Natalija Gorščak je nova direktorica TV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO

Natalija Gorščak bo vodenje Televizije Slovenija s polnimi pooblastili prevzela predvidoma že v torek. V predstavitvi svoje vizije razvoja televizije je napovedala, da se bo najprej lotila urejanja vprašanja "nespoštljivih odnosov v sami hiši". Spoštovanje sodelavcev je namreč po njenih besedah izhodišče normalnih delovnih razmer, ki jih želi zagotoviti.

Med načrtovanimi ukrepi je navedla tudi novo razporeditev obveznosti med zaposlenimi, saj so po njenih besedah na televiziji "konji, ki jih tepejo in vlečejo voz naprej, ob tem pa nekateri počivajo v senci". Zavzela se je tudi za prilagoditev kadrovske strukture potrebam programa in za programsko strukturo po zgledu kakovostnih javnih televizij.

"Z novim načinom načrtovanja programa in produkcije se sama po sebi ponuja tudi potreba po spremembi organizacije znotraj televizije, ki pa je stvar dogovora z generalnim vodstvom in socialnimi partnerji," je opozorila Natalija Gorščak in poudarila potrebo po prevetritvi kadrovskih shem in prerazporeditvi oddaj.

Katja Šeruga ni dobila podpore Programskega sveta RTV Slovenija

"Samo s strokovnim in neodvisnim delom bomo tudi v prihodnje ohranili in pridobili gledalce, pri čemer bomo morali na področju izobraževanja znotraj televizije storiti več," je poudarila. Televizija Slovenija mora po njenih besedah ostati ponudnica vseh kakovostnih vsebin, saj ji prav raznolikost prinaša svojevrstno mesto na medijskem trgu.

Prepričana je, da je za uspešno prihodnost RTV SLO nujno povezovanje znotraj hiše. "Zavedanje, da je ustvarjanje televizijskih in radijskih vsebin korporativen posel javne radiotelevizije, je bistveno ne samo za razvoj televizije in radia, temveč predvsem za celotni zavod," je dejala in se zavzela tudi za manjše spremembe letošnjega programsko-produkcijskega načrta.

Natalija Gorščak nova direktorica televizije

Razprava o finančnem načrtu

Programski svet je v nadaljevanju današnje seje razpravljal o finančnem načrtu RTVS za leto 2019. Nadzorni svet zavoda namreč na februarski seji ni sprejel predloga finančnega načrta in Kadunčevi ekipi naložil pripravo novega predloga. Nadzorniki pričakujejo, da bo vodstvo obseg vseh odhodkov prilagodilo obsegu zakonskih obveznosti.

Vodstvo je medtem že pripravilo nov predlog, ki pa še vedno izkazuje potrebo po pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki z odprodajo Eutelsatovih delnic v višini 5,5 milijona evrov oziroma s presežki preteklih let. Je pa vodstvo za okoli milijon evrov zmanjšalo investicije, tudi zaradi zamika sprejetja finančnega načrta.

Kadunc je v razpravi znova opozoril, da je treba finančni načrt čim prej sprejeti, "kajti za prve tri mesece se je financiranje po dvanajstinah izšlo, v nadaljevanju pa bi nesprejetje finančnega načrta terjalo spremembo že sprejetega programsko-produkcijskega načrta za leto 2019".

Programski svet ne odloča o finančnem načrtu, so pa svetniki s 15 glasovi za, petimi proti in dvema vzdržanima dali pozitivno mnenje k predlogu letošnjega finančnega načrta, ki ga je pripravilo vodstvo RTVS. Ob tem so nekateri pozvali predsednika nadzornega sveta Andreja Graha Whatmougha in Kadunca, naj najdeta za obe strani sprejemljivo rešitev.

TV Slovenija dobila novo direktorico