Predsednik republike je povedal, da ta štiri odlikovanja izkazujejo, vsako na svoj način, bogastvo ideje skupnega slovenskega kulturnega prostora. Foto: BoBo
Predsednik republike je povedal, da ta štiri odlikovanja izkazujejo, vsako na svoj način, bogastvo ideje skupnega slovenskega kulturnega prostora. Foto: BoBo
Türk podelil priznanja

Predsednik republike Danilo Türk je podelil odlikovanje zlati red za zasluge Borisu Pleskoviču, z redom za zasluge pa je odlikoval Marijo Pirjevec Paternu, Rudija Vouka in Darka Šonca.

Pleskovič odlikovan za zasluge pri povezovanju Slovencev po svetu
Pleskovič je odlikovanje prejel za pionirsko delo na gospodarskem področju med osamosvajanjem Slovenije, pri povezovanju Slovencev po svetu in vključevanju v evroatlantske organizacije. Marija Pirjevec Paternu je bila odlikovana za prispevek k širjenju slovenskega kulturnega prostora, za pomembne znanstvene uspehe na področju slovenskih literarnih ved in za uspešno pedagoško delo.

Vouk si je priznanje prislužil s prispevkom k uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in k potrjevanju evropskih demokratičnih vrednot, Šonc pa za zasluge pri ohranjanju slovenske kulture in jezika na Hrvaškem, za uspehe pri povezovanju Slovencev na Hrvaškem in za prispevek h krepitvi dobrih odnosov med Slovenijo in Hrvaško.

Türk: Kultura ni omejena le na umetniško ali znanstveno dejavnost
Predsednik republike je povedal, da ta štiri odlikovanja izkazujejo, vsako na svoj način, bogastvo ideje skupnega slovenskega kulturnega prostora. Ob tem je poudaril, da je del tega prostora tudi Slovenija in da kultura ni omejena le na umetniško ali znanstveno dejavnost.

"Kultura je veliko širša. Kultura pomeni tudi spoštovanje. Spoštovanje medsebojnih odnosov, spoštovanje družbene hierarhije, ki je potrebna za to, da družba kot celota deluje dobro, spoštovanje avtonomije, samostojnosti vsake od treh medsebojno ločenih vej oblasti, zakonodajne, izvršne in sodne, in skrbno delovanje po pravilih, ki jih zahteva to ločevanje. Vse to so naloge, ki so pred nami v tem času, in tudi te so močno povezane z idejo skupnega slovenskega kulturnega prostora, katerega del je tudi Slovenija," je zatrdil.

Türk podelil priznanja