Foto: Reuters
Foto: Reuters

Policija je v letih 2018 in 2019 ob povečanem sekundarnem učinku migracijskega vala zaznala pogostejše ustanavljanje različnih (ne)uradnih gibanj, iniciativ in združenj, tako imenovanih vard. Pri njihovem ravnanju so sporni predvsem nošenje enotnih imitacij uniform oziroma enotnih oblačil in imitacij orožja ter gibanje v bližini državne meje, pri čemer javno razglašajo, da varujejo državno mejo.

Takšna ravnanja sama po sebi praviloma niso prekršek, ko pa pri posamezniku povzročijo občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, pa ima takšno ravnanje vse znake prekrška. Kot je še zapisano, posamezna ravnanja takšnih skupin konkretno kažejo na varnostna tveganja za Slovenijo, saj se pod pretvezo samoorganiziranja varnosti združujejo s prikritim namenom izvajanja obrambnih in varnostnih nalog in varovanja državne meje, ki so v izključni pristojnosti za to pristojnih državnih organov.

Nošenje uniform v zakon o javnem redu in miru
Ker je osnovna dolžnost in naloga ter poslanstvo policije zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, je zakonsko področje treba nadgraditi s kaznivostjo določenih ravnanj, da bo policija lahko učinkovito izvajala svoje zakonsko določene dolžnosti oziroma nalogo varovanja državne meje, še poudarjajo.

Tako so na ministrstvu za notranje zadeve za zdaj pripravili noveli zakona o nadzoru državne meje in zakona o javnem redu in miru. Ta predvideva sankcioniranje nošenja imitacij orožja in uniform, če posamezniki ali skupine vzbujajo videz, da izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb.

Osnutek tako prepoveduje nošenje, razkazovanje ali uporabo onesposobljenega orožja ali različnih predmetov, ki ne spadajo v kategorijo orožja, če je s tem povzročeno vznemirjenje ali občutek ogroženosti. Dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, onesposobljeno orožje ter druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, pa bo prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. Pri tem ni treba, da je s svojim ravnanjem povzročil vznemirjenje ali občutek ogroženosti, temveč zadostuje ugotovitev policista.

Imitacije orožja le na prireditvah?
Se bodo pa takšne imitacije orožja lahko še vedno uporabljale na prireditvah, katerih del programa so nošenje, razkazovanje ali uporaba orožja in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja. Podoben prekršek kot nošenje imitacije orožja bo tudi uporaba maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. Osnutek določa, da je prepovedano nošenje takšnih oblačil, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb. Tudi pri tem ni nujno, da je s svojim ravnanjem povzročil vznemirjenje ali občutek ogroženosti, temveč zadostuje ugotovitev policista. Tudi tu bo veljala izjema in sankcij ne bo, če bodo posamezniki takšna oblačila nosili kot rekvizite na prireditvah.

V osnutku novele zakona o nadzoru državne meje pa ministrstvo za notranje zadeve predvideva prepoved vsakršnega ravnanja posameznika ali skupine, ki se izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje. Za kršitev je predvidena globa 400 evrov za posameznika in 2000 evrov za pravno osebo.

Predloga že na mizi vlade
Oba predloga je sicer vlada imela na mizi že na četrtkovi seji, a si je za njuno potrditev vzela še nekaj časa. Kot je v četrtek pojasnila pravosodna ministrica Andreja Katič, morajo namreč obe noveli tudi nomotehnično dobro pripraviti, "da ne bomo v par urah napisali zakona, ki vendarle pomeni represijo in bo veljal naslednjih nekaj deset let".

Katičeva pričakuje, da bo vlada predloga sprejela na eni od prihodnjih dopisnih sej, glede na njene napovedi pa je pričakovati, da bosta do takrat še nekoliko spremenjena.
V nadaljevanju naj bi sicer vlada pripravila tudi spremembe kazenskega zakonika.