Bogataj je prejel tudi priznanje za svoje zasluge pri razvoju civilne zaščite. Foto: BoBo
Bogataj je prejel tudi priznanje za svoje zasluge pri razvoju civilne zaščite. Foto: BoBo

Bogataj, za poveljnika civilne zaščite je bil imenovan leta 1986, v pokoj pa je odšel letos, je vodil intervencijo pri poplavah v letih 1990, 2007 in 2010, pri potresih v Posočju ter plazu pod Mangartom, je poročal POP TV. Zaradi velikega strokovnega prispevka k razvoju na področjih obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami je Bogataj junija letos prejel tudi zlati red za zasluge.
V obrazložitvi je bilo zapisano, da je Bogataj s svojim odgovornim in strokovnim delom, učinkovitostjo, odličnostjo in požrtvovalnostjo odločilno prispeval k razvoju slovenskega obrambnega sistema in njegovi uveljavitvi doma in v tujini ter k ugledu sistema zaščite in reševanja med slovenskimi državljani.
Med osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je bil Bogataj tudi član republiške koordinacije, ki je usklajevala proces obrambe samostojne države, po koncu desetdnevne vojne pa je od julija do oktobra 1991 vodil skupino, ki se je pogajala o umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije in s tem na miren način zagotovila prevzem popolne suverenosti nad celotnim ozemljem države.

Predsednik odlikoval Mirana Bogataja
Predsednik odlikoval Mirana Bogataja