Kot kaže poročilo Eurydice, so bile bruto plače učiteljev v šolskem letu 2014/2015 glede na preteklo šolsko leto višje v večini evropskih držav. To se je zgodilo po zaslugi plačnih reform in prilagoditve življenjskih stroškov. Foto: BoBo
Kot kaže poročilo Eurydice, so bile bruto plače učiteljev v šolskem letu 2014/2015 glede na preteklo šolsko leto višje v večini evropskih držav. To se je zgodilo po zaslugi plačnih reform in prilagoditve življenjskih stroškov. Foto: BoBo
Učitelj
Po deležu žensk v učiteljskem poklicu je Slovenija nad evropskim povprečjem, saj je žensk nekaj več kot tri četrtine. Foto: BoBo
Učitelj
Kljub različnim nosilcem znanja v sodobni družbi učitelj po mnenju predsednika vlade Mira Cerarja ostaja najpomembnejši nosilec prenosa znanja in pomemben sooblikovalec vrednot mladih. Foto: BoBo

Kot je razvidno iz poročila, ki ga je ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev objavila Evropska mreža za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice, plače ostajajo zamrznjene poleg Slovenije še v Grčiji, Italiji, Cipru, Litvi in Liechtensteinu.

Plače učiteljev pa se po nekaj letih stagnacije in v nekaterih primerih tudi nižanja znova zvišujejo v 23 evropskih državah, kaže letni pregled plač učiteljev in ravnateljev v Evropi.
V šolskem letu 2014/2015 so se po podatkih iz poročila plače v izobraževanju v Evropi zvišale na primer v Nemčiji, Avstriji, Španiji, na Portugalskem, Hrvaškem in v večini skandinavskih držav, znižale pa so se zgolj v Srbiji.

Kot je ob tem dejal evropski komisar za izobraževanje Tibor Navracsics, je razveseljivo, da države znova vlagajo v poklic učitelja: "Evropa namreč temelji na visoko motiviranih in usposobljenih učiteljih. Ti so ključnega pomena za zagotovitev kakovostnega izobraževanja prihodnjih generacij."

V skoraj vseh državah višino plač določa vlada, v nekaterih, denimo večini skandinavskih držav, pa lokalne oblasti. V večini evropskih držav so plače v zasebnem šolskem sektorju določene z individualnimi pogodbami, ki pa vedno sledijo nacionalni delovnopravni zakonodaji, so še navedli v poročilu.

Precej več učiteljic
Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat je bilo leta 2013 v EU-ju 8,3 milijona učiteljev, od tega 70 odstotkov žensk, ki prevladujejo predvsem v zgodnjih obdobjih izobraževanja.

Po deležu žensk v učiteljskem poklicu je Slovenija nad evropskim povprečjem, saj je žensk nekaj več kot tri četrtine. Največji delež žensk je bil leta 2013 na predšolski stopnji, in sicer 97,7 odstotka, najmanj pa na terciarni stopnji, in sicer nekaj manj kot 40 odstotkov.

"Moč učiteljem za boljšo prihodnost"
Peti oktober je bil kot svetovni dan učiteljev določen zato, ker so bila tega dne leta 1966 na posebni medvladni konferenci Unesca in Mednarodne organizacije dela sprejeta priporočila o položaju učiteljev, s čimer je bil narejen pomemben korak v prepoznavanju pomembnosti in odgovornosti učiteljskega poklica.

Dan učiteljev letos poteka pod geslom Moč učiteljicam in učiteljem za boljšo prihodnost! V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ob tem opozarjajo, da se družbeni pomen in ugled izobraževanja "v nasprotju s prevladujočimi prizadevanji drugje po Evropi v zadnjih letih zmanjšujeta". Razlog za to v sindikatu vidijo v varčevanju, zato opozarjajo, da ga je treba prekiniti.

Cerar: Učitelj je najpomembnejši nosilec prenosa znanja v družbi
Ob svetovnem dnevu učiteljev so nocoj na slavnostni prireditvi podelili državne nagrade v šolstvu. Slavnostni govornik predsednik vlade Miro Cerar je izpostavil pomen učitelja, ki ostaja najpomembnejši nosilec prenosa znanja v družbi.

V nagovoru je dejal, da pedagoški delavci s svojim poslanstvom sodelujejo pri ustvarjanju prav posebne vrste bogastva, ki je v ljudeh, v njihovem znanju in ustvarjalnosti. Kljub različnim nosilcem znanja v sodobni družbi pa učitelj po njegovem mnenju ostaja najpomembnejši nosilec prenosa znanja in pomemben sooblikovalec vrednot mladih.

Ministrica: Poslanstvo učitelja vse zahtevnejša naloga
Goste je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Poudarila je, da je poslanstvo učitelja postalo v današnjih spremenjenih okoljih vsak dan vse zahtevnejša naloga. "Še posebej in zato je še kako pomembno, da opolnomočimo učitelja ne le za danes, ampak tudi za jutri, za prihodnost," je pojasnila.

Zato je po njenem mnenju pomembno, da sta izobraževanje in pomen znanja v središču družbenega in gospodarskega razvoja, da se omogoči vsem ključnim deležnikom možnost soustvarjati prihodnost skupaj. "V teh procesih imate prav učiteljice in učitelji osrednjo vlogo," je še dodala.