UKC Maribor še vedno krpa kadrovske luknje z anesteziologi iz drugih bolnišnic. Foto: BoBo
UKC Maribor še vedno krpa kadrovske luknje z anesteziologi iz drugih bolnišnic. Foto: BoBo

Zato še vedno krpajo kadrovske luknje z anesteziologi iz drugih slovenskih bolnišnic. Kako dolgo bo tako šlo, ne znajo povedati.

S posebnim programom na področju anesteziologije, ki ga je avgusta potrdil svet zavoda, so po besedah strokovnega direktorja Matjaža Vogrina želeli nadomestiti anesteziologe, ki prihajajo v UKC Maribor pomagat iz drugih slovenskih bolnišnic, medtem ko so izpad hrvaških anesteziologov, ki so prihajali prek sporne pogodbe z Inštitutom za raziskave v medicini (IRM), uspeli nadomestiti z dodatnimi zaposlitvami na oddelku.

Cilj je, da na koncu ne bi potrebovali več nobene zunanje pomoči. A do ustrezne kadrovske popolnitve oddelka za anesteziologijo bo trajalo še nekaj časa, zato so kot najgospodarnejšo rešitev za vmesni čas predlagali sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi anesteziologi za delo zunaj rednega delovnega časa. To naj bi bilo tudi finančno ugodnejše kot pa plačevanje anesteziologov iz drugih bolnišnic.

A na ministrstvu za zdravje za to niso imeli posluha. "Ministrstvo za zdravje je predlagalo, naj pred podpisom pogodb poskusimo z drugimi organizacijskimi oblikami in doslej z domačimi anesteziologi še nismo sklepali nobenih podjemnih pogodb," so ta teden povedali v UKC Maribor.

Ministrstvo: Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ni dovoljeno
Na ministrstvu ponavljajo, da sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ni dovoljeno. "Mogoče jih je sklepati le pod pogoji določenimi v 53.c-členu zakona o zdravstveni dejavnosti oz. v okviru posebnih programov, ki jih minister lahko določi tudi na ravni posameznega zavoda. V primeru UKC Maribor sklep o posebnem programu za anesteziologijo ni bil izdan," je bilo vse, kar so povedali.

UKC Maribor za zdaj pokriva potrebe z domačimi anesteziologi v rednem delovnem času ter prihodi pogodbenikov iz UKC Ljubljana in preostalih slovenskih bolnišnic. "Zaenkrat na takšen način uspevamo organizirati delo tako, da je dogovorjeni dnevni obseg delovišč pokrit. Kako zadosten je ta obseg, da do podaljševanja čakalnih dob ne bi prihajalo, pa je z gotovostjo težko reči," pravijo v kliničnem centru.

Trenutno dnevno prihaja v UKC Maribor pet gostujočih anesteziologov, po novem letu bodo po napovedih prihajali štirje.