsežnejše delo na primeru, a že za zavrženje očitno neutemeljene ovadbe Urbanije, za katero je bilo jasno, da je le povračilni ukrep zoper pravno mrežo in Natašo Pirc Musar, je tožilstvo potrebovalo tri leta," je še opozorila.