Po upokojitvi je bil dejaven tudi v Forumu 21. Foto: BoBo
Po upokojitvi je bil dejaven tudi v Forumu 21. Foto: BoBo

Marko Bulc se je rodil 15. avgusta 1926 v Šmarjeških Toplicah. Politično kariero je začel že v študentskih letih, ko so ga izvolili za prvega predstavnika študentov v svetu Univerze v Ljubljani. Kariero je nadaljeval kot sekretar okraja Novo mesto in pozneje na mestu sekretarja okraja Ljubljana, ki je zajemal 27 občin.

Kot član zveznega izvršnega sveta v obdobju od leta 1967 do 1971 in nato predsedstva SFRJ-ja v obdobju od leta 1971 do 1974 sooblikoval jugoslovanski družbenoekonomski sistem v skladu s spremembami jugoslovanske ustave. Zlasti je bil dejaven na denarnem, bančnem in deviznem področju. V obdobju od leta 1974 do 1982 je bil vodja slovenske delegacije v zboru republik in pokrajin zvezne skupščine in obenem tudi član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije.

Leta 1989 je kandidiral za predstavnika Slovenije v predsedstvu SFRJ in presenetljivo izgubil proti do tedaj razmeroma neznanemu Janezu Drnovšku, ki je prejel 57 odstotkov podpore.

Od leta 1982 do 1989 je bil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in sodeloval pri pripravi predloga zakona o lastninjenju podjetij, ki pa je obtičal v predalu. Bulc je pozneje dejal, da se je, ker ni želel sodelovati s tedanjim premierjem Lojzetom Peterletom, tudi upokojil.

Po upokojitvi je bil dejaven v civilnodružbenih združenjih, med drugim v Občinskem forumu in v Forumu 21. Prejel je več državnih odlikovanj, bil pa je tudi nosilec partizanske spomenice 1941. Bil je častni občan občin Trebnje in Mirna.