Nabor predlogov, kako v nacionalnih izobraževalnih sistemih članic EU-ja izboljšati položaj deklic, zagotoviti enake možnosti moških in žensk, preprečevati spolne stereotipe ipd. je izval veliko ogorčenja pri konservativnejšem delu evropske javnosti. Foto: BoBo
Nabor predlogov, kako v nacionalnih izobraževalnih sistemih članic EU-ja izboljšati položaj deklic, zagotoviti enake možnosti moških in žensk, preprečevati spolne stereotipe ipd. je izval veliko ogorčenja pri konservativnejšem delu evropske javnosti. Foto: BoBo

Treba je pripraviti in razširiti smernice za šole, učitelje in odgovorne za pripravo učnih načrtov, da bi bil zajet vidik spolov in spolne enakosti, in pozvati učitelje k analizi in izločitvi stereotipov in seksističnih izkrivljanj, ki jih lahko vsebujejo učna gradiva, ter jih tudi spodbuditi k boju proti seksizmu v književnosti, filmu, glasbi, igrah in na drugih področjih, ki lahko odločilno prispevajo k spreminjanju odnosa, vedenja in identitet fantov in deklet.

Priporočilo iz poročila Liliane Rodrigues
false
Aktivisti, ki nasprotujejo izenačevanju pravic istospolnih, pozivajo evropske poslance , naj zavrnejo poročilo, ki ga je pripravila portugalska poslanka. Foto: MMC RTV SLO

V Strasbourgu se začenja septembrsko plenarno zasedanje evropskega parlamenta, ki predstavlja zaključek zakonodajnega dela, opravljenega v parlamentarnih odborih in političnih skupinah. Med poročili evropskih poslancev, ki jih bodo obravnavali na tokratnem plenarnem zasedanju, se je znašlo tudi poročilo Odbora za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) z naslovom "Empowering girls through education in EU" oz. opolnomočenje deklic v Evropski uniji z izobraževanjem.

Toda poročilo z dobronamernim naslovom, ki poziva h krepitvi vloge deklet z izobraževanjem v EU-ju je razburilo številne aktiviste, ki nasprotujejo uveljavljanju pravic istospolnim. Pozivu, naj evropski parlament zaustavi glasovanje o poročilu, ki ga je na lastno pest pripravila portugalska evropska poslanka Liliana Rodrigues - prihaja iz vrst socialistov (S&D) - in ga je podprl odbor FEMM, so se pridružili tudi slovenski pobudniki referendumov o družinskem zakoniku in zakonu o zakonski zvezi, s katerim so bile izenačene pravice istospolnih skupnosti z običajnimi mešanimi zakonskimi skupnostmi.

"Liliana Rodrigues je poročilo spisala v imenu odbora FEMM, ki je odgovoren izključno za opredelitev, promocijo in zaščito pravic žensk v Uniji, promocijo in pravice žensk v državah tretjega sveta, politiko enakih možnosti, vključno s promocijo enakih možnosti med moškimi in ženskami na področju zaposlovanja in odnosa do njih na delovnem mestu. Odgovoren je tudi za odstranitev vseh oblik nasilja in diskriminacije, ki temeljijo na razlikah v spolu ter drugo. Ni pa v domeni odbora, da bi posegal na področje osebne svobode in prepričanj staršev, učiteljev in urednikov, prav tako ni v njegovi pristojnosti, da bi se ukvarjal s prestrukturiranjem družbe s pomočjo poučevanja ideologije spola evropske mladine in otrok," so zapisali na spletni strani 24kul.si in dodali, da je ključni problem poročila, da v številnih odstavkih očitno krši pogodbe oziroma sporazume in temeljno načelo subsidiarnosti, ki je eden od vogelnih kamnov Evropske unije.

"Proti smo, ker poročilo Liliane Rodrigues presega svoje naloge in pooblastila ter neposredno posega v osebna življenja in prepričanja državljanov, vključno z učitelji in študenti, kot tudi v pravice staršev, da bi bili otrokovi najpomembnejši (primarni) vzgojitelji. Prav tako posega v delo urednikov (editors), ki naj bi spreminjali knjige in učno gradivo v skladu s teorijo spola," so še navedli in pozvali slovenske evropske poslance, naj glasujejo proti poročilu Rodriguesove.

Pozivi evropskim poslancem
V pisarni enega izmed slovenskih evropskih poslancev so nam povedali, da so bili elektronski poštni nabiralniki evropskih poslancev zasuti s številnimi pozivi, naj glasujejo proti omenjenemu poročilu. Čeprav poročila evropskih poslancev oz. parlamentarnih odborov nimajo neposrednega vpliva na evropsko zakonodajo, temveč gre bolj kot ne zgolj za priporočila za prihodnje evropske smernice na različnih področjih.

Kaj menijo slovenski EU-poslanci?
Kakšno je sicer stališče slovenskih evropskih poslancev do domnevno spornega poročila njihove portugalske kolegice oz. kako nameravajo glasovati? "Poročilo o predlogu resolucije o opolnomočenju deklic v Evropski uniji z izobraževanjem (Rodrigues Report) je nezakonodajna lastna iniciativa, ki poudarja izobraževanje kot temeljno človekovo pravico. Med drugim izpostavlja, da je izobraževanje in usposabljanje deklic in žensk pomembna evropska vrednota, temeljna človekova pravica in bistven sestavni del opolnomočenja deklic in žensk na družbeni, kulturni in poklicni ravni, pa tudi bistven del polnega uživanja vseh drugih družbenih, gospodarskih, kulturnih in političnih pravic in torej posledično preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti in da izobraževanje lahko družbo preobrazi in prispeva k družbeni, gospodarski in politični enakosti ter enakosti spolov," pravi Igor Šoltes.

Ob tem dodaja, da bodo v skupini Zelenih poročilo podprli, ker menijo, da poročilo prispeva k udejanjanju enakosti med spoloma, ker pač zahtevajo dostopnost do kakovostnega javnega izobraževanja za vse otroke, brez diskriminacije, in ker je izobrazba ključna za opolnomočenje deklic in dečkov v boju zoper seksistične stereotipe in ker menimo, da mora izobraževalni sistem biti usmerjen tudi k ozaveščanju glede različnih vrst medvrstniškega nasilja in ustrahovanja.

Dejstvo je, da okrog 30 milijonov deklic širom sveta ni vključenih v osnovni izobraževalni proces, kar je nedopustno. Zato se čudim vsem tistim, ki poročila ne bodo podprli, ker s tem izkazujejo, da niso pripravljeni spoštovati vseh osnovnih človekovih pravic," poudarja Šoltes.

DeSUS-ov EU-poslanec, ki je član liberalcev v evropskem parlamentu (ALDE) Ivo Vajgl namerava podpreti poročilo, ki ga je pripravila poslanka Liliana Rodrigues. Vajgl meni, da v zvezi z zagotavljanjem enakosti spolov oziroma enakih možnosti moških in žensk v EU "ni dovolj le politična opredelitev, temveč je pomembno, da sprejmemo tudi konkretne ukrepe, kot jih predvideva omenjeno poročilo." "Gre za nabor predlogov, kako v nacionalnih izobraževalnih sistemih članic EU-ja izboljšati položaj deklic, zagotoviti enake možnosti moških in žensk, preprečevati spolne stereotipe ipd. Še vedno si težko priznavamo, da smo družba, v kateri si moški režemo večji kos pogače in v kateri se ženske na več področjih še vedno spoprijemajo z vrsto ovir zaradi spolnih stereotipov," pravi Vajgl.

Poslanska kolegica Liliane Rodrigues v S&D-ju Tanja Fajon prav tako podpira njeno poročilo. "Poročilo analitično povzema problematiko spolne diskriminacije in opozarja na zapostavljanje deklic in pozneje žensk glede na moški spol tako v svetu kot v Evropi v različnih družbenih sferah. Ker je vzgoja temelj za spremembe in ker ima vzgojno poslanstvo tudi šola, podpiram predloge, da bi že med šolanjem posvečali več pozornosti enakopravnosti spolov in izkoreninjanju stereotipnega dojemanja spolnih vlog, spodbujali dialog in medsebojno spoštovanje," pravi Fajonova.

"Svet potrebuje samozavestne dekleta in fante z razvito identiteto ter močne in sposobne ženske in moške. To je mogoče z zagotavljanjem enakih pogojev za življenje, delo in izobraževanje, te pogoje pa lahko dosežemo le s trdnim zavedanjem, da sta ženski in moški spol enakovredna," dodaja.

Glasovanje po lastni vesti
Preostali slovenski poslanci, ki so del evropske ljudske stranke (EPP) Milan Zver, Romana Tomc, Patricija Šulin in Franc Bogovič, z izjemo Lojzeta Peterleta, pa so nam poslali skupno izjavo, v kateri navajajo, da se poročilo o krepitvi vloge deklic v Evropski uniji z izobraževanjem poslanke Rodrigues dotika pomembnih tematik, npr. izobraževanja kot orodja za boj proti revščini, zagotavljanja enakega dostopa za dekleta in ženske za izobraževalne programe s področja znanosti in tehnologije, boja proti nasilju nad deklicami in ženskami, ratifikacije Istanbulske konvencije ... "Žal pa tekst ni tako dober, kot bi lahko bil, saj v nekaterih delih posega na področja, ki so v pristojnosti držav članic in se ponekod ne drži naslova poročila. O podpori se bomo zato odločili glede na izide glasovanj o posameznih delih besedila in izide glasovanj o predlogih sprememb teksta na plenarnem zasedanju," v skupni izjavi navaja četverica slovenskih evropskih poslancev.

Treba je pripraviti in razširiti smernice za šole, učitelje in odgovorne za pripravo učnih načrtov, da bi bil zajet vidik spolov in spolne enakosti, in pozvati učitelje k analizi in izločitvi stereotipov in seksističnih izkrivljanj, ki jih lahko vsebujejo učna gradiva, ter jih tudi spodbuditi k boju proti seksizmu v književnosti, filmu, glasbi, igrah in na drugih področjih, ki lahko odločilno prispevajo k spreminjanju odnosa, vedenja in identitet fantov in deklet.

Priporočilo iz poročila Liliane Rodrigues