Igor Kadunc je bil že pred sejo prepričan, da očitki nadzornega sveta
Igor Kadunc je bil že pred sejo prepričan, da očitki nadzornega sveta "niso dovolj težki". Foto: BoBo
Tako so glasovali programski svetniki. Foto: MMC RTV SLO
Igor Kadunc ostaja direktor RTV Slovenija
Razprava programskega sveta o direktorju RTV Slovenija

Za razrešitev generalnega direktorja je enako kot za njegovo imenovanje potrebnih najmanj 15 glasov v 29-članskem svetu.

Največ očitkov nadzornikov na Kadunčev račun je bilo povezanih z neizvajanjem sklepov nadzornega sveta. Kot je na seji navedel prvi nadzornik Andrej Grah Whatmough, si je radiotelevizija zaradi tega letos nakopala izgubo 1,8 milijona evrov, v letu 2019 pa bo izguba iz rednega poslovanja znašala 6,4 milijona evrov.

Grah Whatmough je poudaril, da je nadzorni svet pri pregledu Kadunčevega delovanja v letu 2018 ugotovil kršitve štirih zakonov, kolektivne pogodbe in statuta RTV Slovenija ter tudi ustave. Po njegovih besedah je zaradi takega ravnanja zaupanje med nadzornim svetom in generalnim direktorjem nepovratno porušeno. Zatrdil je tudi, da predlog nadzornikov nima političnega ozadja.

Nadzorniki so Kaduncu očitali tudi nezakonito zaposlovanje, saj je po njihovih ugotovitvah sklepal pogodbe o zaposlitvi svojih najožjih sodelavcev brez vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta oz. jih je sklepal mimo določil internih aktov. Na tak način naj bi zaposlil vsaj devet ljudi, ki so bili pred tem že zaposleni znotraj RTV Slovenija.

Poleg tega je nadzorni svet Kaduncu navrgel, da se je letos brez podlage v programsko-produkcijskem in finančnem načrtu odločil za nakup domače televizijske nadaljevanke Mame 2, kar je terjalo dodatnih 240.000 evrov. Nadzorniki so mu tudi očitali, da jih je prepozno seznanil s sodelovanjem njegovega sina pri ustvarjanju filma Zavoda Blade produkcija, ki ga sofinancira RTV Slovenija.

Še pred glasovanjem programskega sveta je Grah Whatmough napovedal, da če ga bo po morebitni Kadunčevi razrešitvi kateri izmed svetnikov predlagal za v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija, bo soglašal s kandidaturo.

Kadunc zavrnil očitke nadzornikov
Kadunc je na seji v zagovoru dejal, da so dokumenti in postopki, ki jih je v povezavi s predlogom za njegovo razrešitev vodil nadzorni svet, večinoma nepregledni, nestrokovni in neverodostojni. Dejal je, da bi od tako pomembnega nadzornega organa vsekakor pričakoval, da to stori, ko bi imel v rokah pomembne in tehtne razloge.

"Predlog za razrešitev temelji na razlogih, ki po mojem mnenju in po mnenju več pravnih strokovnjakov v bistvu ne bi zadostovali niti za prekinitev pogodbe o zaposlitvi," je opozoril Kadunc in zavrnil trditev Graha Whatmougha, da so se nadzorniki odločili predlagati razrešitev generalnega direktorja po tehtnem premisleku.

"Tehtnega premisleka sploh ni bilo. Dva člana, ki sta glasovala v spornem glasovanju po elektronski pošti, nista bila udeležena v razpravi, kaj šele pri izmenjavi argumentov," je spomnil Kadunc. Po njegovih besedah pa "zaposleni vedo, da vodi hišo nekdo, ki ima osebno integriteto, ki pozna procese in ki razume tudi težave zaposlenih".

Kadunc je zanikal tudi očitek nadzornikov v povezavi z nakupom nadaljevanke Mame 2. Zatrdil je, da je letošnji razpis dopuščal nakup, tudi zaradi preostanka finančnih sredstev, ki so ostala neporabljena. Po njegovih besedah je bil nakup predviden tudi v posebni strategiji.

Podpora in nasprotovanje
V burni in na trenutke tudi glasni razpravi svetnikov je bilo po pričakovanju slišati tako podporo kot nasprotovanje Kadunčevi razrešitvi.

Kar nekaj svetnikov se je pri presoji Kadunčevega primera dotaknilo (ne)vmešavanja politike v delovanje RTV Slovenija. Slišati pa je bilo tudi pozive svetnikov, naj se Kadunc in nadzorni svet spravita ter se s skupnimi močmi lotita nakopičenih težav, ki pestijo radiotelevizijo.

Svet delavcev RTV Slovenija je nasprotoval Kadunčevi razrešitvi. Kot je na seji pojasnila predsednica sveta Petra Bezjak, so ocenili, da so argumenti nadzornikov neprepričljivi in ne zadostujejo za razrešitev. Po njenih besedah generalnemu direktorju vsekakor ne ploskajo, mu pa priznavajo, da ima posluh za zaposlene.

Programski svet RTV Slovenija je sicer Kadunca izvolil za generalnega direktorja na seji 24. aprila 2017.

Igor Kadunc ostaja direktor RTV Slovenija
Razprava programskega sveta o direktorju RTV Slovenija